Download
maszyny proste n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Maszyny proste PowerPoint Presentation
Download Presentation
Maszyny proste

Maszyny proste

1187 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Maszyny proste

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Maszyny proste

 2. Maszyny proste To najprostsze urządzenia, które pozwalają na użycie niewielkiej siły przy podnoszeniu lub przesuwaniu ciężarów a także przy rozszczepianiu materiałów.

 3. Przykłady Źródło grafiki: http://maszyny-proste.blogspot.com/

 4. Ogólna zasada działania Maszyny proste ułatwiają wykonanie pewnych czynności (pracy) poprzez zmianę wartości lub kierunku działania siły wykonującej pracę.

 5. …ale jak? Zgodnie z zasadą zachowania energii praca wykonana nad danym układem bez maszyny prostej oraz z użyciem dowolnego zbioru maszyn prostych jest zawsze taka sama.

 6. Jak możemy to wykorzystać? Korzyść z użycia takiej maszyny polega na tym, że można np. użyć mniejszej siły, (choć na dłuższej drodze) tak aby praca pozostała ta sama.

 7. Dźwignia Zbudowana jest ze sztywnej belki zawieszonej na osi. Dajcie mi punkt podparcia a poruszę Ziemię! Archimedes

 8. Dźwignia Przykłady z najbliższego otoczenia

 9. Równowaga dźwigni http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c3/Lever_Principle_3D.png

 10. Równowaga dźwigni r1 * F1 = r2 * F2 r1 – jedno z ramion dźwigni r2 – drugie z ramion dźwigni F1– ciężar przedmiotu na ramieniu r1 F2– ciężar przedmiotu na ramieniu r2

 11. Kołowrót Walec o promieniu r z umocowaną na jego końcu korbą o ramieniu R

 12. Kołowrót Przykłady z najbliższego otoczenia

 13. Blok nieruchomy Krążek posiadający na obwodzie rowek i obracający się wokół stałej osi. Na krążek nałożona jest linka,na końcach której zamieszczamyciało przeznaczone do podniesienia.

 14. Blok nieruchomy Przykłady z najbliższego otoczenia