Download
powerdesigner 16 5 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PowerDesigner 16.5 PowerPoint Presentation
Download Presentation
PowerDesigner 16.5

PowerDesigner 16.5

150 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

PowerDesigner 16.5

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PowerDesigner 16.5 Ondřej Diviš

 2. Agenda • Novinky v PowerDesigneru 16.x • Přestávka na občerstvení • Metodika CORE modelu • Modelování specifik více zemí v jednom modelu

 3. Repository • Glossary • Provázání s modely, doplňování jmen, synonyma • URL • Check model • Import pojmů (z modelu, z Excelu,…) • Library • Automatická synchronizace všem uživatelům • Glossary, zdrojové soubory (DBMS, RTP, …) • Referenční modely • Extensions, Pravidla dopadové analýzy

 4. Repository • Changelists • Zjednodušený check-in modelu • Úprava UI na základě rolí uživatelů • Dopadová analýza i přes repository • Přepracované větve (branches) v repository • Repository Local Model Cache

 5. PowerDesigner – architektura

 6. Repository Portal / Composer Tenký klient pro práci s modely v repository • Read-only přístup k modelům • Vyhledávání objektů • AND, OR, NOT, ?, *, “xxx“ • Porovnávání modelů • Dopadová analýza • Změnové notifikace na email • Editace popisků (Comment, Description, Annotation)

 7. Portal / Composer - novinky • Viditelné extended objekty a extended atributy • Ukládání a znovupoužití vyhledávacích dotazů • Proklik ze shortcutu na target objekt • Seznamy sub-objektů zobrazeny na záložkách parent.o. • Řazení sloupečků kliknutím na hlavičku • Quicksearch • Editace popisků objektů (včetně RTF) • Podpora changelistů • Filtrování větví (branch)

 8. Další zajímavé novinky • Automatické popisky vazeb v CDM a LDM • Progress bary a editace sloupců v diagramu • Local browser filter • Kompletní shortcuty, vypnutí zobrazení shortcutů v browseru

 9. Integrace se SAP • SAP Business Objects • generování universa, SAP BO 4.0 • SAP HANA 1.0 • SolutionManager, Netweaver • Data services, reverse BO,…

 10. BusinessObjectsuniverse • Metadatová vrstva v SAP BusinessObjects • Obsahuje datové struktury, nad kterými se bude reportovat • Výchozí prostředí, ze kterého si uživatelé mohou skládat svoje reporty (bez technických znalostí DB, SQL, …) • Generování i reverse engineering • Ušetří 80% práce BO designera

 11. PowerDesigner 16.5 - BOBJ support • Generování BO univerza • Dimenze x Faktové tabulky • Rozpad časové dimenze • Export komentářů • Kontexty v BO designeru

 12. Další zajímavé novinky • Excel import – standardní součást PD • Autosave • Podpora Win7 a Win8, 64-bit • Podpora Eclipse 3.5 a 4.3, Visual Studio 2010 • Editovatelné záložky s vlastnostmi objektů • Podpora nových verzí DB (MS SQL 2012, Teradatav14, Oracle 12, SAP Hana, Sybase IQ 16, IBM DB2 v10…) • … • PŘESTÁVKA

 13. Metodika udržování CORE modelu • Model DWH pro více zemí • Většina modelu společná pro všechny země • Dílčí specifika jednotlivých zemí často „jdou proti sobě“ Podporované akce • Přidání nového objektu (tabulka, view, …) • Změna již existujícího objektu • Nový nebo odebraný sloupec v tabulce • Změna datového typu sloupce • Jiný komentář / popis objektu • Jiné source / target mapování • … • Smazání vybraného objektu

 14. Výhody jednotného CORE modelu • Zachování jediného modelu (98% modelu je společných) • „Donucení“ uživatelů modelovat specifika jednotlivých zemí správně (dříve booleovské ext.atributy) • Možnost generování změn do DB pro KAŽDÝ národní model • Doplnění modelu o další metodické nástroje v PD • Custom checky • Automatizace rutinních akcí • Wizard pro tvorbu tabulek