Download
pracownia rezonansu magnetyczego n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pracownia RezonansU Magnetyczego PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pracownia RezonansU Magnetyczego

Pracownia RezonansU Magnetyczego

149 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Pracownia RezonansU Magnetyczego

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Pracownia RezonansUMagnetyczego

  2. Internet • sk1.am.poznan.pl • skpp.edu.pl • sites.google.com/site/cmrpoznan • email: • cmr.poznan@gmail.com • rezonans@skpp.edu.pl

  3. Przygotowanie pacjenta • Skierowanie • Ankieta • Zgoda na badanie • Wenflon na lewym przedramieniu • Nie musi być na czczo • GFR >30 ml/min/do podania kontrastu

  4. Skierowanie • Strona internetowa • Eskulap • Rejestracja 618549537

  5. ZAPRASZAMY DOWSPÓŁRACY