Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Maszyny proste obrotowe PowerPoint Presentation
Download Presentation
Maszyny proste obrotowe

Maszyny proste obrotowe

634 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Maszyny proste obrotowe

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Maszyny proste obrotowe

 2. Maszyny proste-są to najprostsze urządzenia pozwalające, użyć siły inaczej skierowanej lub mniejszej, dla zrównoważenia danej siły, bądź dla wykonania danej pracy

 3. Dźwignia Jedną z maszyn prostych jest dźwignia jej zadaniem jest uzyskanie działania większej siły, przez zastosowanie siły mniejszej. Budowana jest ze sztywnej belki zawieszonej na osi. Dźwignia wchodzi w skład wielu mechanizmów, które również często nazywane są w skrócie dźwignią. Dźwignia wycieraczek

 4. Dźwignia zmiany biegów Dźwignia hamulca

 5. W zależności od położenia osi względem działających sił, rozróżnia się: - dźwignię dwustronną - dźwignie jednostronną

 6. Dźwignia dwustronna Dźwignia dwustronna jest to najczęściej stosowana maszyna prosta używana jako wzmacniacz siły. Na jednym końcu dźwigni działamy siłą o małej wartości, aby na jej drugim końcu otrzymać siły o dużej wartości.

 7. Żeby dźwignia była w równowadze iloczyn długości lewego ramienia (r₁) i wartości ciężaru zawieszonych na nim odważników (F₁) musi być równy iloczynowi długości prawego ramienia (r₂) i wartości ciężaru zawieszonych na nim odważników (F₂). r₁∙F₁ = r₂∙F₂

 8. Kombinerki Huśtawka dla dzieci

 9. Szlaban samochodowy Nożyczki Obcęgi

 10. Dźwignia jednostronna Dźwignia jednostronna różni się od dwustronnej miejscem położenia osi obrotu względem sił. W dźwigni jednostronnej siły znajdują się po tej samej stronie osi. Aby został spełniony warunek równowagi kierunek jednej z sił musi ulec obróceniu. Jeżeli dźwignia ta ma służyć np. do podnoszenia ciężarów wówczas należy siłą F₁ działać w górę.

 11. Dziadek do orzechów Gilotyna do cięcia papieru

 12. Przekładnia Przekładnia – mechanizm lub układ maszyn służący do przeniesienia ruchu z elementu czynnego (napędowego) na bierny (napędzany) z jednoczesną zmianą prędkości i siły. Ze względu na rodzaj wykorzystywanych zjawisk fizycznych, przekładnie dzielą się na: -przekładnie mechaniczne -przekładnie hydrauliczne -przekładnie pneumatyczne Łańcuch rowerowy

 13. Kołowrót W urządzeniu tym na walec o promieniu r₂ nawinięta jest lina , na końcu której zawieszony jest odważnik, który chcemy podnieść na daną wysokość. Walec obracamy za pomocą korby, na którą działamy siłą naszych mięśni. Zatem zgodnie z warunkiem równowagi dźwigni wartość siły F₁, jest tyle razy mniejsza od wartości ciężaru odważnika F₂ ile razy promień walca r₂ jest mniejszy od długości korby r₁.

 14. Kierownica samochodowa Pokrętła przy kranie

 15. Blok nieruchomy Składa się on z krążka, posiadającego na swoim obwodzie rowek linowy zapobiegający ześlizgiwaniu się liny. Na jednym z jej końców zawieszone jest ciało, które chcemy podnieść na daną wysokość, a na drugim końcu działamy odpowiednią siłą.

 16. W pracach budowlanych przy wciąganiu np. wiadra na daną wysokość.

 17. Przykłady maszyn prostych (obrotowych) w życiu codziennym

 18. Dziękujemy za uwagę Gabriela Łaniewska Kamila Mackiewicz Milena Malis Agata Ziobrowska ( 2F )