Download
evacuation procedure biologen evakueringsplan biologen n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Evacuation procedure – Biologen Evakueringsplan – Biologen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Evacuation procedure – Biologen Evakueringsplan – Biologen

Evacuation procedure – Biologen Evakueringsplan – Biologen

185 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Evacuation procedure – Biologen Evakueringsplan – Biologen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Evacuationprocedure – BiologenEvakueringsplan – Biologen Department ofbiology – UiB Thormøhlensgate 53A/B

  2. Ved brannalarm - in case of fire alarm Alarmen består av en TALEMELDING. • «Det har brutt ut brann, forlat bygningen…» • Forskjellige meldinger gjelder… Ved evakuering: • Forlat bygget ved å bruke den nærmeste nødutgangen • Møt på samlingsplassen (hovedinngangen) • Kursansvarlige må melde fra til brannrepresentant (oransje vest) The alarm consistsof a VOICE MESSAGE • «The fire alarm has beenactivated, leavethebuilding…» • Othermessagesmayapply… In case ofevacuation: • Leavethebuilding by usingtheclosestemergency exit • Meet at the fire assemblypoint (mainentrance) • Teaching staff must report to the fire safetyofficer (orange jacket)

  3. Ved brann - in case of fire • I tilfelle brann, må du opptre RASKT, RIKTIG, ROLIG • Videre skal du VARSLE – REDDE – SLOKKE • Utløs brannalarmen • Lukk alle dører for å hindre brann og røyk i å spre seg.  • Ringe brannvesenet på telefon 110 og opplyse om • Hvem som ringer • Hva som har skjedd • Hvor det brenner • Forsøk å slukke brannen med tilgjengelig slokkeutstyr • Møt på samlingsplassen • In case of fire, be QUICK, keep CALM and USE YOUR BRAIN • ThenALERT – SAVE – EXTINGUISH • Trigger the fire alarm • Close all doorsand windows to contain fire and smoke • Call fire departmenton 110 and report: • Who is calling • What has happened • Where is the fire • Try to extinguishwith fire hoses/extinguishers • Evacuate to the fire assemblypoint

  4. Samlingsplass Assembly point Nødutgang Emergency exit Liten Sal A Small Lab A Stor Sal B Big Lab B Stor Sal A Big Lab A Liten Sal B Small Lab B K1/K2 K3/K4 Clickontheroom for specificevacuation plan

  5. Evacuation from K1/K2Evakuering fra K1/K2 Back

  6. Evacuation from K3/K4Evakuering fra K3/K4 Back

  7. Evacuation from Big Lab AEvakuering fra Stor Sal A Back

  8. Evacuation from Big Lab BEvakuering fra Stor Sal B Back

  9. Evacuation from Small Lab A Evakuering fra Liten Sal A Back

  10. Evacuation from Small Lab BEvakuering fra Liten Sal B Back