Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pracownia Języka Niemieckiego PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pracownia Języka Niemieckiego

Pracownia Języka Niemieckiego

141 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Pracownia Języka Niemieckiego

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Pracownia Języka Niemieckiego Grupy tworzone są z uwzględnieniem wieku uczestników oraz poziomu nauczania języka:

 2. Pracownia Języka Niemieckiego • grupy dla rozpoczynających naukę języka niemieckiego

 3. Pracownia Języka Niemieckiego • grupy kontynuujące naukę na różnych poziomach

 4. Pracownia Języka Niemieckiego • grupy przygotowujące się do egzaminów z języka niemieckiego (w tym maturalnego)

 5. Pracownia Języka Niemieckiego Uczestnicy zajęć mogą sprawdzać swoje umiejętności poprzez udział w licznych konkursach języka niemieckiego na szczeblu szkolnym, wojewódzkim i ogólnopolskim

 6. Pracownia Języka Niemieckiego Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego „der diedasKenner” organizowany przez Wydawnictwo Szkolne PWN (I miejsce w województwie w 2009r.)

 7. Pracownia Języka Niemieckiego Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego „Sprachdoktor” organizowany przez firmę Łowcy Talentów-Jersz (I miejsce w województwie i III miejsce w kraju w 2009r.)

 8. Pracownia Języka Niemieckiego Konkurs Pięknego Czytania w Języku Niemieckim (Vorlesewettbewerb) organizowany przez Instytut Goethego w Krakowie (II miejsce wśród uczestników z województw południowych w 2009r.)

 9. Pracownia Języka Niemieckiego

 10. Pracownia Języka Niemieckiego

 11. Pracownia Języka Niemieckiego

 12. Pracownia Języka Niemieckiego

 13. Pracownia Języka Niemieckiego

 14. Pracownia Języka Niemieckiego Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych

 15. Pracownia Języka Niemieckiego

 16. Pracownia Języka Niemieckiego

 17. Pracownia Języka Niemieckiego

 18. Pracownia Języka Niemieckiego

 19. Pracownia Języka Niemieckiego