Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Appreciate TeamBuilding (ATB) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Appreciate TeamBuilding (ATB)

Appreciate TeamBuilding (ATB)

158 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Appreciate TeamBuilding (ATB)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Appreciate TeamBuilding (ATB) Ingrid Brons en Nico de Bruin

  2. Programma • Korte interviews over de essentie van samenwerken • Inventariseren werkzame ingrediënten • Relatie met theorie Broaden en Built B. Fredrickson • Experiment: trots en hoop, angst en schaamte • Relatie met theorie Jay Cherney en Losada • Dream fase verbeelden en weergeven optimaal samenwerkende teams

  3. Broaden en Build – positieve emoties Besmettelijk: “Als hij vertelt over wat er goed gaat dan gaat het nog beter”

  4. Sneller herstel met positieve emotie

  5. WERKZAME INGREDIENTEN VOOR ATB • Samen met anderen de successen uit het verleden ontdekken • Verschillen ontdekken en waarderen • Vanuit deze ervaringen doorbouwen • Met behulp van gezamenlijke verbeelding een gewenste toekomst ontwerpen • Op die positieve voorstelling volgt automatisch positieve actie -> Discovery geeft vertrouwen ->Droomfase geeft verbinding