Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pracownia Hematologii PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pracownia Hematologii

Pracownia Hematologii

189 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Pracownia Hematologii

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. STRUKTURA ORGANIZACYJNA CENTRUM ONKOLOGII ZIEMI LUBELSKIEJ IM. ŚW. JANA Z DUKLI Załącznik do STATUTU DYREKTOR COZL DN Sekretariat Naczelna Pielęgniarka Z-ca Dyrektora ds. Finansowo-Organizacyjnych NP DF S AMBULATORIUM COZL SZPITAL ONKOLOGICZNY COZL MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE MLD ZESPÓŁ PORADNI SPECJALISTYCZNYCH Ośrodek Profilaktyki Nowotworów i Promocji Zdrowia Główny Księgowy Izba Przyjęć Zakład Patologii Nowotworów Pracownia Hematologii Dział Kadr, Szkoleń i Płac FK KP PN Zakład Elektroniki Medycznej IP ZPS OPP EM Pracownia Biochemiczna Radca Prawny Dział Finansowo-Księgowy Pracownia EKG Pracownia Histopatologiczna Dział Statystyki Medycznej RP DS Poradnia Onkologiczna Poradnia Badań Przesiewowych Nowotworów Piersi OO Pracownia Cytologiczna Pracownia Immunologiczna Dział Nadzoru Sanitarno-Epidemiologicznego AudytorWewnętrzny AW I Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Chemioterapii Dziennej Dział Organizacyjno -Prawny Poradnia Chirurgii Onkologicznej z gabinetami zabiegowymi SE PCh DP Pracownia Mammograficzna wraz z Urządzeniem Mobilnym Pracownia Immunohistochemiczna Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością Pracownia Serologiczna z Bankiem Krwi SZJ Wojewódzki Rejestr Nowotworów Dział Zamówień Publicznych Pracownia Badań Przesiewowych Narządu Rodnego z Gabinetem Mobilnym O/I Poradnia Ginekologii Onkologicznej ZP GO RN Pracownia Badań Śródoperacyjnych Pracownia Mikrobiologiczna Inspektor ds. Obronnych i Rezerw Poradnia Laryngologiczna Dział Funduszy Europejskich PL OC FE II Oddział Radioterapii Onkologicznej Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi Pracownia Cytologiczna O/II WOK Poradnia Radioterapii Zakład Radioterapii Pracownia Analityki Ogólnej PT Dział Promocji ZT Inspektor ds. Przeciwpożarowych PR PP Pracownia USG Poradnia Chemioterapii III Oddział Ginekologii Onkologicznej CT Dział Informatyczny Apteka Zewnętrzna COZL Pracownia Teleradioterapii DI O/III AZ Inspektor ds. BHP Poradnia Przesiewowych Badań Genetycznych BHP Poradnia Leczenia Bólu LB Lekarz Medycyny Pracy DziałInwestycji DIN LMP Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta IV Oddział Radioterapii Onkologicznej PPP Poradnia Medycyny Paliatywnej z Zespołem Długoterminowej Opieki Domowej Zakład Brachyterapii Ośrodek Rehabilitacji ZB MP Inspektor Ochrony Radiologicznej RH O/IV DziałEksploatacji DTE Kapelan szpitalny OR KS Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Pracownia Brachyterapii Poradnia Genetyczna V Oddział Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Przewodu Pokarmowego, Pododdziałem Chirurgii Jednego Dnia oraz Blokiem Operacyjnym Dział Zaopatrzenia PG DZ Koordynator ds. Gospodarki Lekami Poradnia Rehabilitacyjna GL Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi PCP Archiwum Zakład Medycyny Nuklearnej AS ZMN Gabinet Rehabilitacyjny Dział Rozwoju Naukowego Poradnia Psychologiczna PS DRN Kuchnia K Sz O/V Zakład Fizyki Medycznej Poradnia Stomijno-Proktologiczna z Pracownią Endoskopową SP ZFM Zakład DiagnostykiObrazowej ZDO VI Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii O/VI Poradnia Okulistyczna Pracownia Tomografii Komputerowej PO Poradnia Immunologiczna Pracownia Radiologii Ogólna PI Apteka Szpitalna ASz Poradnia Endokrynologiczna Pracownia USG PE Poradnia Urologii Onkologicznej Pracownia Mammografii PU Poradnia Ortopedii Onkologicznej Pracownia Rezonansu Magnetycznego POR

  2. STRUKTURA ORGANIZACYJNA CENTRUM ONKOLOGII ZIEMI LUBELSKIEJ IM. ŚW. JANA Z DUKLI Załącznik do STATUTU DYREKTOR COZL DN Sekretariat Naczelna Pielęgniarka Z-ca Dyrektora ds. Finansowo-Organizacyjnych NP DF S AMBULATORIUM COZL SZPITAL ONKOLOGICZNY COZL MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE MLD ZESPÓŁ PORADNI SPECJALISTYCZNYCH Ośrodek Profilaktyki Nowotworów i Promocji Zdrowia Główny Księgowy Izba Przyjęć Zakład Patologii Nowotworów Pracownia Hematologii Dział Kadr, Szkoleń i Płac FK KP PN Zakład Elektroniki Medycznej IP ZPS OPP EM Pracownia Biochemiczna Radca Prawny Dział Finansowo-Księgowy I Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Chemioterapii Dziennej Zakład Radioterapii Dział Statystyki Medycznej RP DS ZT Poradnia Onkologiczna OO Ośrodek Rehabilitacji RH Pracownia Immunologiczna Dział Nadzoru Sanitarno-Epidemiologicznego AudytorWewnętrzny AW Dział Organizacyjno -Prawny Poradnia Chirurgii Onkologicznej z gabinetami zabiegowymi SE PCh O/I DP Zakład Brachyterapii Zakład DiagnostykiObrazowej ZB ZDO Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością Pracownia Serologiczna z Bankiem Krwi SZJ Wojewódzki Rejestr Nowotworów Dział Zamówień Publicznych Poradnia Ginekologii Onkologicznej II Oddział Radioterapii Onkologicznej ZP GO RN Zakład Medycyny Nuklearnej O/II ZMN Pracownia Mikrobiologiczna Inspektor ds. Obronnych i Rezerw Poradnia Laryngologiczna Dział Funduszy Europejskich PL OC FE Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi WOK Poradnia Radioterapii III Oddział Ginekologii Onkologicznej Zakład Fizyki Medycznej Pracownia Analityki Ogólnej PT Dział Promocji ZFM Inspektor ds. Przeciwpożarowych PR O/III PP Poradnia Chemioterapii CT Dział Informatyczny Apteka Zewnętrzna COZL DI AZ Inspektor ds. BHP IV Oddział Radioterapii Onkologicznej BHP Poradnia Leczenia Bólu LB O/IV Lekarz Medycyny Pracy DziałInwestycji DIN LMP Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta PPP Poradnia Medycyny Paliatywnej z Zespołem Długoterminowej Opieki Domowej MP Inspektor Ochrony Radiologicznej V Oddział Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Przewodu Pokarmowego, Pododdziałem Chirurgii Jednego Dnia oraz Blokiem Operacyjnym DziałEksploatacji DTE Kapelan szpitalny OR KS Poradnia Genetyczna Dział Zaopatrzenia PG DZ Koordynator ds. Gospodarki Lekami GL Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi PCP Archiwum AS O/V Dział Rozwoju Naukowego Poradnia Psychologiczna PS DRN Kuchnia K Sz VI Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Poradnia Stomijno-Proktologiczna z Pracownią Endoskopową O/VI SP Poradnia Okulistyczna PO Apteka Szpitalna ASz Poradnia Immunologiczna PI Poradnia Endokrynologiczna PE Poradnia Urologii Onkologicznej PU Poradnia Ortopedii Onkologicznej POR