Třídění živých organizmů 5. ročník - PowerPoint PPT Presentation

t d n iv ch organizm 5 ro n k n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Třídění živých organizmů 5. ročník PowerPoint Presentation
Download Presentation
Třídění živých organizmů 5. ročník

play fullscreen
1 / 22
Třídění živých organizmů 5. ročník
816 Views
Download Presentation
cole-obrien
Download Presentation

Třídění živých organizmů 5. ročník

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod TřemšínemEfektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka projekt v rámci Operačního programuVZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Třídění živých organizmů 5. ročník

 2. Všechny živé organizmy jsou součástí přírody a mají v ní nezastupitelné místo. • Odlišnosti mezi živými organizmy: • čím se živí • jak se pohybují • jak dlouho žijí • jak dlouho denně spí, jak dlouho jsou aktivní • čím dýchají • jaké stanoviště potřebují ke svému životu • zda jsou člověku užiteční nebo škodliví

 3. Podle společných znaků třídíme živé organizmy do čtyř skupin

 4. 1. Bakterie a sinice • nejjednodušší živé organizmy • pouhým okem neviditelné

 5. 2. Houby • Neobsahují zeleň listovou • Živí se tím, že rozkládají odumřelá těla rostlin a živočichů. Tím se zároveň podílejí na vzniku humusu. • Nemohou se pohybovat • Rozmnožují se výtrusy • Rostou a vyvíjejí se

 6. Houby - jedlé - nejedlé - jedovaté (smrtelně jedovaté)

 7. klobouk rourky s výtrusy třeň kloubouk podhoubí prsten lupeny s výtrusy třeň podhoubí

 8. Do skupiny hub patří také drobné mikroskopické houby, např. plísně nebo kvasinky. • Potraviny napadené plísní nikdy nejíme – jsou zdraví škodlivé!!

 9. 3. Rostliny uvolňují kyslík spotřebovávají oxid uhličitý Rostliny jsou hlavním zdrojem kyslíku, proto je jejich význam nezastupitelný.

 10. Dělení podle způsobu rozmnožování • 1. kvetoucí (semenné) • byliny • dřeviny • nahosemenné • krytosemenné • 2. Nekvetoucí (výtrusné)

 11. Květy slouží k rozmnožování rostlin Listy rostlina dýchá.Prostřednictvím listů rostlina přijímá oxid uhličitý a vydávají kyslík Stonek nese listy a květy rostlin. Pomocí listů stoupá k listům a květům voda s živinami Kořeny upevňují rostlinu v půdě, z půdy čerpají vodu s živinami

 12. Tyto barevné plátky vytvářejí korunu. Svou barevností a vůní lákají hmyz, který květ opyluje. Při opylení jsou pylová zrna tyčinek přenesena na lepkavou bliznu pestíku. Pestík je samičí část květu. Po opylení se z oplodněného vajíčka v semeníku vyvíjejí semena, kterými se rostli rozmnožují Tyčinky jsou samičí části květu Při opylení květu, např. hmyzem, dojde ke spojení samčí a samičí části květu. Hmyz tak květu pomáhá vytvářet semena.

 13. Dřeviny Koruna Větve Kmen Kořeny

 14. Jednoleté rostliny Jednoleté rostliny vyklíčí ze semene, postupně vyrostou, vykvetou, přinesou plody se semeny a na podzim zahynou. Zimu přečkají jen semena.

 15. Dvouleté a vytrvalé rostliny Dvouleté a vytrvalé rostliny vyklíčí z podzemních částí, to znamená z kořenů s přízemními pupeny, cibulí, hlíz a oddénků.

 16. 4. Živočichové • Živočichové se živí živými organizmy. • Jsou schopni se pohybovat

 17. Živočichové A. Obratlovci B. Bezobratlí

 18. Obratlovci – mají kostru, kterou tvoří páteř a obratle

 19. Bezobratlí – nemají kostru, oporou těla jsou svaly a různé obaly (schránka, krunýř..)

 20. Třídění živých organizmů – přírodověda – 5. ročníkPoužitý software: držitel licence – ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p. Tř.Windows XP ProfessionalPowerPointPřírodověda – Mgr. Helena Holovská, Ing. Antonín Rükl – AlterPřírodověda – Jiří Matyášek, Věra Štiková – Nová školaPřírodověda – Jarmilá Mladá, Ladislav Podrožek – SPNPřírodověda – Danuše Kvasničková, Jiří Froněk – FortunaObrázky z internetu Autor: Mgr. Iva HořejšíZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p. Tř. (www.zsrozmital.cz)