Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ponieważ w warunkach rezonansu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ponieważ w warunkach rezonansu

Ponieważ w warunkach rezonansu

135 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Ponieważ w warunkach rezonansu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 1 -1

 2. Stwierdzamy, że napięcia i są Q razy większe od napięcia Dobroć obwodu w stanie rezonansu: Ponieważ w warunkach rezonansu

 3. I BEZWZGLĘDNE Wniosek: Przy tym samym rozstrojeniu bezwzględnym x w obwodzie o większej dobroci występuje mniejsze rozstrojenie względne ROZSTROJENIE WZGLĘDNE

 4. 0

 5. Szerokość pasma przepuszczania Pasmo przepuszczania obwodu rezonansowego jest to przedział pulsacji w otoczeniu pulsacji rezonansowej , na krańcach którego wartość skuteczna prądu I jest równa:

 6. czyli lub W PAŚMIE PRZEPUSZCZANIA moc czynna na krańcach pasma przepuszczania jest dwukrotnie mniejsza od mocy czynnej w stanie rezonansu:

 7. wynika to z relacji:

 8. Z rozwiązania równania wynikają zależności Skąd mamy

 9. WYPROWADZENIE WZORU NA SZEROKOŚĆ PASMA PRZEPUSZCZANIA: (3dB) Rozstrojenie względne Dobroć w stanie rezonansu

 10. Stąd wynikają wzory

 11. Z przyrównania co dla dostatecznie dużej dobroci obwodu prowadzi do zależności

 12. Rezonans równoległy (prądów)

 13. OBWÓD O CHARAKTERZE POJEMNOŚCIOWYM

 14. OBWÓD O CHARAKTERZE INDUKCYJNYM

 15. OBWÓD O CHARAKTERZE REZYSTANCYJNYM

 16. Stąd wynika, że:

 17. Niech DLA Tworzymy iloraz:

 18. Obwody zawierające cewki magnetycznie sprzężone Mówimy, że cewki są magnetycznie sprzężone, jeżeli leżą blisko siebie i strumień magnetyczny jednej z nich przenika przez uzwojenie drugiej. Z prawa indukcji Faraday`a wynika, że jeśli strumienie są zmienne w czasie, to w cewkach powstaje napięcie wywołane zmianami pradu w cewce sąsiedniej.

 19. Prąd cewki sąsiedniej Indeksy: M12 skąd gdzie Strumień skojarzony z uzwojeniem cewki: Prąd własny cewki Indukcyjność własna L: Indukcyjność wzajemna M:

 20. I1 jωMI1 jωL2I2 U1 I1R1 I2R0 jωMI2 I2 jωL1I1