Download
mikroskopia i techniki wizualizacji n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mikroskopia i techniki wizualizacji PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mikroskopia i techniki wizualizacji

Mikroskopia i techniki wizualizacji

574 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Mikroskopia i techniki wizualizacji

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Mikroskopia i techniki wizualizacji Milena Damulewicz Zakład Cytologii i Histologii Uniwersytet Jagielloński

 2. http://www.microscopy.fsu.edu/primer/java/wavebasics/index.htmlhttp://www.microscopy.fsu.edu/primer/java/wavebasics/index.html

 3. http://www.microscopy.fsu.edu/primer/java/lenses/converginglenses/index.htmlhttp://www.microscopy.fsu.edu/primer/java/lenses/converginglenses/index.html http://www.microscopy.fsu.edu/primer/java/lenses/diverginglenses/index.html

 4. optyka

 5. ABERRACJA SFERYCZNA Wiązki światła symetryczne względem osi optycznej i różnie od niej oddalone, po przejściuprzez układ nie przecinają się w jednym punkcie http://www.microscopy.fsu.edu/primer/java/aberrations/spherical/index.html

 6. ABERRACJA CHROMATYCZNA Wada soczewkowych układów optycznych spowodowana zależnością współczynnika załamaniaświatła materiału soczewek od długości fali świetlnej; przejawia sięw powstawaniu na obrazie barwnych obwódekwskutek rozszczepienia światła przy załamaniu w materiale soczewki. http://www.microscopy.fsu.edu/primer/java/aberrations/chromatic/index.html

 7. KOMA Wiązka promieni świetlnych, wychodząca z punktu położonego poza osią optyczną, tworzy po przejściu przez układ plamkę w kształcie przecinka; ujawnia się tym bardziej, im dalej punkt leży od osi. http://www.microscopy.fsu.edu/primer/java/aberrations/coma/index.html

 8. Astygmatyzm Obraz punktu położonego poza osią optyczną układu nie tworzy punktu, lecz dwie linie ogniskowe, z których jedna leży w płaszczyźnie padania, obejmującej oś soczewkii przedmiotpunktowy, a druga jest do tej płaszczyzny prostopadła. http://www.microscopy.fsu.edu/primer/java/aberrations/astigmatism/index.html

 9. http://www.microscopy.fsu.edu/primer/java/microscopy/transmitted/index.html http://www.microscopy.fsu.edu/primer/java/kohler/condenseraperture/index.html

 10. http://www.microscopy.fsu.edu/primer/java/microscopy/transmitted/index.html

 11. Zdolność rozdzielcza mikroskopu 0,61 l L = NA NA = n sinm

 12. http://www.microscopy.fsu.edu/primer/java/nuaperture/index.html

 13. Powiększenie mikroskopu L D M = f1 f2 L – mechaniczna długość tubusa D – odległość dobrego widzenia (250 mm) f1 – ogniskowa obiektywu f2 – ogniskowa okularu

 14. Przysłona aperturowa

 15. Typy mikroskopów • Mikroskop świetlny • Jasnego pola • Ciemnego pola • Kontrastu fazowego • Interferencyjny • Polaryzacyjny • Fluorescencyjny • Elektronowy • Skaningowy • transmisyjny • Konfokalny

 16. Mikroskop jasnego i ciemnego pola www.precoptic.pl

 17. Mikroskop interferencyjny • Kontrast Nomarskiego • Analiza ilościowa suchej masy • Określenie grubości skrawków • Optyczne „wybarwienie” • Plastyczny obraz

 18. Mikroskop fluorescencyjny • Filtr wzbudzenia • Filtr absorbujący • Filtr barierowy

 19. Mikroskop konfokalny

 20. Mikroskop elektronowy skaningowy

 21. TEM

 22. Metody wizualizacji • Barwienie przyżyciowe • Barwienie histologiczne • Barwienie histochemiczne • Barwienie immunohistochemiczne • Barwienie fluorescencyjne • Barwienie immunofluorescencyjne • Barwienie radioimmunoizotopowe • Barwienie enzymatyczne • GFP

 23. Preparaty parafinowe Utrwalenie tkanek – formalina Odwodnienie Przepojenie Zatopienie w parafinie Skrawanie Odparafinowanie Nawodnienie barwienie Preparaty mrożeniowe Krioprotekcja Utrwalenie w ciekłym azocie Skrawanie barwienie Przygotowanie materiału

 24. Kontrastowanie struktur komórkowych Hematoksylina + eozyna fiolet krystaliczny Barwienie histologiczne

 25. Barwienie histochemiczne • Uwidocznienie określonych substancji w komórce • PAS = z odczynnikiem Schiffa – wykrywa cukry

 26. Barwienie immuno- Przeciwciało drugorzędowe znacznik Przeciwciało Przeciwciało pierwszorzędowe

 27. Barwienie immunohistochemiczne • Wykrywanie antygenów za pomocą znakowanych przeciwciał

 28. Barwienie radioimmunoizotopowe • Tryt • Jod 125 • Fosfor 32 • Fosfor 33 • Siarka35 • Węgiel 14

 29. Barwienie enzymatyczne • Peroksydaza chrzanowa • Alkaliczna fosfataza

 30. Barwienie fluorescencyjne • DiIC18 – błona komórkowa • Hoechst –DNA – niebieskie • DAPI • Oranż akrydyny – DNA zielone; RNA pomarańczowe

 31. Barwienie immunofluorescencyjne • FITC • Texas red • Cy3 • rodamina

 32. GFP www.greenspine.ca/en/GFP_neuron.html

 33. Oświetlenie Kohlera • Kondensor przesuwamy pod stolik • Ustawiamy ostro widziany preparat • Zamykamy przesłonę polową i aperturową • Ustawiamy na środku plamkę światła • Ustawiamy ostre brzegi plamki • Rozszerzamy plamkę do granic pola widzenia • Ustawiamy włókna żarówki centralnie