Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Anotace PowerPoint Presentation

Anotace

121 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Anotace

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Anotace • Materiál slouží pro 1. ročník ZŠv hodině českého jazyka. • Pojmenování obrázku – vyvození hlásky č. • Čtení slabik, slov s novým písmenem.

  2. Pojmenuj obrázky. Kterou hlásku slyšíš na začátku slova? Spočítej počet slabik ve slově.

  3. Naše nové písmenko Č ččČ Č č Ča či čeČoču čí čáčou ČE

  4. KTERÉ SLOVO PATŘÍ K OBRÁZKU? koláč ovečka rajče opička lečo kočka rýč kolotoč čaj kulička klíč očička

  5. Použité zdroje: http://office.microsoft.com