Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Grant edukacyjny Merck Institute of Aging & Health Washington (USA) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Grant edukacyjny Merck Institute of Aging & Health Washington (USA)

Grant edukacyjny Merck Institute of Aging & Health Washington (USA)

163 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Grant edukacyjny Merck Institute of Aging & Health Washington (USA)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Grant edukacyjny Merck Institute of Aging & Health Washington (USA) Poprawa opieki nad osobami starszymi przez lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej Łódź 2005-2006

 2. prof. dr hab. med. Tomasz Kostka Uniwersytet Medyczny w Łodzi Starzenie się ludności – wyzwania dla lekarza i ...pacjenta Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Lekarzy, Łódź 3 VI 2006

 3. Epidemiologia chorób i niepełnosprawności w starszym wieku.

 4. Losowo dobrana grupa mieszkańców Łodzi w wieku 65-79 lat Kobiety Mężczyźni (n=177) (n=123) Cukrzyca (%) 17.5 17.9 Nadciśnienie tętnicze (%) 68.4 65.9 Ch.n.s. (%) 37.3 37.3 Dolegliwości ze strony układu ruchu (%) 37.9 22.8

 5. Do 2030 r. średni wiek mieszkańców Polski wzrośnie z 37 do ponad 45 lat. A średni wiek pacjenta?

 6. Niepełnosprawność i chorobowość w starości wyzwanie dla lekarza pacjenta

 7. Konieczność leczenia • Nadciśnienie tętnicze • Zmiany zwyrodnieniowe układu ruchu • Nadwaga/otyłość lub niedożywienie • Hiperlipidemia i dyslipidemia • Choroba niedokrwienna serca • Niewydolność krążenia • Cukrzyca • Depresja • Otępienie • Osteoporoza • Choroby tarczycy • Infekcje • ...

 8. Brak zintegrowanego systemu opieki nad osobami starszymi w Polsce

 9. HEALTH AND AGING ASurvey of Europeans 50+ Presentation of key findings ALL EUROPE Prepared for the Merck Institute for Aging and Health By Business Diagnostics 2 October 2000 Business Diagnostics / Merck Institute for Aging and Health: Survey of Europeans aged 50+

 10. Methodology Project management by Business Diagnostics Interviewing conducted by ORC International’s multilingual interviewing team • Computer Assisted Telephone Interviewing (CATI) in native languages. • European interviews conducted January / February 2000 MIAH 2000

 11. Scope of the research Norway Poland Spain Switzerland UK Austria France Germany Italy Netherlands MIAH 2000

 12. Number of interviews 2538 interviews conducted with people aged 50 or over. A minimum 250 interviews per country. Quotas were set for gender, age group (50-59, 60-69 and 70+) and region (urban v rural) Findings weighted to reflect the estimated actual population distribution. MIAH 2000

 13. Agreement with general statements on health and aging(all Europe) Disagree Agree Maintaining my independence is important to me as I grow older I am afraid of becoming a burden to my family as I get older MIAH 2000

 14. Level of concern(Europe analysed by country) Chart shows percentage of respondents giving 5 or 6 out of 6 for level of concern MIAH 2000

 15. How prepared to deal with healthcare decisions while aging (Europe analysed by country) Chart shows percentage of respondents giving 5 or 6 out of 6 for how prepared MIAH 2000

 16. Whoshould have PRIMARY responsibility for providing information (Comparison with USA) Chart shows percentage of respondents citing each type of body MIAH 2000

 17. Correlated attitudes High concern about being burden on family High concern about accessing information High concern about aging & health Do not rely on GP Low knowledge Not confident state will provide Confident state will provide Rely on GP High knowledge Low concern about being burden on family Low concern about accessing information Low concern about aging & health MIAH 2000

 18. Differences by country High concern about being burden on family High concern about accessing information High concern about aging & health Do not rely on GP Low knowledge Not confident state will provide Italy / Poland / Norway UK Spain Confident state will provide France Netherlands Germany / Austria / Switzerland Rely on GP High knowledge Low concern about being burden on family Low concern about accessing information Low concern about aging & health MIAH 2000

 19. Losowo dobrana grupa mieszkańców Łodzi w wieku 65-79 lat U 42% respondentów stwierdzono nadwagę (BMI: 25-30) a u 33,3% otyłość (BMI>30)

 20. Rozpowszechnienie zespołu metabolicznego w Polsce w 2002 badanie NATPOLIII

 21. Wieloczynnikowa analiza determinantów jakości życia u starszych kobiet i mężczyzn Kostka & Bogus Z Gerontol Geriatr 2006

 22. Kostka & Bogus Z Gerontol Geriatr 2006

 23. Otyłość i mała aktywność ruchowa są niezależnymi czynnikami obniżającymi jakość życia w badanej grupie.

 24. Mobility Self-care Usual activity Pain/ discomfort Anxiety/ depression Visual analogue scale Hospitalisation 4.22*** (1.88-9.48) 0.48* (0.26-0.90) F=6.47* Medications (number) 1.15* (1.02-1.31) 1.50*** (1.26-1.77) F=8.11** Body mass index (kg•m-2) 1.08** (1.02-1.14) MNA 0.92* (0.85-0.99) F=8.59** Geriatric Depression Scale 1.14*** (1.06-1.23) 1.21*** (1.09-1.33) 1.12* (1.02-1.24) 1.13* (1.01-1.26) 1.36*** (1.22-1.51) F=71.6*** MMSE F=7.91** ADL 0.61* (0.38-0.98) 0.24*** (0.14-0.42) 0.35** (0.16-0.74) 0.51* (0.29-0.92) IADL 0.83** (0.72-0.95) 0.81* (0.66-0.99) Stanford Moderate Index 0.47*** (0.32-0.70) 0.65** (0.49-0.85) 0.66*** (0.52-0.84) F=6.00* Borowiak & Kostka Qual Life Res 2006

 25. EPIDEMIOLOGIA NIEDOŻYWIENIA * W środowisku domowym: - niewystarczająca podaż pokarmowa: 20 % - niedożywienie: 4 % (Euronut Seneca). * W szpitalu lub DPS: - niewystarczająca podaż pokarmowa: 30-40% osób starszych - niedożywienie: 20-60% wg różnych kryteriów

 26. ! Zapobieganie i leczenie niedożywienia osób starszych Utrata masy ciała u pensjonariuszy DPS jest niezależnym czynnikiem ryzyka zgonu Pensjonariusze DPS u których występuje zwiększenie masy ciała mają mniejsze ryzyko zgonu w porównaniu z pensjonariuszami o stabilnej masie ciała

 27. Wieloczynnikowa analiza regresją logistyczną i ANOVA elementów wpływających na subiektywną oceny jakości życia osób mieszkających w DPS Borowiak & Kostka Aging Clin Exp Res 2004

 28. Live longer, die faster: an attainable aim Prof. Sir John Grimley Evans