1 / 62

Väestönmuutokset suurissa kaupungeissa vuodesta 2000

Väestönmuutokset suurissa kaupungeissa vuodesta 2000. Väestönmuutos Vantaalla osatekijöittäin 2013=ennakkotieto. Väestönmuutos Espoossa osatekijöittäin 2013=ennakkotieto. Väestönmuutos Helsingissä osatekijöittäin 2013=ennakkotieto. Väestönmuutos Turussa osatekijöittäin 2013=ennakkotieto.

cwen
Télécharger la présentation

Väestönmuutokset suurissa kaupungeissa vuodesta 2000

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Väestönmuutokset suurissa kaupungeissa vuodesta 2000

 2. Väestönmuutos Vantaalla osatekijöittäin2013=ennakkotieto Lähde: Tilastokeskus

 3. Väestönmuutos Espoossa osatekijöittäin2013=ennakkotieto Lähde: Tilastokeskus

 4. Väestönmuutos Helsingissä osatekijöittäin2013=ennakkotieto Lähde: Tilastokeskus

 5. Väestönmuutos Turussa osatekijöittäin2013=ennakkotieto Lähde: Tilastokeskus

 6. Väestönmuutos Tampereella osatekijöittäin2013=ennakkotieto Lähde: Tilastokeskus

 7. Väestönmuutos Oulussa osatekijöittäin2013=ennakkotieto Lähde: Tilastokeskus

 8. Asuntorakentaminen Vantaalla vuodesta 2000

 9. Vantaalle vuosina 2000-2013 valmistuneet asunnot asunnon talotyypin mukaan Lähde: Facta kuntarekisteri

 10. Myyrmäen suuralueelle vuosina 2000-2013 valmistuneet asunnot asunnon talotyypin mukaan Lähde: Facta kuntarekisteri

 11. Kivistön suuralueelle vuosina 2000-2013 valmistuneet asunnot asunnon talotyypin mukaan Lähde: Facta kuntarekisteri

 12. Aviapoliksen suuralueelle vuosina 2000-2013 valmistuneet asunnot asunnon talotyypin mukaanHuom! muista suuralueista poikkeava asteikko Lähde: Facta kuntarekisteri

 13. Tikkurilan suuralueelle vuosina 2000-2013 valmistuneet asunnot asunnon talotyypin mukaan Lähde: Facta kuntarekisteri

 14. Koivukylän suuralueelle vuosina 2000-2013 valmistuneet asunnot asunnon talotyypin mukaan Lähde: Facta kuntarekisteri

 15. Korson suuralueelle vuosina 2000-2013 valmistuneet asunnot asunnon talotyypin mukaan Lähde: Facta kuntarekisteri

 16. Hakunilan suuralueelle vuosina 2000-2013valmistuneet asunnot asunnon talotyypin mukaan Lähde: Facta kuntarekisteri

 17. Myönnetyt luvat (asuntoja) talotyypin mukaan kuukausittain vuodesta 2008 Lähde: Facta kuntarekisteri

 18. Aloitetut asunnot talotyypin mukaan kuukausittain vuodesta 2008 Lähde: Facta kuntarekisteri

 19. Valmistuneet asunnot talotyypin mukaan kuukausittain vuodesta 2008 Lähde: Facta kuntarekisteri

 20. Aloitetut asunnot (erilliset pientaloasunnot) kuukausittain vuodesta 2007 Lähde: Facta kuntarekisteri

 21. Aloitetut asunnot (kerrostaloasunnot) kuukausittain vuodesta 2007 Lähde. Facta kuntarekisteri

 22. Vantaalla kuukausittain aloitettujen asuntojen liukuva vuosisumma Lähde: Facta kuntarekisteri

 23. Myönnettyjen asuinrakennuslupien vuosikertymät 2011-2014 (asuntoja) Lähde. Facta kuntarekisteri

 24. Aloitettujen asuinrakennuslupien vuosikertymät 2011-2014 (asuntoja) Lähde. Facta Kuntarekisteri

 25. Kuukausitietoja työttömistä Vantaalla

 26. Lomautettujen määrä Vantaalla vuoden 2000 tammikuusta Lähde. TEM työnvälitystilasto

 27. Työttömyyden (lomautetut ml.) muutos kuukausittain edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna vuodesta 2000 (lukuohje: esim. huhtikuussa 2014 työttömiä oli 1 150 enemmän kuin vuoden 2013 huhtikuussa) Lähde. TEM työnvälitystilasto

 28. Vantaan TE-toimistoon ilmoitetut avoimet työpaikat kuukausittain vuodesta 2000 Lähde. TEM työnvälitystilasto

 29. Lomautetut kuukauden lopussa vuosina 2012, 2013 ja 2014 Lähde. TEM työnvälitystilasto

 30. Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä Vantaalla kuukausittain vuodesta 2008 Lähde. TEM työnvälitystilasto

 31. Yli 55-vuotiaiden työttömien määrä Vantaalla kuukausittain vuodesta 2008 Lähde. TEM työnvälitystilasto

 32. Tietoja työttömyydestä Vantaalta, sen naapurikunnista sekä muista isoista kaupungeista

 33. Työttömyysaste Vantaalle, Espoossa ja Helsingissä tammikuusta 2005 Lähde. TEM työnvälitystilasto

 34. Työttömyysaste (%) Vantaalla ja sen naapurikunnissa vuoden 2005 tammikuusta lähtien Lähde: Uudenmaan ely-keskus

 35. Työttömien määrä kutakin avointa työpaikkaa kohden Vantaalla ja muissa suurissa kaupungeissa huhtikuun lopussa vuosina 2013 ja 2014 Lähde: Ely-keskukset

 36. Alle 25-vuotiaiden työttömien osuus (%) kaikista työttömistä Vantaalla ja muissa suurissa kaupungeissahuhtikuun lopussa 2013 ja 2014 Lähde: Ely-keskukset

 37. Pidempään kuin vuoden työttömänä olleiden osuus (%) kaikista työttömistä Vantaalla ja muissa suurissa kaupungeissa huhtikuun lopussa 2013 ja 2014 Lähde: Ely-keskukset

 38. 50+ -vuotiaiden työttömien osuus (%) kaikista työttömistä Vantaalla ja muissa suurissa kaupungeissa huhtikuun lopussa vuosina 2013 ja 2014 Lähde: Ely-keskukset

 39. Työttömien määrä kutakin avointa työpaikkaa kohden Vantaalla ja sen naapurikunnissahuhtikuun lopussa vuosina 2013 ja 2014 Lähde: Uudenmaan ely-keskus

 40. Pidempään kuin vuoden työttömänä olleiden osuus (%) kaikista työttömistä Vantaalla ja sen naapurikunnissa huhtikuun lopussa vuosina 2013 ja 2014 Lähde: Uudenmaan ely-keskus

 41. Alle 25-vuotiaiden työttömien osuus (%) kaikista työttömistä Vantaalla ja sen naapurikunnissa huhtikuun lopussa vuosina 2013 ja 2014 Lähde: Uudenmaan ely-keskus

 42. 50+ -vuotiaiden työttömien osuus (%) kaikista työttömistä Vantaalla ja sen naapurikunnissa huhtikuun lopussa vuosina 2013 ja 2014 Lähde: Uudenmaan ely-keskus

 43. Työttömien lukumäärä isoissa kaupungeissa huhtikuun lopussa vuosina 2013 ja 2014 Lähde: Ely-keskukset

 44. Pitkäaikaistyöttömien määrä isoissa kaupungeissa huhtikuun lopussa vuosina 2013 ja 2014 Lähde: Ely-keskukset

 45. Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä isoissa kaupungeissa huhtikuun lopussa vuosina 2013 ja 2014 Lähde: Ely-keskukset

 46. Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä isoissa kaupungeissa huhtikuun lopussa vuosina 2013 ja 2014 Lähde: Ely-keskukset

 47. Työllisyysaste Vantaalla, Espoossa ja Helsingissä

 48. 15-64-vuotiaan väestön työllisyysaste pääkaupunkiseudun kunnissa ja koko maassa neljännesvuosittain vuodesta 2000 Lähde: Tilastokeskus

 49. Työllisyysaste Vantaalla sukupuolen mukaan neljännesvuosittain vuodesta 2000 Lähde: Tilastokeskus

 50. Työpaikat ja työpaikkamäärän muutos Vantaalla

More Related