Download
systematick teologie i n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SYSTEMATICKÁ TEOLOGIE I PowerPoint Presentation
Download Presentation
SYSTEMATICKÁ TEOLOGIE I

SYSTEMATICKÁ TEOLOGIE I

236 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

SYSTEMATICKÁ TEOLOGIE I

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. SYSTEMATICKÁTEOLOGIE I Jabok, PSP ETF 2. ročník, LS 2014 Petr Jandejsek

  2. Stručná charakteristika předmětu Systematická teologie představí studentům příklad teologické interpretace některých obecně lidských témat, jako je naděje, naplnění, spása, milost, hřích, odcizení a osvobození. Absolvent předmětu bude alespoň dílčím způsobem schopen zohlednit teologickou interpretaci v odborné mezioborové rozpravě a zejména v praxi. Cílem základního kurzu systematické teologie je osvojit si vybraná témata křesťanské teologické tradice v ekumenické perspektivě. Témata budeme studovat z perspektivy teologie osvobození.

  3. Náboženství jako druh porozumění lidské existenci Kurz, W., 2005, Philosophie für helfende Berufe. Tübingen: Verlag Lebenskunst.

  4. Předmět Systematická teologie • Podle Davida Tracyho teologická disciplína určená církvi, ale zároveň „veřejná“, tedy pro kohokoliv. • V systematické teologii jde o hermeneutiku (porozumění) tradici křesťanské víry. • Hermeneutický kruh – můžeme začít u Božího zjevení i u situace • Barth: Bible a noviny • Sobrino: když začneme u dogmat, není jisté, že dojdeme k jejich křesťanskému pochopení • Hermeneutika zkušenosti jako počáteční místo teologie • Systematická teologie – věda stojící uprostřed, tj. ani na začátku, ani na konci teologické práce: BIBLICKÁ TEOLOGIE SYSTEMATICKÁ TEOLOGIE PRAKTICKÁ TEOLOGIE

  5. Požadavky ke zkoušce • Ke zkoušce budete mít přečtené zadané texty: • Ware, K., Cestou orthodoxie. Praha: Síť, 1996, 2. kap., s. 29-46. • Zvěstování víry - Holandský katechismus. Praha: Síť, 2001 (nebo starší vydání), 3. díl Syn člověka, v tomto vydání s. 73-175. • - Studijní osnovy dostupné na Isu k tématům: Metoda v teologii, Boží Trojice, Bůh Otec, Hřích, Milost, Ježíš z Nazareta, Systematická christologie, Duch svatý, Naděje a utopie • Další pomocná literatura ke znalosti nutných pojmů (pojmy uvedu na Isu): • - Beinert, W., Slovník katolické dogmatiky. Olomouc: MCM, 1994. • - Fiorenza, F.S.-Galvin, J.P. (eds.), Systematická teologie 1-3. Římskokatolická perspektiva. Brno: CDK, Praha: Vyšehrad, 1996-2000. • - Pöhlmann, H.G., Kompendium evangelické dogmatiky. Jihlava: Nakladatelství Mlýn, 2002. • - Rahner, K.-Vorgrimler, H., Teologický slovník. Praha: Zvon, 1996.

  6. Požadavky ke zkoušce U zkoušky budeme hovořit o jednom nebo dvou z okruhů, které odpovídají devíti zadaným textům. U každého okruhu se předpokládá znalost: 1) základních biblických východisek (= kde máme v Bibli oporu pro dané téma), 2) ukázky (!) toho, jak bylo téma řešeno v dějinách teologického myšlení (koncily, dogmata, teorie, modely), 3) interpretace tématu v teologii osvobození a jeho projev v pastoraci (zde využijete zadané texty a Holandský katechismus).