Download
audentese lastekooli rahuloluk sitlus kevad 2012 4 aastased n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Audentese Lastekooli rahuloluküsitlus kevad 2012 (4-aastased) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Audentese Lastekooli rahuloluküsitlus kevad 2012 (4-aastased)

Audentese Lastekooli rahuloluküsitlus kevad 2012 (4-aastased)

135 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Audentese Lastekooli rahuloluküsitlus kevad 2012 (4-aastased)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Audentese Lastekooli rahuloluküsitlus kevad 2012 (4-aastased)

  2. KasTeie laps tuleblastekoolirõõmuga? • Lapselevägameeldiskoolisjatahtisalatikooliminna. Õpetajatelolioskuslastelekooliskäiminetehavägamõnusaksjakoduseks, lapsegasuheldivägaoskuslikultjatähelepanelikult. KiidusõnadõpetajaMargele.

  3. Teie laps on viimasel Audentese lastekooliaastal...? • Lasteaiakasvatajatäheldas, et Robin on kõigetublim.(eesti keel, matemaatikajne.) • Omalapseltsaantagasisidettunnisõpitukohta, agakoostööteistelastega, eneseteenindamine, individuaalselttöötamisegatoimetulekvajaksikkagiõpetajapoolsetvestlustvanemaga. Sedaenam, et tegemist on koduselapsega, kellemängukaaslaseksvaid 2 a. noorem vend. • Tähtijanumbreidtundisennelastekoolitulekut • Inglisekeelesõnavaravägasuur pole (jaeipeagiolemaju), küllaga on mu laps vägahakanudõpetajaHarrythoidma. Laps on pärisedukalthakanudlugemaniikirja-kuitrükitähtedes.

  4. MillisedolidTeieootused Audentese lastekoolileõppeaastaalguses? • Olulineoli see, et lapselseostukskooligapositiivnetunne, mille kujundajateks on eelkõigeõpetajadjanad said sellegahakkama. • Et laps omandakskoolikogemustjapüsivustõppimisel. • PalunsuurimadtänudInglisekeeleõpetajale, kesoskasRobinitõppihimuliseksmuuta.Nimeltolitaaastaalgusespüsimatu, rahutu.Miskieimeeldinud.Tänavõinöelda, et laps on paljuarenenud.Isegikaalumeteiekooli I klaasiõppimaasuda. • Ootasin, et koolisõpitutoetaksminukodusttegevust lapse arendamisel. Sedaenam, et perreolisündimaspesamuna. Niisee kaolemasai. Soovisinsaadametoodilisivõtteid, ideidalusharidusevaldkonnastegutsemiseks- sain ka neid (õpetajatagasisidemeilile, töölehtedeanalüüs, lapse räägitu). • Kuna vanem laps käissamutiAudenteseeelkoolis,siisvastavadootusedpakutavale.

  5. MillisedolidTeieootused Audentese lastekoolileõppeaastaalguses? • ootuseideiolnud • Et laps saaksteisteomavanustegasuheldajaõppidatähti, nr, inglise k. • Laps kohaneksjaharjukskeskenduma • Et laps käikskoolisrõõmugajaleiaksmeeldivattegevust • Et laps saakslasteaiastvabapäevajaühtlasiaktiivselttegutsedakooseakaaslastega. Kuna taüheskispordiringisegamujalosaledaeitahtnud, siis see on meie lapse jaoksolnudnöhuvikooliks. • Et laps õpiksaastagamidagijuurde • Kuna laps eikäilasteaias, siis et tasaksteadmisiõpetajajuhendamiseljasamalajalsuheldaomavanustega • Lootsintoredatmängu-jaarenemsikeskkondaja pole absoluutseltpidanudpettuma. • Et programmolekseakohane, last arendav, rühmaõhkkondpositiivne. • Samadmiseelnevatelaastatel :)

  6. Kommentaarid • Õpetajad on Teilpäikeselisedjatoredad. AITÄH TEIE TOREDALE KOLLEKTIIVILE!!!