Download
pracownia komputerowa n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pracownia komputerowa PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pracownia komputerowa

Pracownia komputerowa

117 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Pracownia komputerowa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Pracownia komputerowa Wykład Drugi

 2. Rodzaje Plików • plik – ciąg zer i jedynek (bitów), za pomocą którego zapisano dowolną informację -- na dysku, dyskietce, płycie CD-ROM czy taśmie. • rodzaje plików – binarne vs. tekstowe.

 3. Rozszerzenia pliki tekstowe ASCII - *.txt, *.asc obrazy - *.jpg, *.jpeg, *.gif, *.bmp,*.pcx video- *.mpg, *.mpeg, *.avi dźwięk- *.mp3, *.wav, *.au teksty programów -*.c, *.pas, *.java pliki dla WWW - *.html, *.htm programy MS Windows- *.exe skrypty MS Windows- *.bat, *.vbs, *.vsh PostScript (książki, rysunki) - *.ps, *.eps archiwa skompresowanych plików - *.zip, *.rar, *.arj, *.gz

 4. Jak to uporządkować, czyli pliki w katalogach • katalog (folder, directory) – teczka, zbiór plików • scieżka dostępu (path) – opis położenia pliku w hierarchii katalogów C:\dokumenty\korespondencja\wychodząca\oferta.txt /dokumenty/korespondencja/wychodząca/oferta.txt

 5. System operacyjny • system operacyjny to pierwszy i najważniejszy program, który startuje po uruchomieniu komputera i służy głównie do uruchamiania wszystkich innych programów oraz zarządzania plikami.

 6. System wielodostępny: jeden komputer, wielu użytkowników • Login: magik • Password: ******** • authentication - uwierzytelnianie

 7. Wirusy to programy komputerowe, • wirusy to programy komputerowe, tworzone specjalnie po to, aby wyrządzać szkody lub co najmniej uprzykrzać życie użytkownikom komputerów

 8. Zasady bezpieczeństwa  • Wirusy przenoszą się tylko w plikach wykonywalnych, czyli programach lub skryptach, ale nie w plikach z danymi. Wyjątki: • pliki z danymi programów MS Word i Excel ( *.doc, *.xls, *.xlw) zawierające rozbudowane makra, czyli małe programy uruchamiane automatycznie po ich otwarciu, • dyskietki pozostawione w napędzie przy uruchamianiu komputera. • Wirus może się uaktywnić (i rozprzestrzeniać) dopiero po uruchomieniu zainfekowanego programu lub skryptu. Wyjątki: jest ich wieeeele. • Programy antywirusowe wykrywają tylko wirusy znane od pewnego czasu i wystarczająco rozpowszechnione. Możemy trafić na wirusa, który nie dotarł (jeszcze) do firm produkujących ,,lekarstwa''.

 9. Megabajty, megaherce, PC z klocków? • Central Processing Unit (CPU), czyli centralna jednostka przetwarzania, procesor. • Jeden megaherc (MHz) to milion cykli pracy procesora, czyli elementarnych operacji na sekundę. • 1GHz = 1000MHz

 10. RAM • Random Access Memory to pamięć wyrywkowego dostępu

 11. Dysk twardy • HDD (Hard Disk Drive) od pamięci RAM różni się tym, że zapisane na nim informacje nie giną po wyłączeniu zasilania • 1GB = 1000MB

 12. Karta grafiki • Karty grafiki z roli prostego pośrednika między komputerem a monitorem awansują powoli do miana graphical processing units (GPU), czyli graficznych jednostek obliczeniowych.

 13. CD-ROM vs. DVD-ROM • CD-ROM - Compact Disc Read Only Memory • CD-R - Compact Disc Recordable • CD-RW - Compact Disc Rewritable • DVD – Digital Verastile Disc • DVD-R – Digital Versatile Disc - Recordable

 14. Napęd dyskietek • FDD (Floppy Disk Drive) to nazwa napędu (drive), który umożliwia odczytywanie dyskietek. • Pojemność: 1,44MB

 15. Co się dzieje, gdy włączamy komputer? • POST (power-on self test) • BIOS (Basic Input-Output System) • OS (System Operacyjny)

 16. Kryptografia i zakupy przez Internet • Szyfr = algorytm + klucz

 17. Kryptografia klucza publicznego (PGP) • Klucz prywatny (szyfrujący i deszyfrujący) • Klucz publiczny (szyfrujący i deszyfrujący)