Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Jednotky fyzikálnych veličín v minulosti MERANIE ČASU A DĹŽKY PowerPoint Presentation
Download Presentation
Jednotky fyzikálnych veličín v minulosti MERANIE ČASU A DĹŽKY

Jednotky fyzikálnych veličín v minulosti MERANIE ČASU A DĹŽKY

1218 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Jednotky fyzikálnych veličín v minulosti MERANIE ČASU A DĹŽKY

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Jednotky fyzikálnych veličín v minulosti MERANIE ČASU A DĹŽKY

 2. Meranie času • Už pred 5000 rokmi používali starí Egypťania kalendár, v ktorom mal rok 365 dní. Všimli si, že pravidelne po 365 dňoch sa pred východom slnka objavila na oblohe hviezda Sírius. Vedeli, že v čase, keď sa táto hviezda objaví na oblohe, rieka Níl sa vyleje z brehov. Po záplavách mohli roľníci poorať polia a zasiať obilniny

 3. Egyptské slnečné hodiny sú najstaršie známe hodiny na svete. Používali sa už pred 4000 rokmi. Čas sa určoval podľa tieňa na stupnici

 4. Vodné hodiny používali Egypťania vtedy, keď bolo zamračené alebo tma. Voda z nádoby tiekla pomaly von otvorom v spodnej časti. Výška vodnej hladiny ukazovala čas

 5. Sviečkové hodiny sú staré asi 1000 rokov. Podľa toho, ako sa sviečka zmenšovala, dalo sa určiť, koľko času uplynulo

 6. Kyvadlové hodiny už dokázali merať čas na sekundy. Galileo Galilei vynašiel kyvadlo v prvej polovici 17. storočia, no prvé hodiny zostrojil Christian Huygens až v roku 1667

 7. Kremenné hodiny vznikli roku 1929. Prvé náramkové hodinky s kryštálom kremeňa (označené Quartz) sa objavili v roku 1969. sú veľmi presné

 8. Atómové hodiny používajú vedci na veľmi presné meranie času. Ich odchýlka je jedna sekunda za 300 000 rokov. Prvé atómové hodiny sú z roku 1948

 9. Rimania nazývali hodiny pred poludním ante meridiem a hodiny po poludní post meridiem. Z toho vznikli skratky a.m. a p.m., s ktorým sa stretávame na digitálnych hodinách

 10. Meranie dĺžky • Ak niečo meriame, porovnávame to vlastne s nejakou pevne stanovenou veličinou, ako je napríklad meter. Nazývame ju jednotkou merania. Prvé jednotky merania sa stanovili na základe rozmerov ľudského tela. Starovekí Egypťania používali jednotky lakeť, dlaň a prst

 11. Jedna dlaň = štyri prsty. • Jeden lakeť = sedem dlaní = 28 prstov.

 12. Rimania používali na meranie vzdialenosti dĺžku chodidla – stopu. Na meranie kratších dĺžok rozdelili stopu na 12 dielov, každý mal šírku palca. Väčšie vzdialenosti merali na kročaje, pričom za kročaj sa počítali dva kroky. Tisíc kročají tvorilo míľu. Slovo „míľa“ pochádza z latinského slova mille, čo znamená tisíc.

 13. Koniec Andrea Halibožeková Zdroj:internet kat.gym.BS 1.G