Download
c esku hartze eremua n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
C esku-hartze eremua. PowerPoint Presentation
Download Presentation
C esku-hartze eremua.

C esku-hartze eremua.

141 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

C esku-hartze eremua.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. C esku-hartze eremua. TALDE LANA EDUKI GISA

  2. IK/KI Programak proposatzen duen egitura-aldaketaren funtsezko zutabeetako bat talde-lana da • Taldean lan egitea hasieran pentsa dezakeguna baino zailagoa da • Praktika espontaneoa ez da nahikoa maila gorenean garatzeko • Beharrezkoa da taldean lan egiteko modu sistematiko, egituratu eta ordenatua –eta iraunkorra– irakastea. • Oinarria: • helburuak argi zehazten laguntzea • helburuok lortzeko talde gisa antolatzen irakastea • taldearen funtzionamendua autorregulatzen irakastea; etengabeko hobekuntza TALDE LANA EDUKI GISA: Taldean lan egiten irakastea

  3. 2 alderdihaueiarretaberezia : • Komunitate eta taldekontzientziahartzea • Oso argi izan behardutezerkelkartzendituen eta zerhelburukomunlortunahiduten. • Taldegisaautorregulatzea • Funtzionamendu eta portaeraarauakzehaztukoditugu bata bestearenatzetik, hala eskatzenduen «kasu» batsortzen den bakoitzean. TALDE LANA EDUKI GISA: Taldean lan egiten irakastea

  4. Taldearen izena eta logotipoa • Taldeak bilatzen dituen helburuak • Funtzionamendu- eta bizikidetza-arauak zehaztea. • Karguak eta kargu bakoitzari dagozkion funtzioak. • Talde Planak. • Taldearen Koadernoa TALDE LANA EDUKI GISA:Taldeen barne antolamendurako urratsak

  5. Taldearen izena eta logotipoa • lehenengo erabakietako bat da • logotipo bat ere diseinatu, taldea identifikatzeko • Taldeak bilatzen dituen helburuak • irakasleek okasio guztiak baliatu behar dituzte parte-hartzaileei honako hau gogorarazteko: «Talde bat gara. Gure helburua: guztiok ikastea. Nola lortuko dugu: elkarri lagunduz». TALDE LANA EDUKI GISA:Taldeen barne antolamendurako urratsak

  6. Talde-lana ebaluatzea oso garrantzitsua da; gaitasun horri benetan duen garrantzia ematea nahi badugu, egiten dituzten lorpenak ebaluatu behar ditugu • Funtsean, ebaluatzen dena bakarrik jotzen da garrantzizkotzat. • Talde-lanaren ebaluazioaren dimentsioak • oinarri-taldeetan • ikasgela batean • indibiduala TALDE LANA EDUKI GISA:Talde lanaren balorazioa