1 / 12

Soome ja Eesti majadussuhted 07.04.2011, Pärnu

Soome ja Eesti majadussuhted 07.04.2011, Pärnu. Pilvi Põdramägi, Soome suursaatkond. See on Soome. Soome ja Eesti majandussuhted. Soome ja Eesti majandussuhted. Ühine ajalugu Füüsiline ja kulttuuriline lähedus Eesti ja Soome koostöö võimalused “tarkade meeste raport” 2003 ja 2008

danil
Télécharger la présentation

Soome ja Eesti majadussuhted 07.04.2011, Pärnu

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Soome ja Eesti majadussuhted 07.04.2011, Pärnu Pilvi Põdramägi, Soome suursaatkond

 2. See on Soome

 3. Soome ja Eesti majandussuhted

 4. Soome ja Eesti majandussuhted • Ühine ajalugu • Füüsiline ja kulttuuriline lähedus • Eesti ja Soome koostöö võimalused “tarkade meeste raport” 2003 ja 2008 • Soome ja Eesti majandused tihedalt teine teisega seoses • Euroopa Liidu ühisturg ja inimeste vabaliikumine • Turism

 5. FDI Eestisse 2009 (päritolumaa) Source: Bank of Estonia, 2009 www.estonianexport.ee

 6. FDI Eestisse (tegevusala) Source: Bank of Estonia, 2009 www.estonianexport.ee

 7. Soome ettevõtted Eestis • Üle 4000 soome kapitaliga ettevõtted • Umbes 3000 töötab aktiivselt • Erinevaid ettevõtteid • Elcoteq Eesti suurim ekspordija • Turu strateegia sõltuvalt turust • oma tütarettevõte • ettevõte ost • Eesti kaudu teistesse Balti riikidesse

 8. Eesti ettevõtted Soomes • Umbes 50 Eesti ettevõtted Soomes • Eesti investeeringud välismaale 2010: • Soome 4,8 % kogu FDI:st • Invest in Finland: 27 suuremad Eesti investeeringud Soome • Tallink Silja, LHV Pank, Bigbank • Eesti ettevõtted teevad palju allhanke- ja vahendustegevust erinevadel aladel, nt. ehitus, infotehnoloogia • Klastrid –ühiselt Soome turule

 9. Soome ja Eesti majandussuhted • Mõlemad riigid sõltuvad ekspordist • Soome Eestile siiamaani tähtsaim ekspordi ja impordi sihtriik • Eesti Soomele ka tähtis – top 15 • Turism lähinaabrite juurde pidevas kasvus • Inimeste liigumine • Eestis elab 3968 soomlast • Soomes elab 28 965 eestlast • Hooajatöölised

 10. Tere tulemast Soome! • Soome ja Eesti äritegevused täiendavad teineteist ja praktikas moodustame ühe ühise majanduspiirkonna • Soome ja Eesti koostööl jätkuvalt erinevaid võimalusi, kust mõlemad osapooled võivad võita • Austus, usaldus ning hästi tehtud kodutöö toob edu! • Vanad tööstusharud kadumas või muutumas? • Eesti eesmärgiks Soomele • e-riik • innovatsioonipoliitika • ettevõtlus

 11. Toivomme teille onnea ja menestystä Suomessa! SOOME SUURSAATKOND Kohtu 4, 15180 Tallinn Pilvi Põdramägi Tel: +372 6103 312 Mob: +372 566 97258 pilvi.podramagi@formin.fi www.finland.ee

More Related