Download
transfer n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Transfer PowerPoint Presentation

Transfer

163 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Transfer

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Transfer Mellem efter/videreuddannelse og praksis

  2. Transfer • At anvende viden og kunnen lært i en sammenhæng til at kvalificere handling i en anden sammenhæng Uddannelse handler måske ikke så meget om at blive klogere, men om at blive bedre til at handle!

  3. Tre vigtige faktorer • Personlige faktorer • Faktorer i undervisningen • Anvendelseskonteksten

  4. Hvad virker bedst? • Personlige faktorer: 35% • Faktorer i undervisningen: 20% • Anvendelseskonteksten: 45% Hvorfor bruger vi så mest tid på undervisningen? Kilde: Bjarne Wahlgren Professor i voksenpædagogik ved DPU

  5. Transfer sker ikke automatisk • Vanskeligheder ved at se sammenhæng • Manglende lighed mellem læringssituation og anvendelsessituation • Vanskeligheder ved at oversætte viden til praksis • Kræver komplekst oversættelsesarbejde • Rekonceptualisering • Modvilje mod at anvende det lærte • Den nye viden overlejres af vaner, traditioner, ”Vi plejer…” • Konteksten vanskeliggør anvendelsen • Anvendelse af læring forudsætter forandring: kan møde social modstand Hvad får dette jer til at tænke på?

  6. Perspektiver • Mere vægt på læring i praksis • Skærp samspillet mellem faktorer • Forholdet mellem nær og fjern transfer

  7. Implementering(en mulig definition) Implementeringer udførelsen af en idé, en plan eller en strategi i praksis En succesfuld implementering er både en læreproces og en forandringsproces. Peter Wick Lektor, UCC

  8. Hvordan vurderer I effekten af efteruddannelse? • Hvilke forandringer i organisation og kultur mener I kan kædes sammen med uddannelsesforløb I selv eller kolleger har deltaget i?