Download
konseptuell skjema design prosedyre ksdp n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Konseptuell Skjema Design Prosedyre (KSDP) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Konseptuell Skjema Design Prosedyre (KSDP)

Konseptuell Skjema Design Prosedyre (KSDP)

129 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Konseptuell Skjema Design Prosedyre (KSDP)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Konseptuell Skjema Design Prosedyre (KSDP) 1. Omform kjente dataeksempler til grunnleggende fakta, og anvend kvalitetskontroller. 2. Tegn faktatypene, og anvend en befolkningssjekk. 3. Se etter entitetstyper som bør kombineres, og noter eventuelle aritmetiske utledninger. 4. Legg til entydighetsbeskrankninger, og kontroller aritet til faktatypene. 5. Legg til totale rollebeskrankninger, og se etter logiske utledninger. 6. Legg til verdi-, sett- og subtype-beskrankninger. 7. Legg til andre beskrankninger og utfør sluttsjekker.

 2. Anne røyker Anne ansetter Rune Anne ansetter Anne Anne røyker og Rune røyker Anne røyker eller Rune røyker Anne røyker ikke Hvis Rune røyker da er Rune kreftutsatt. Alle personer som røyker er kreftutsatt Eksempler Et objekt har en egenskap. Et eller flere objekter inngår en relasjon.

 3. Entitetstype: Pasient Temperatur Referansemåte: etternavn º Celsius Verdi: ’Johansen’ 37 Hvordan spesifisere objekter og roller ? Pasienten med etternavn ’Johansen’ har en Temperatur på 37º Celsius Pasienten med etternavn ’Johansen’ er lokalisert på Post ’Hjerte 1 Syd’ Rolle spesifiseres med predikat : ... er lokalisert på ...

 4. Entitets- type Verdi- type KSDP steg 2 Tegn faktatypene, og anvend en befolkningssjekk. Hvordan tegne ? ...kjører... Person Bil Fakta Referanse PersonNavn Reg#

 5. Entitet- og verdi-typer Person Bil kjører har har ‘Per’ ‘SN 10000’ ‘Kari’ ‘R 100’ PersonNavn Reg#

 6. Kan forkorte ved 1:1 Referanse Befolkningssjekk kjører/blir kjørt av Bil (Reg#) 235PZN Adams B Person (PersonNavn) Jones E 235PZN Jones E 108AAQ innehar/er registrert på Sertifikat (Sertifikat#) A3050 Adams B Jones E A2245

 7. Nøsting • Objektifisert relasjon • Ikke en splitting <Adams B, høyde> <Jones E, lengde> S G Medalje (kode) vant ”Deltagelse” Person (PersonNavn) KonkGren (kode) deltok i Høyde Adams B Jones E Lengde Jones E Høyde

 8. KSDP steg 3 Se etter entitetstyper som bør kombineres, og noter eventuelle aritmetiske utledninger. • Primitive entitetstyper overlapper ikke • Hint: • Samme entitet kan være medlem av 2 entitetstyper. • Det er meningsfullt å sammenligne 2 entitetstyper. (Samme enhet, dimensjon). • Samme informasjon blir lagret for flere entitetstyper.

 9. kjøpes inn for Artikkel (kode) Beløp (NKr)+ selges for Innkjøpspris (NKr)+ har Artikkel (kode) Utsalgspris (NKr)+ har Fortjeneste (NKr)+ har {fortjeneste = utsalg - innkjøp } Artikkel a har fortjeneste på Beløp fiffa selges for s anda kjøpes inn for k andf = s-k

 10. KSDP steg 4 Legg til entydighetsbeskrankninger, og kontroller aritet til faktatypene.

 11. Unær relasjon ...er gift Person (etternavn) Nilsen Hop Juhl Fagernes

 12. 235PZN Adams B Jones E 235PZN Jones E 108AAQ A3050 Adams B Jones E Jones E A2245 A1234 Eksempel/øvelse kjører/blir kjørt av Bil (Reg#) Person (PersonNavn) innehar/er registrert på Sertifikat (Sertifikat#)

 13. Tertiære og lengre faktatyper Person (PersonNavn) Plassering (nr)+ KonkGren (kode) ...fikk...i... Andersen Andersen Andersen Brekke Brekke 2 2 5 1 3 Høyde Lengde Discos Høyde Lengde

 14. Mulige kombinasjoner

 15. Nøsting Plassering (nr)+ fikk ”Deltagelse” Person (PersonNavn) KonkGren (kode) deltok i

 16. u Person (PersonNavn) Plassering (nr)+ KonkGren (kode) Ekstern entydighetsbeskrankning Plassering (nr)+ fikk ”Deltagelse” Person (PersonNavn) KonkGren (kode) deltok i