1 / 19

Het Puberbrein

Het Puberbrein. Oog voor Ouders. Marion Wijnja ´Oog voor Ouders´ www.oogvoorouders.nl. Inhoud. Hoe werkt het puberbrein Wat betekent dit in de praktijk Wat betekent dit voor de ouders Wat heeft een puber nodig Wat hebben de ouders nodig ADHD, PDD-NOS Vragen. Prefrontale cortex.

dinah
Télécharger la présentation

Het Puberbrein

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Het Puberbrein Oog voor Ouders Marion Wijnja ´Oog voor Ouders´ www.oogvoorouders.nl

 2. Inhoud • Hoe werkt het puberbrein • Wat betekent dit in de praktijk • Wat betekent dit voor de ouders • Wat heeft een puber nodig • Wat hebben de ouders nodig • ADHD, PDD-NOS • Vragen

 3. Prefrontale cortex Cognitieve en emotionele functies: • Beslissingen nemen • Plannen • Sociaal gedrag • Impulsbeheersing

 4. Vroege adolescentie (10 tot 14 jaar) : • De invloed van hormonen is erg groot. • De emoties hebben de overhand boven het rationeel nadenken. • Directe behoeftebevrediging. • Ze hebben een grote impulsbehoefte om direct dingen te doen. • Ze willen graag onafhankelijk zijn, vooral van hun ouders. • Melatonine, slaaphormoon.

 5. Midden-adolescentie (14 tot 16 jaar): • De pubers zijn geneigd risico’s te nemen, omdat ze graag sensatie willen beleven. • Ze gaan experimenteren op verschillende gebieden. • Ze kunnen de gevolgen en consequenties van hun acties niet altijd goed overzien. • Emotie speelt nu een kleinere rol in hun leven. • Ze richten zich vooral op leeftijdsgenoten en willen graag in de smaak vallen en bij de groep horen.

 6. Late adolescentie (16 tot 22 jaar): • De hersenen komen geheel tot ontwikkeling • De jongeren leren in deze fase de gevolgen van hun handelingen te overzien, ook op de lange termijn • Ze zijn nu pas echt in staat om weloverwogen keuzes te maken.

 7. Wat betekent dit in de praktijk • Ze hangen op de bank, zijn amper aanspreekbaar en vaak ook nog onhandig. • Veel slapen. • Pubers hebben het vaak moeilijk, met zichzelf, met de wereld om hen heen en met hun ouders. • Ze brengen ouders in alle staten. • Onbegrip tussen ouders en puber.

 8. Puberbrein betekent ook: • Creatief denken • Buiten de gebaande wegen om denken • Goed kunnen debatteren/discussiëren • Redeneervermogen • Omgaan met multimedia/ communicatiemiddelen

 9. Goed te weten dat.. • Achter weerstand en grensoverschrijdend gedrag zit meestal angst, een verlangen/behoefte of een kwetsbaarheid. • Erkenning vergroot het zelfvertrouwen, complimenten geven. • Veel pubers leren (net als volwassenen) door uitglijden. • Pubers met een gevoel van zelfvertrouwen, vertonen minder weerstand en grensoverschrijdend gedrag.

 10. Tips voor ouders • Blijf met elkaar in gesprek. • Bemoeienis werkt beschermend. • Thuis hoort de wereld veilig te zijn, buiten is het moeilijk genoeg. • Communicatie is meer dan alleen luisteren of alleen praten. Versta ook wat er gezegd wordt, waardoor je elkaar beter begrijpt. • Probeer de puber te stimuleren door hem zelfkeuzes te laten maken uit meerdere opties.

 11. Tips voor ouders (2) • Belonen doe je door waardering uit te spreken en respect te tonen. • Samen regels afspreken blijkt beter te werken dan verbieden • Ga er niet te snel van uit dat hij of zij iets niet kan en het dus nooit zal kunnen • Ga de confrontatie niet uit de weg om de lieve vrede te bewaren!

 12. ADHD en PDD-NOS • Beroep op eigen initiatief en zelfstandig handelen. Voor deze kinderen is dit veel moeilijker. • In de puberteit wordt sociaal functioneren veel belangrijker en jongeren moeten meer zelfstandig doen. Gevolg: Meer problemen. • In de puberteit worden ze zich (pijnlijk) bewust van het anders zijn. • Maak onderscheid tussen onvermogen en onwil.

 13. Tips (1) • Inleven in emoties van anderen is moeilijk. • Bovendien is het lastig om in de puberteit de eigen emoties te reguleren. Benoem het en toon begrip.

 14. Tips (2) • Het kan soms goed zijn om elkaar even met rust te laten. • Vooral als je merkt dat je je zelfbeheersing verliest of er even niet meer tegen kan. • Laat dan weten dat je even weggaat en dat je het er straks over wilt hebben.

 15. Tips (3) • Probeer niet alles wat je kind zegt op jezelf te betrekken. • Een hoop ontglipt hen zonder dat ze het zelf beseffen. • En je excuus aanbieden…, dat doe je niet, want dat is niet stoer als puber. • Negen van de tien keer is de opmerking helemaal niet persoonlijk bedoeld al voelt dat natuurlijk wel zo.

 16. Tips (4) • Dit is vooral een periode waar je doorheen moet en waarbij het juist heel belangrijk is ook de leuke dingen te blijven zien. • Regelmatig leuke dingen doen en probeer je over je eigen negatieve gevoel heen te zetten. • Lukt dat niet, zoek dan een vriend of vriendin waarbij je even kunt opladen of stoom afblazen.

 17. Tips (5) Lukt het niet……zoek echt hulp! om je kind beter te begrijpen en te leren hoe je het beste met ze kunt omgaan.

 18. www.oogvoorouders.nl

More Related