Download
cestovn ruch n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CESTOVNÍ RUCH PowerPoint Presentation
Download Presentation
CESTOVNÍ RUCH

CESTOVNÍ RUCH

141 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

CESTOVNÍ RUCH

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. CESTOVNÍ RUCH

  2. Významná součást národního hospodářství (souvisí s ním další služby) – finance a pracovní příležitosti. Rychlý rozvoj = navyšování HDP (finance a pracovní příležitosti). Předpoklady rozvoje (mír, volný čas, peníze, služby), předpoklady vzniku (nenarušená příroda, kulturněhistorické dědictví). Dělení: aktivní x pasivní, skupinový x individuální, organizovaný x neorganizovaný, tuzemský x zahraniční, dle formy (cyklo, pěší, vodní), dle doby trvání aj. Země, jejichž občané v roce 1999 nejvíce utráceli v zahraničí

  3. Oblasti CR (řešení) • Evropa: • Středozemní moře pro……a…….. • Země:………, ………, ……….. • Alpy pro zimní i letní turistiku (země….. ,…..) • Evropská města: • Amerika: • Havaj, Florida, Kalifornie pro……….. • Národní parky v ……… a …….. • Indiánské civilizace v Latinské Americe ……. a …….. • Pláže v ………. a karibská oblast • Afrika: Egypt a národní parky • Asie: velká města, horské oblasti, příroda, industrializované státy

  4. Oblasti CR - grafy Počet návštěvníků podle regionů v roce 2000

  5. Samostatné úkoly • Mezi podmínky ovlivňující CR patří také vztah obyvatel k cizincům? Jaké jsou názory na tuto otázku. • Zhodnoťte podmínky jaké má ČR pro uplatnění v mezinárodním CR. • Uveďte, jaké má váš okres či město zařízení sloužící výhradně k CR? Je těchto zařízení dostatek? Jsou přírodní a kulturní předpoklady pro CR ve vaší oblasti využity? • Vyberte z libovolné země Evropy tři cíle, kde by jste se chtěli podívat. • Přiřaď k městům jejich pamětihodnosti: • Londýn, Paříž, Řím, Madrid, Athény, Praha • Karlův most, Koloseum, Akropolis, Eiffelova věž, Tower Bridge, Prado • Vysvětlete co znamená: hotel, botel, motel, penzion, kemp

  6. Řešení – Oblasti CR • Evropa: • Středozemní moře pro MOŘE, HISTORIE A PODNEBÍ • Země:ŠPANĚLSKO, ITÁLIE, ŘECKO • Alpy pro zimní i letní turistiku (země RAKOUSKO, ŠVÝCARSKO) • Evropská města: LONDÝN, PAŘÍŽ, ŘÍM, VÍDEŇ, PRAHA, AMSTERODAM AJ. • Amerika: • Havaj, Florida, Kalifornie pro MOŘE A PODNEBÍ • Národní parky v USA a KANADĚ • Indiánské civilizace v Latinské Americe MEXIKU a PERU • Pláže v BRAZÍLII a karibská oblast • Afrika: Egypt a národní parky • Asie: velká města, horské oblasti, příroda, industrializované státy