Download
pracownia diagnostyka i naprawa urz dze techniki komputerowej n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PRACOWNIA DIAGNOSTYKA I NAPRAWA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ PowerPoint Presentation
Download Presentation
PRACOWNIA DIAGNOSTYKA I NAPRAWA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ

PRACOWNIA DIAGNOSTYKA I NAPRAWA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ

177 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

PRACOWNIA DIAGNOSTYKA I NAPRAWA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PRACOWNIA DIAGNOSTYKA I NAPRAWA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ ZASADY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

 2. Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej Niewłaściwa eksploatacja, rozbudowa lub naprawa urządzeń techniki komputerowej może doprowadzić do awarii urządzeń, w wyniku których narażeni jesteśmy na wszelkiego rodzaju skaleczenia, porażenia prądem elektrycznym a nawet pożar. Pracując na stanowisku komputerowym lub w jego otoczeniu bezpośrednio lub pośrednio narażeni jesteśmy na w/w niebezpieczeństwa. Dlatego też powinniśmy posiadać wiedzę i umiejętności jak postępować w zaistniałych sytuacjach.

 3. Postępowanie w przypadku krwawień i krwotoków • Wyróżniamy trzy rodzaje krwawień spowodowane, uszkodzeniem ciała: • krwawienie włośniczkowe – objawia się powolnym sączeniem krwi z ran powierzchniowych (otarcia, zadrapania, skaleczenia), • krwawienie żylne – ma barwę ciemnoczerwoną (niska zawartość tlenu we kwi), wypływ krwi z rany jest jednostajny i powolny, • krwawienie tętnicze – ma barwę jasnoczerwoną (duża zawartość tlenu we krwi), wypływ krwi z rany jest pulsujący (strumieniowy) pod znacznym ciśnieniem,

 4. Umiejscowienie tętnic w ciele człowieka

 5. W celu zatamowania krwawienia należy zastosować: • ucisk palcem lub dłonią – uciśnięcie miejsca krwawienia palcem (w rękawiczce) z użyciem jałowego gazika. Następnie na uszkodzone miejsce nakładamy gazę (warstwowo) w ilości zapewniającej dostateczny ucisk. Wszystko można umocować za pomocą bandaża. • opatrunek uciskowy – najkorzystniejszy sposób zatrzymania krwawienia, pozwalający na dalsze udzielanie pomocy poszkodowanemu. Zakładamy go bezpośrednio na ranę. Opatrunek taki złożony jest z kilku warstw jałowych gazików (chust) umocowanych za pomocą opaski elastycznej lub bandażu. Opatrunku takiego nie zakładamy na szyi.

 6. ucisk tętnicy powyżej rany – jeżeli niemożliwe jest założenie opatrunku uciskowego lub opatrunek nie jest skuteczny, należy ucisnąć główną tętnicę uszkodzonej kończyny, co powoduje znaczne zmniejszenie krwawienia. • uniesienie kończyny – sposób dodatkowy, znacznie poprawiający tamowanie krwotoku.

 7. Miejsce, w którym wystąpił krwotok należy: • utrzymywać powyżej poziomu serca, • nie należy przemywać poważnej rany wodą ani środkami odkażającymi, • usunąć z rany wszystkie łatwo dostępne ciała obce, • należy założyć kompres uciskający ranę, • jeżeli w ranie tkwią ciała obce nie należy ich uciskać.

 8. Postępowanie w przypadku porażenia prądem Bardziej niebezpieczne jest porażenie prądem zmiennym (np. ~220V, ~230V), gdyż jego częstotliwość może spowodować zaburzenia akcji serca lub całkowite jego zatrzymanie. !!!!!! Zanim przystąpimy do ratowania poszkodowanego, musimy przede wszystkim zadbać o własne bezpieczeństwo !!!!!!

 9. Postępowanie w przypadku porażenia prądem • W przypadku porażenia prądem należy: • nie dotykać poszkodowanego pozostającego pod działaniem prądu elektrycznego, gołymi rękoma lub przedmiotem przewodzącym elektryczność • przerwać obwód elektryczny • wyłączyć wadliwe urządzenie • wyciągnąć wtyczkę zasilającą ze źródła prądu (gniazdka) • wyjąć / wykręcić / wyłączyć bezpieczniki zasilania głównego • Jeżeli w/w opcje nie są możliwe do wykonania, należy przy zachowaniu szczególnej ostrożności odciągnąć poszkodowanego od obwodu elektrycznego, lub odsunąć przedmiot który znajduje się pod napięciem. • powiadomić pogotowie ratunkowe

 10. Postępowanie w przypadku porażenia prądem • Po usunięciu poszkodowanego z miejsca zagrożenia należy: • sprawdzić oddech i tętno (sztuczne oddychanie, resuscytacja krążeniowo-oddechowa) • ułożyć w pozycji bocznej ustalonej (wykluczone uszkodzenie kręgosłupa) • ułożyć w pozycji przeciwwstrząsowej (na plecach, nogi uniesione do góry) • opatrzyć rany lub urazy zgodnie z zasadami udzielania pierwszej pomocy • rozpocząć sztuczne oddychanie (skurcz mięśni międzyżebrowych – po ustąpieniu pełna reanimacja)

 11. Porażenie energią elektryczną w każdym przypadku wymaga konsultacji lekarskiej, nawet jeśli wygląd poszkodowanego nie budzi zastrzeżeń.