Download
s t r o m y n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
S t r o m y PowerPoint Presentation
Download Presentation
S t r o m y

S t r o m y

407 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

S t r o m y

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. S t r o m y Vypracovala : Mgr. Halenárová Iveta

 2. H á d a n k a Na jar obveseľuje, v lete chladí, v jeseni oživuje, v zime zohrieva /STROM/

 3. ROZDELENIE STROMOV 1. LISTNATÉ STROMY 2.IHLIČNATÉ STROMY • počas roka nápadne menia svoj vzhľad • listy sú široké a ploské • na zimu zhadzujú listy • úzke zahrotené ihličie • šišky, v ktorých sa tvoria semená • sú po celý rok zelené

 4. Najznámejšie ihličnaté stromy Smrek obyčajný Jedľa biela

 5. BorovicahorskáSmrekovec opadavý

 6. Najznámejšie listnaté stromy Dub letný Buk lesný

 7. Breza bradavičnatá Orech vlašský

 8. Dýchanie stromov vdychujú oxid vydychujú oxid uhličitý

 9. Výživa stromov - fotosyntéza Stromy si výživu vytvárajú v listoch prijímajú oxid uhličitý a slnečné svetlo vylučujú vodnú paru a oxid

 10. Doplň správne slová do viet : /hlboko ,plytko,previsnuté, vzpriamené/ plytko Smrek obyčajný má koreň.................... v zemi. Šišky smreka sú ....................... . Jedľa biela má koreň.......................v zemi. Šišky jedle sú ...................... . previsnuté hlboko vzpriamené

 11. Stromy dávajú ľuďom : • krásu púčikov, kvetov, listov • množstvo rôznych plodov • kyslík • drevo na rozmanité veci • tieň pre chvíle oddychu • svojimi koreňmi spevňujú pôdu • zachytávajú vietor a sneh • sú útulkom pre živočíchy

 12. VRCHY LESY DOLINY RIEKY KVETY SÚ BOHATSTVOM KAŽDÉHO NÁRODA

 13. Ďakujem za pozornosť

 14. Použitáliteratúra : Prírodoveda pre 4. ročník Manipulačný atlas rastlín