Download
puberbrein n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Puberbrein PowerPoint Presentation

Puberbrein

694 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Puberbrein

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Puberbrein Presentatie Ruud van Dijk: “Het puberende brein” van Eveline Crone

 2. Eveline Crone • Ontwikkelingspsychologe aan de Leidse Universiteit. • Brain and Development laboratory. • Met behulp van MRI scan de hersenactiviteiten kunnen zien.

 3. Waarom dit boek? • Deelnemers en medewerkers zitten in deze fase. • Door hun beperkingen gaat deze fase bij hen langer door. • Mijn dochter zit in de puberteit.

 4. Adolescentie • Puberteit

 5. De puberhersenen • Het menselijke brein is tot het 25ste levensjaar in ontwikkeling. • Frontale cortex. • Amygdale, emotiecentrum in de hersenen. • Nucleus accumbes, pretcentrum in de hersenen.

 6. Hormonen • Hypofyse produceert bij jongens testosteron en bij meisjes oestrogeen. • Deze hormonen communiceren ook met andere hersengebieden. • Ze hebben een belangrijke organisatorische invloed op de ontwikkeling van de hersenen. • Slaaphormoon melatonine.

 7. VRAAG • Wie kan er voorbeeld geven van typisch pubergedrag?

 8. Het puberbrein thuis en op school • Juiste omgeving. • Ouders en docenten compenseren niet- functionerende hersendelen. • Pubers op een positieve manier achter hun vodden aan zitten. • Onzekerheid ouders en docenten.

 9. Valkuilen • Bevelen of commanderen zonder uitleg. • Dreigen, preken en of schelden. • Adviseren of oplossingen aandragen. • Oordelen of beschuldigen. • Overmatig prijzen, kind naar de mond praten. • Uitvragen of verhoor afnemen. • Vergelijken met een ander kind.

 10. Opdracht: • Een puber kan of wil niet vertellen wat er aan de hand is, terwijl het duidelijk is dat er iets aan de hand is. Hoe ga je dit aanpakken? • De puber weigert iets te doen dat de docent vraagt. Wat ga je doen, hoe pak je het aan?

 11. Actief luisteren • Luister naar de inhoud en het achterliggende gevoel. • Benoem het gevoel en geef een samenvatting. • Zwijg over je eigen ideeën, gedachten, meningen of kritiek.

 12. TIPS • Onbevangen actief luisteren, laat je puber praten. • Behandel één onderwerp per keer anders wordt het te complex. • Oordeel niet meteen, geef ruimte aan de puber om zijn mening en gevoelens te uiten. • Probeer geen informatie uit het kind te trekken, laat hem zelf ermee komen. • Neem de tijd, kies een goed tijdstip en heb geduld. • Heb vertrouwen in je puber en laat dat blijken. • Geef ruimte voor fouten, met vallen en opstaan worden ze groot. • Vergelijk de puber niet met een ander kind. • Humor.

 13. Niet proberen pubers klein te krijgen, maar ze helpen groot te worden.

 14. Zijn er nog vragen?

 15. Hartelijk dank voor jullie aandacht. Ruud van Dijk