Download
pracownia komputerowa n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pracownia komputerowa PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pracownia komputerowa

Pracownia komputerowa

111 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Pracownia komputerowa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Pracownia komputerowa Wykład Pierwszy

 2. Obsługa współczesnych komputerów To musi być proste !

 3. Obsługa współczesnych komputerów • user friendly – przyjazne dla użytkownika • self-explanatory – samoobjaśniające się

 4. Jednolity interfejs • interfejs - sposób porozumiewania się różnych systemów, na przykład człowieka z programem komputerowym

 5. Myszka • drag & drop – przeciągnij i upuść

 6. Okno • multitasking - wielozadaniowość

 7. Komputerowe BHP • backup – kopia zapasowa

 8. Algorytm naciśnij klamkę jeśli drzwi się otworząudało się - koniec. w przeciwnym razie włóż do zamka klucz, przekręć w lewo i naciśnij klamkę jeśli drzwi się otworzą udało się - koniec. w przeciwnym razie nie udało się…

 9. Program komputerowy Przykładowy tekst programu w Pascalu (po kompilacji i uruchomieniu wypisuje na ekran liczny od 1 do 10. var i: integer; begin i:=1; repeat begin writeln(i); i:=i+1; end until i>10; end

 10. Program komputerowy • Kompilacja - zamiana kodu źródłowego na binarny (tj. zera i jedynki), wykonywalny przez komputer. Dokonuje tego program komputerowy zwany kompilatorem. • bugs (insekty) – trudne do zlokalizowania błędy w kodzie źródłowym

 11. Program komputerowy • open source - otwarte źródło

 12. Zapis (kod) dwójkowy dziesiętnie: 123(10) = 3*100 + 2*101 + 1*102 = 31 + 210 + 1100 dwójkowo: 110(2) = 0*20 + 1*21 + 1*22 = 0*0 + 1*2 + 1*4 = 6

 13. Zapis (kod) dwójkowy 00000000(2) = 0(10) 11111111(2) = 255(10)

 14. Ponumerować litery (ASCII) • ASCII - American Standard Code for Information Interchange

 15. Ponumerować litery (ASCII)

 16. Korekcja błędów • redundancja - nadmiar informacji w zapisie