Download
partia de ski borsa n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Partia de ski Borsa PowerPoint Presentation
Download Presentation
Partia de ski Borsa

Partia de ski Borsa

200 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Partia de ski Borsa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Partia de ski Borsa Pepartiile de ski din Borsa , turistii pot skia din decembriepana in apriliesipepartii se afla 2 trambuline de 113 m . La Borsa se aflamaimultepartii de ski cu diferitelungimisiinclinatiipentrudiferite grade de dificultate .

  2. La Borsaexista 4 partii de ski : Olimpicaestepentruceiexperimentati ; PartiilePoianaStiolsiPuzdrelesuntpentrucei care au invatatsaskiezeiarpartiaBradetestepentruincpatori.

  3. ManastireaSapantaPeri • ManastireaPeri a fostinfiintata in 1997 in satulMaramuresean : Sapanta. • ManastireaPeriSapanta are hramulSf.Mihailsi Gavril.

  4. A fostdistrusa la inceputul sec. XVIII si a constituit un important centrubisericescsi cultural. • Intemeiata de parintele paroh Grigore Lutai , in anul 2005 manastirea a primit un grup de maici care a continuatlucrarile de constructieincepute anterior.

  5. CimitirulVesel • Cimiturulveselestedoar un cimitirdar se cheamaasadeoarececrucilemormintelor care suntfoarteviucoloratesi au peelepicturi cu anumitemomente din viatadecedatului.

  6. Cimitirul are 800 de crucifacute din lemn de stejar . Majoritateasuntpictatepeambeleparti.