Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pracownia komputerowa – pare uwag Zmiana GNOME na KDE PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pracownia komputerowa – pare uwag Zmiana GNOME na KDE

Pracownia komputerowa – pare uwag Zmiana GNOME na KDE

186 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Pracownia komputerowa – pare uwag Zmiana GNOME na KDE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Pracownia komputerowa – pare uwag • Zmiana GNOME na KDE • w pliku .xinitrc zmieniamy „gnome-session” na „startkde” • Montowanie pod GNOME • komenda mount/umount • mount /media/pendrive lub pendrive1 • mount /media/floppy • mount /media/cdrom • Montowanie pod KDE • cdrom i pendrive montują się automatycznie • - montowane są pod /media/hdc (cdrom), sda1 (pendrive) • dyskietke montujemy poprzez mount/umount

 2. Przekierowanie poczty W pliku .forward możemy określić adresy przekierowań np.: user1@tlen.pl, /user1@lab.astro.amu.edu.pl Windows i nagrywarka – w6 oraz w7 (trzeba założyć konto) Ile mamy miejsca na kącie: 250 Mb

 3. Urządzenia wejścia/wyjścia,porty komunikacyjne, BIOS,nośniki danych TI - 1 rok Astronomii Wykład 2

 4. • Urządzenia wejścia – klawiatura – mysz, trackball, touchpad – mikrofon – kamera – skaner • Urządzenia wyjścia – drukarka – monitor – głośnik • Urządzenia wejścia/wyjścia – monitor dotykowy – modem, karta sieciowa – dysk twardy

 5. Port szeregowy (ang. Serial Port) - port komputerowy, przez który dane są przekazywane w formie jednego ciągu bitów. Port ten jest zwykle zaopatrzony w specjalny układ o nazwie UART, który tłumaczy ciągi bitów na bajty i na odwrót. (RS-232, PS2, USB) Port równoległy (ang. Parallel Port) - to port w technice komputerowej, w którym dane są przesyłane jednocześnie kilkoma przewodami, z których każdy przenosi jeden bit informacji. Przeciwieństwem portu równoległego jest port szeregowy. (LPT, SCSI i ATA) * * * Urządzenie peryferyjne (ang. peripheral device) Jedna z wielu niezgodnych definicji ;) - dowolna część komputera inna niż procesor (CPU) lub pamięć komputerowa (RAM), jak np. dysk twardy, klawiatura, monitor, mysz, drukarka, skaner, napęd taśmowy, mikrofon, głośnik, aparat fotograficzny, dżojstik, kamera internetowa.

 6. Złącze PS/2 - port komunikacyjny opracowany przez firmę IBM. Jest on odmianą portu szeregowego przeznaczoną do podłączania klawiatury i myszy. Typ interfejsu: szeregowy Transfer: 40 kB/s Długość magistrali: 1,8 m Rodzaj złącza: mini-DIN 6 pin Zasilanie przez interfejs: tak Maksymalne zasilanie: 5V/100mA Hot plugging: nie 1 Dane 2 Zarezerwowane 3 Masa 4 zasilanie +5V 100mA 5 Zegar 6 Zarezerwowane

 7. Złącze RS-232 • jest magistralą komunikacyjną przeznaczoną do szeregowej transmisji danych • najbardziej popularna wersja RS-232C pozwala na transfer na odległość nie • przekraczającą 15 m z szybkością maksymalną 20 kbit/s • w architekturze PC standardowo przewidziano istnienie 4 portów COM • oznaczanych odpowiednio COM1-COM4. • transfer: typ. do 115,2 kb/s (w niektórych implementacjach, np. modemy • jako karty wewn., do 230,4 kb/s) • "1" logiczną jako napięcie -3V do -15V, "0" to napięcie +3V do +15V,

 8. Port równoległy (ang. Parallel Port) • został on zaprojektowany do przesyłania danych do drukarek • dane są przesyłane jednocześnie kilkoma przewodami • nazywa się go również LPT

 9. USB (ang. Universal Serial Bus – uniwersalna magistrala szeregowa) • Hot plugging: tak • Liczba urządzeń: do 127 na magistrali utworzonej przy użyciu hubów • Maks. długość przewodu: 3 m lub 5 m. • Full Speed lub USB 1.1 - 12 Mbit/s największa prędkość przed USB 1.1 • Hi-Speed lub USB 2.0 - 480 Mbit/s - dostępne w USB 2.0 • rok 2008 – USB 3.0: 4,8 Gbit/s

 10. IrDA ( ang. Infrared Data Association) – grupa (powstała w 1993 r.), skupiająca kilkudziesięciu producentów sprzętu komputerowego. Celem powstania było stworzenie i kontrolowanie międzynarodowych standardów transmisji danych w zakresie podczerwieni. Standard ten charakteryzuje się: prostą i tanią implementacją, małym poborem mocy, połączeniami bezpośrednimi typu punkt-punkt, wydajnym i pewnym transferem danych. Podstawowe usługi, wymienione w opisiesystemu obejmują: transfer plików między komputerami, drukowanie, dostęp do zasobów sieci przewodowej, transmisja danych i mowy między komputerem a telefonem komórkowym, sterowanie urządzeniami telekomunikacyjnymi. • Podczerwień 850 – 900 nm • Zasięg do 1 m • Kąt wiązki transmisji – 30° • Emulacja portu • szeregowy + równoległy

 11. Wi-Fi (lub Wi-fi, WiFi, Wifi, wifi) (ang. "Wireless Fidelity" – bezprzewodowa dokładność) to zestaw standardów stworzonych do budowy bezprzewodowych sieci komputerowych. Szczególnym zastosowaniem WiFi jest budowanie sieci lokalnych opartych na komunikacji radiowej, czyli WLAN (ang. wireless local area network). Hotspot (ang. hot spot - "gorący punkt") to otwarty i dostępny publicznie punkt dostępu umożliwiający dostęp do Internetu za pomocą sieci bezprzewodowej (WiFi).

 12. Pamięć masowa (trwała) – Pamięć USB (pendrive) – Dyskietka (popularna 3.5 cala, pojemność 1.44 MB; są też dyskietki 100, 250 MB, np. Iomega ZIP, wymagają specjalnego napędu) – Twardy dysk (pojemność typowego dysku 40-400 GB, szybko rośnie) – CD ROM (pojemność 650 MB; Compact Disk Read Only Memory; tylko do odczytu) – CD-R (Compact Disk Recordable; możliwy jednokrotny zapis w na-grywarce) – CD-RW (Compact Disk Rewritable; możliwy wielokrotny zapis) – DVD (pojemność 4.7 GB, nowe technologie dają 8.5 GB lub 17 GB w wersji dwustronnej; Digital Versatile Disc) – Taśmy magnetyczne (np. standard DAT, pojemności 10–80 GB, wy-chodzą z użycia)

 13. Karty perforowane z fortranem (lata 1960) Taśmy magnetyczne taśmy fortran (lata 1960-70) Dyskietki Kasety

 14. 1932 - Austriacki inżynier G. Tauschek skonstruował pamięć bębnową - pierwowzór dzisiejszych dysków magnetycznych. Pierwotnie pamięć taka służyła do zapisu szybkich sygnałów analogowych, gdzie nie wystarczał rejestrator mechaniczny ani magnetofon. W pamięci bębnowej nośnik magnetyczny był naniesiony na zewnętrzną powierzchnię wirującego walca. Nieruchome głowice zapisujące i odczytujące były zamocowane do obudowy. Taka konstrukcja, w której jednej ścieżce zapisu odpowiadała jedna głowica, obowiązywała także w póżniejszych pamięciach dyskowych - do czasu kiedy jeden "talerz" przestał wystarczać.

 15. Dysk twardy (HDD – hard disc drive) • pojemność: 5 Mb (XT) – 300Gb współcześnie • 5400 do 10 000 obrotów na minutę • średnią prędkość przesyłu 30 MB/s

 16. dziesiętnie binarnie • kilo 103 = 1000 210 = 1024 • mega 106 = 10002 220 = 10242 • 1 KB = 1024 B (KB - kilobajt) • 1 MB = 1024 kB (MB - megabajt) • 1 GB = 1024 MB (GB - gigabajt) • 1 TB = 1024 GB (TB - terabajt)

 17. Sektor rozruchowy (boot sector) jest obszarem obejmującym najczęściej pierwsze 512 bajtów dysku twardego, dyskietki, podobnego nośnika danych lub samej partycji. Każda partycja posiada sektor rozruchowy, natomiast cały dysk posiada Główny Sektor Rozruchowy (MBR master boot record). MBR to umowna struktura zapisana w pierwszym sektorze dysku twardego i dyskietki. Zawiera on program rozruchowy oraz główną tablicę partycji (w przypadku dysku twardego – dyskietki zwykle nie posiadają tablicy partycji). Program rozruchowy (ang. boot loader) to program uruchamiany jako pierwszy po wykonaniu początkowego programu BIOS-u (lub EFI). Służy do załadowania systemu operacyjnego do pamięci operacyjnej. Wiele ma także funkcje menedżera uruchamiania (pozwala wybrać system do uruchomienia).

 18. Programy ładujące • NT OS Loader (NTLDR) – Windows NT • GRUB - projekt GNU • LILO - Linux Loader, towarzyszy rozwojowi tegoż systemu • od jego narodzin • Partycja - logiczny, wydzielony obszar dysku twardego, który może być • sformatowany przez system operacyjny w odpowiednim systemie plików. • Partycja aktywna - partycja na dysku twardym używana do ładowania systemu • operacyjnego. Zazwyczaj zawiera system operacyjny. Tylko jedna partycja na • dysku twardym może być ustawiona jako aktywna. • Partycja wymiany (SWAP) – partycja, która występuje w systemach typu Unix. • Służy do tymczasowego przechowywania danych w sytuacji, gdy ich ilość • przekracza ilość wolnej pamięci RAM lub gdy z różnych powodów korzystniej jest • przechowywać je (lub ich część) na dysku (pamięć wirtualna) • Programy partycjonujące • fdisk, cfdisk – Linux • PartitionMagic, Microsoft – fdisk - Windows

 19. Schematy partycjonowania • Windows: • pojedyncza partycja będącej dyskiem C: • zawiera: OS, plik wymiany, programy i dane • Linux: • / - system/oprogramowanie • swap – pamięć wirtualna • czasami home/ • System plików – metoda przechowywania plików, zarządzania plikami, • informacjami o tych plikach, tak by dostęp do plików i danych w nich • zgromadzonych był łatwy dla użytkownika systemu; • Systemy plików stosuje się dla różnych nośników danych, takich jak dyski, • dyskietki, a także w strumieniach danych, sieciach komputerowych, pamięciach. • LINUX: ext/ext2/ext3/ext4 i ReiserFS/Reiser4 • WINDOWS/DOS: FAT 16/32, NTFS w Ms Windows NT • CD-ROM/DVD ISO9660 • - Rockridge (rozszerzenie ISO9660 dla Unix) • - Joliet (rozszerzenie standardu ISO9660 firmy Microsoft)

 20. Defragmentacja - to operacje układające pliki na dysku komputerowym tak, aby system miał do nich szybszy dostęp. Najczęściej jest to poukładanie bloków jednego pliku po kolei, kiedy są one rozrzucone po całej partycji.

 21. Stacja dyskietek (FDD; Floppy Disk Drive) to element komputera. Przeznaczona jest do obsługi jednego z rodzajów zewnętrznej pamięci komputerowej, jakim jest dyskietka. 8" - w pierwszych maszynach, pojemność 80KB, 160KB; 5 1/4" - obecnie praktycznie nie jest spotykana (pojemność dyskietki: SD - 180KB, DD - 360 KB, HD 1,2 MB) 3 1/2" - mimo zmniejszenia znaczenia dyskietek, nadal w powszechnym użytku są dyskietki HD (pojemność dyskietki: DD - 720 KB, HD - 1,44 MB)

 22. Pamięć USB (znana także pod nazwami: PenDrive, USB Flash • Drive, Flash Disk, FlashDrive, Finger Disk, Massive Storage • Device, Flash Memory Stick Pen Drive) to urządzenie przenośne • zawierające pamięć nieulotną typu Flash EEPROM, • zaprojektowane do współpracy z każdym komputerem poprzez • port USB i używane do przenoszenia danych (zapisywanych w • plikach) między komputerami. • Full Speed lub USB 1.1 - 12 Mbit/s największa prędkość przed USB 1.1 • Hi-Speed lub USB 2.0 - 480 Mbit/s - dostępne w USB 2.0

 23. CD ROM CD-R CD-RW DVD • Zależnie od długości nagrania spirala może zawierać 3mld zagłębień i mieć 5 km długości. • pity i landy: • głębokość 0,11 µm i szerokość 0,6 µm • odległość 0,84 µm do 3,56 µm • 1000 obr/min - 400 obr/min – dla 2x

 24. Uruchomienie komputera • BIOS (akronim ang. Basic Input/Output System – • podstawowy system wejścia-wyjścia) • 2. Program rozruchowy (ang. boot loader) • Służy do załadowania systemu operacyjnego • 3. Start systemu operacyjnego

 25. BIOS (akronim ang. Basic Input/Output System - podstawowy system wejścia-wyjścia) to zapisany w pamięci stałej, inny dla każdego typu płyty głównej komputera, zestaw podstawowych procedur pośredniczących pomiędzy systemem operacyjnym a sprzętem. Program konfiguracyjny BIOS-a to BIOS setup. Program zapisany w pamięci ROM (Read Only Memory - pamięć tylko do odczytu) płyty głównej oraz innych urządzeń takich jak karta graficzna. W wypadku płyty głównej BIOS testuje sprzęt po włączeniu komputera, przeprowadza tzw. POST (akronim ang. "Power On Self Test"), zajmuje się wstępną obsługą urządzeń wejścia/wyjścia, kontroluje transfer danych pomiędzy komponentami takimi jak dysk twardy, procesor czy napęd CD-ROM. Inicjuje program rozruchowy

 26. Wejście do BIOSa • Acer - [F2] lub [Ctrl][Alt][Esc] • ASUS - [Del] • ASRock - [F2] • American Megatrends (AMI) - [Del] lub [F1] • AST Advantage, Tandon - [Ctrl][Alt][Esc] • Award - [Del] lub [F1] • Compaq - [F10], gdy na ekranie w górnym rogu pojawi się mały kwadrat • Dell - [Del], [F2], [F1], [Ctrl][Alt][Enter], wcisnąć Reset dwa razy • Hewlett Packard - [F1], [F2] gdy pojawi się logo HP lub [F10] dla n owszych wersji • IBM - [F1], [Ins], (wcisnąć i przytrzymać obydwa klawisze myszy) • NEC, Packard Bell, Amax, Micron, Aptiva, Sharp - [F1], [F2] • Phoenix BIOS - [F1], [Ctrl][Alt][Ins], [Ctrl][S], [Ctrl][Alt][Esc], [Ctrl][Alt][S], [Ctrl][Alt][Enter], [del] • Sony - [F3] potem [F1] lub [F2] • Toshiba - [Esc], [F1], [F2] • Zenith - [Ctrl][Alt][Ins]

 27. Źródła: http://pl.wikipedia.org/ http://ifnt.fizyka.amu.edu.pl/dydaktyka/hatem_p/zapis/index1.html http://www.i-lo.tarnow.pl/edu/inf/hist/zuse/index.html http://school1.deinfo-networks.de/webquest/webquest/explanation.html Notatki do wykładu (T.Kwiatkowski)