1 / 15

Activerende didactiek en begeleiding op maat op basis van kennis over puberbrein

Puberbrein als innovatiekans. Activerende didactiek en begeleiding op maat op basis van kennis over puberbrein. Puberbrein als innovatiekans. Gerjanne Dirksen van Brein Centraal Leren ( BCL) neemt ons vandaag in vogelvlucht mee naar onderwerpen als: Hoe werkt het (puberbrein)?

fai
Télécharger la présentation

Activerende didactiek en begeleiding op maat op basis van kennis over puberbrein

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Puberbrein als innovatiekans Activerende didactiek en begeleiding op maat op basis van kennis over puberbrein

 2. Puberbrein als innovatiekans Gerjanne Dirksen van Brein Centraal Leren (BCL) neemt ons vandaag in vogelvlucht mee naar onderwerpen als: • Hoe werkt het (puberbrein)? • Hoe bevorder je leermotivatie? • Wat kun je je met de 6 leerbreinprincipes bij het ontwerpen van onderwijs en het begeleiden van pubers?

 3. Puberbrein als innovatiekans Wat gaat er gebeuren in het project puberbrein? Werkgroep onderwijs Werkgroep HRM Deelprojecten Bijdragen bedrijven

 4. Puberbrein als innovatiekans Werkgroep onderwijs Beschrijven Basiscompetenties Advies over begeleidingsmodel

 5. Puberbrein als innovatiekans Werkgroep onderwijs Basiscompetenties Samenwerken Plannen en organiseren Reflectie Wendbaarheid en flexibiliteit

 6. Puberbrein als innovatiekans Werkgroep onderwijs Valideren: Hoe beoordeel je basiscompetenties?

 7. Puberbrein als innovatiekans Werkgroep onderwijs Advies begeleiding Wat is de beste loopbaanbegeleiding en procesbegeleiding voor pubers

 8. Puberbrein als innovatiekans Werkgroep onderwijs Doorlopende leerlijn Aansluiting didactiek en begeleidingsmodel van VMBO en MBO

 9. Puberbrein als innovatiekans Bijdrage bedrijven Deelname aan werkgroepen Deelname aan responsegroepen Excursiemogelijkheden gastdocentschap

 10. Puberbrein als innovatiekans Deelprojecten Experimenten met activerend onderwijs

 11. Puberbrein als innovatiekans Tessenderlandt VRL MAVO-Breed Pilot met project met externe opdrachtgever

 12. Puberbrein als innovatiekans Christoffel Pilot MusicaL

 13. Puberbrein als innovatiekans De La Salle Inrichten schoolplein

 14. Puberbrein als innovatiekans Het Kompas Duale leerroute

 15. Puberbrein als innovatiekans Elke mens is uniek Betrokkenheid management en docenten cruciaal

More Related