Download
ict ve v uce chemie n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ICT ve výuce chemie PowerPoint Presentation
Download Presentation
ICT ve výuce chemie

ICT ve výuce chemie

170 Views Download Presentation
Download Presentation

ICT ve výuce chemie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ICT ve výuce chemie Volitelný modul PM

 2. Hlavní tématické okruhy • Kancelářský software pro učitele chemie • Internet pro učitele chemie • Výukové programy s chemickou tematikou • Modelování a simulace ve výuce chemie • Počítačem podporovaný školní chemický experiment

 3. Balíky softwaru Microsoft Office Open Office 602 software Programy MS Office MS Word MS Excel MS Power Point MS Outlook MS Access Kancelářskýsoftware

 4. MS WORD • Textové dokumenty, formuláře, tabulky, obrázky, hypertext • Testy • Vzorce

 5. Grafický software Univerzální • Malování (Paint Brush) – rastrový, součást Windows • Zoner Callisto– vektorový, český, snadno dostupný • Zoner Media Explorer – úprava fotografií • Corel Draw, Adobe Ilustrator – profesionální nástroje, poměrně drahé

 6. Grafický software II. • Speciální editory pro chemii – ISIS Draw, Chemsketch, Chemwin, PCSpartan

 7. Tabulkové procesory • Tabulky • Grafy • Výpočty • Zpracování dat

 8. Prezentace učiva • Řada tzv. snímků (trochu to připomíná zpětný projektor, můžete ale použít různé materiály a efekty)

 9. MS Outlook • Nic nového – e-mailová komunikace • Pomocí e-mailu se můžete i zapojit do některých diskusních skupin – ale o tom později

 10. PŘESTÁVKA

 11. Internet pro učitele chemie • Vyhledávání informací • Chat • Diskusní skupiny a fóra • E – časopisy, knihy • E - learning

 12. Vyhledáníinformací • Surfování • Starting Point Pages (odkazy na zdroje) • Katalogy • Vyhledávače • Klíčová slova • Věrohodnost informací

 13. Chat • On line komunikace • Existují i poměrně seriózní místnosti, ale často je to dost drsné • Jako zdroj informací většinou nic moc

 14. Diskusní skupiny a fóra • Diskuse na www stránkách (viz Česká škola) • Speciální servery (Spolužáci, E-gram, Spomocník, Didaktikové chemie) • Diskuse pomocí e-mailu (přihlášení) • Zvlášť založená fóra na zvláštních serverech (Pandora)

 15. E - časopisy • Učitelské listy a jiné pedagogické časopisy • Chemické časopisy • Co dalšího dokážete najít

 16. E - learning • Servery určené pro výuku • Elektronický kontakt s lektorem • On – line zpracování úkolů • Individuální práce

 17. Výukové programy • Rozdělení softwaru pro výuku chemie • Použití programu ve výuce • Hodnocení didaktického softwaru • Získání výukových programů

 18. Moore Prezentace učiva Řízení výuky (tutor) Generování testů Jiné aplikace (nevýukové) Kappenberg Výpočty Výuka Podpora experimentů Modelování a simulace Rozdělení softwaru

 19. Použití programu ve výuce • Ukázky výukových programů • Vyzkoušení práce s programy

 20. Kritéria Motivace žáka Uživatelský komfort Názornost Výukové cíle Zpětná vazba „Blbuvzdornost“ Dotazníky Epasoft BVF Evaluační web Hodnocení didaktického softwaru

 21. Získání výukových programů • Zakoupení (multi)licence • Využití sharewarových nabídek • Stažení freewaru z Internetu • Upgrade freewaru a sharewaru

 22. Modelování a simulace ve výuce chemie • Definice • Důvody použití • Modely molekul • Simulace pokusů a postupů • Ukázky a samostatná práce

 23. Co je simulace ? • Simulace = experimentování s modelem vytvořeným simulačním programem počítače. • Pochopení podstaty fungování systému • Změna podmínek fungování systému • Náhrada nebezpečných nebo nerealizovatelných experimentů

 24. Proč se požívá simulace ? • Umožňuje rychlou změnou vstupních podmínek provést řadu experimentů • Odstraňuje nestabilitu reálného experimentu • Umožňuje individuální provádění experimentů • Zabezpečuje okamžitou zpětnou vazbu • Zamezuje poškození experimentálního zařízení

 25. Modely molekul

 26. Vyzkoušíme si simulaci a modelování • http://www.modelscience.com/ slušný simulátor laboratorních prací (anglicky) • http://www.molecules.org/ modelování struktur • http://www.uwsp.edu/chemistry/pdbs/ domovská stránka – modely molekul (A) • http://www.knowledgebydesign.com/tlmc/tlmc.html • http://scsg9.unige.ch/fln/eng/toc.html • http://www.chem.iastate.edu/group/Greenbowe/sections/projectfolder/simDownload/index4.html

 27. Počítačem podporovaný školní chemický experiment • Počítačové zpracování dat – modelování • Přímé spojení experimentu s počítačem • Řízení procesů pomocí počítače