Download
maszyny proste n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Maszyny proste PowerPoint Presentation
Download Presentation
Maszyny proste

Maszyny proste

1005 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Maszyny proste

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Maszyny proste

 2. Maszyny proste to urządzenia ułatwiające wykonanie pracy poprzez zmianę wartości lub kierunku działania siły.

 3. Do maszyn prostych zaliczamy: • Dźwignię dwustronną • Dźwignię jednostronną • Blok nieruchomy • Blok ruchomy • Śrubę • Kołowrót • Przekładnie • Klin • Równię pochyłą

 4. Od najdawniejszych czasów przy wykonywaniu pracy człowiek posługuje się różnymi przedmiotami i przyrządami.W najprostszym przypadku może być w tym celu wykorzystany dostatecznie długi i mocny kij, użyty jako dźwignia.

 5. Prawo równowagi dźwigni zostało odkryte przez Archimedesa w III w p.n.e. „Dajcie mi punkt podparcia, a poruszę Ziemię”

 6. ramię siły oś obrotu DŹWIGNIA DWUSTRONNAto sztywna belka, na którą działają siły po obu stronach osi obrotu.

 7. WARUNEK RÓWNOWAGI DŹWIGNI Iloczyn długości jednego ramienia i wartości siły działającej na to ramię jest równy iloczynowi długości drugiego ramienia i wartości siły działającej na to ramię: r1 * F1 = r2 * F2

 8. F1 F2 Warunek równowagi dźwigni

 9. Zastosowanie dźwigni dwustronnej Nożyce do cięcia blachy

 10. Nożyczki

 11. Szczypce

 12. Nożyce do cięcia prętów

 13. Obcęgi

 14. Huśtawka (konik)

 15. Klamerki do bielizny

 16. Waga szalkowa

 17. DŹWIGNIA JEDNOSTRONNAto sztywna belka, w której działają siły po jednej stronie osi obrotu.

 18. Zastosowania dźwigni jednostronnej

 19. F Taczka Q

 20. Gilotyna do papieru

 21. Dziadek do orzechów

 22. Blok nieruchomy to maszyna składająca się z krążka przez który przełożona jest lina, na której jednym końcu mocujemy ciało, a na drugi działamy odpowiednią siłą. Blok nieruchomy nie zmienia wartości siły, a jedynie jej kierunek F Q

 23. Zastosowania: - na budowach przy wciąganiu ciężkich rzeczy na wysokość, - na jachtach (ożaglowanie).

 24. F F Q Blok ruchomy to blok zawieszony na lince, której jeden koniec jest na stałe przywiązany do belki, do drugiego zaś przyłożona jest siła równoważąca ciężar podnoszonego ciała. F+F=Q 2F=Q F=1/2 Q

 25. F 2F Połączenie bloku ruchomego z nieruchomym

 26. Wielokrążek

 27. Zastosowanie bloków - dźwigi

 28. Kołowrót Walec o promieniu r z umocowaną na jego końcu korbą o ramieniu R.

 29. Kołowrót - przykłady Kołowrót znalazł zastosowanie w studniach przy wciąganiu wody.

 30. Kołowrót - przykłady Kołowrót ratowniczy. Kołowrotek wędkarski

 31. Równia pochyła - jest to płaszczyzna nachylona pod pewnym kątem do poziomu.

 32. Równia pochyła Wciągając klocek po równi, działamy mniejszą siłą niż podnosząc go pionowo do góry, ale pokonujemy dłuższą drogę!

 33. Równia pochyła - przykłady została ona zastosowana przy lawetach samochodowych

 34. Podjazd dla wózków inwalidzkich

 35. Zjeżdżalnia dla dzieci

 36. Korkociąg jest przykładem śruby.

 37. Śruba Podnośnik samochodowy - zamienia siłę obrotową śruby w siłę pionową, która podnosi samochód

 38. Przekładnia to mechanizm służący do przeniesienia ruchu z elementu czynnego (napędowego) na bierny (napędzany) z jednoczesną zmianą prędkości i siły lub momentu siły. Przekładnie dzielimy na: - zębatą - łańcuchową - pasową - cierną

 39. Przekładnie zębate są najpowszechniej stosowanymi przekładniami w budowie maszyn.

 40. Samochodowa skrzynia biegów

 41. Przekładnia łańcuchowa

 42. Przekładnia ta znalazła zastosowanie w rowerach i motorowerach

 43. oraz pilarkach łańcuchowych

 44. Przekładnia pasowa

 45. Przekładnia cierna Tego typu przekładnia znalazła zastosowanie w drukarkach i magnetofonach.

 46. Klin

 47. Klin służy do rozszczepiania mocno ze sobą złączonych powierzchni – np. do rozłupywania szczap drewnianych.

 48. Klin znalazł zastosowanie w:nożach, siekierach