1 / 16

Puberbrein

Puberbrein. Presentatie Ruud van Dijk: “Het puberende brein” van Eveline Crone. Eveline Crone. Ontwikkelingspsychologe aan de Leidse Universiteit. Brain and Development laboratory . Met behulp van MRI scan de hersenactiviteiten kunnen zien. Waarom dit boek?.

gail
Télécharger la présentation

Puberbrein

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Puberbrein Presentatie Ruud van Dijk: “Het puberende brein” van Eveline Crone

 2. Eveline Crone • Ontwikkelingspsychologe aan de Leidse Universiteit. • Brain and Development laboratory. • Met behulp van MRI scan de hersenactiviteiten kunnen zien.

 3. Waarom dit boek? • Deelnemers en medewerkers zitten in deze fase. • Door hun beperkingen gaat deze fase bij hen langer door. • Mijn dochter zit in de puberteit.

 4. Adolescentie • Puberteit

 5. De puberhersenen • Het menselijke brein is tot het 25ste levensjaar in ontwikkeling. • Frontale cortex. • Amygdale, emotiecentrum in de hersenen. • Nucleus accumbes, pretcentrum in de hersenen.

 6. Hormonen • Hypofyse produceert bij jongens testosteron en bij meisjes oestrogeen. • Deze hormonen communiceren ook met andere hersengebieden. • Ze hebben een belangrijke organisatorische invloed op de ontwikkeling van de hersenen. • Slaaphormoon melatonine.

 7. VRAAG • Wie kan er voorbeeld geven van typisch pubergedrag?

 8. Het puberbrein thuis en op school • Juiste omgeving. • Ouders en docenten compenseren niet- functionerende hersendelen. • Pubers op een positieve manier achter hun vodden aan zitten. • Onzekerheid ouders en docenten.

 9. Valkuilen • Bevelen of commanderen zonder uitleg. • Dreigen, preken en of schelden. • Adviseren of oplossingen aandragen. • Oordelen of beschuldigen. • Overmatig prijzen, kind naar de mond praten. • Uitvragen of verhoor afnemen. • Vergelijken met een ander kind.

 10. Opdracht: • Een puber kan of wil niet vertellen wat er aan de hand is, terwijl het duidelijk is dat er iets aan de hand is. Hoe ga je dit aanpakken? • De puber weigert iets te doen dat de docent vraagt. Wat ga je doen, hoe pak je het aan?

 11. Actief luisteren • Luister naar de inhoud en het achterliggende gevoel. • Benoem het gevoel en geef een samenvatting. • Zwijg over je eigen ideeën, gedachten, meningen of kritiek.

 12. TIPS • Onbevangen actief luisteren, laat je puber praten. • Behandel één onderwerp per keer anders wordt het te complex. • Oordeel niet meteen, geef ruimte aan de puber om zijn mening en gevoelens te uiten. • Probeer geen informatie uit het kind te trekken, laat hem zelf ermee komen. • Neem de tijd, kies een goed tijdstip en heb geduld. • Heb vertrouwen in je puber en laat dat blijken. • Geef ruimte voor fouten, met vallen en opstaan worden ze groot. • Vergelijk de puber niet met een ander kind. • Humor.

 13. Niet proberen pubers klein te krijgen, maar ze helpen groot te worden.

 14. Zijn er nog vragen?

 15. Hartelijk dank voor jullie aandacht. Ruud van Dijk

More Related