Download
veiligheidszorg op maat n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Veiligheidszorg op Maat PowerPoint Presentation
Download Presentation
Veiligheidszorg op Maat

Veiligheidszorg op Maat

191 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Veiligheidszorg op Maat

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Veiligheidszorg op Maat Augustus / september 2012 Dhr. Röell, dhr. Swillens, mevr. van ‘t Veld

 2. Agenda • Welkom • De context: Brandweer over morgen • Veiligheidsregio en regionalisering sinds 2010 • Veiligheidszorg op Maat • Wat is een dekkingsplan? • Omgeving en proces • Sturing en beïnvloeding (knoppen) • Voorgenomen besluit bestuurlijke uitgangspunten • Rol gemeenteraden • Gelegenheid voor vragen

 3. Doel van vanavond • Meenemen van de raadsleden in het proces Veiligheidszorg op Maat (= Dekkingsplan)

 4. Brandweer over morgen Context: de strategische reis van de brandweer

 5. Regionalisering: Waar staan we nu? • Waar komen we vandaan? • Waar gaan we naar toe?

 6. buitenlandse hulpcapaciteit hulpvraag interregionale capaciteit(bijstand) regionale capaciteit tijd moeten kunnen willen

 7. 1Dekkingsplan • Wat is een dekkingsplan? • Nieuw dekkingsplan • Integrale benadering (brand)veiligheid

 8. 2 Omgeving en proces: Iedereen praat met iedereen, directie, medewerkers, postcommandanten en de vrijwilligers met raadleden, ambtenaren en gemeentebestuurders en straks ook de krant

 9. bestuur VRU: 2 juli jl. voorgenomen besluit bestuurlijke uitgangspunten najaar 2012: de VRU-organisatie en de gemeenteraden leveren input op uitgangspunten en de (eventueel aangepaste) uitgangspunten worden vastgesteld door het bestuur van de VRU; start van de ontwikkeling van het dekkingsplan 2 Proces Veiligheidszorg op Maat

 10. Voorjaar 2013: bestuur VRU stelt het nieuwe dekkingsplan vast start implementatie nieuwe dekkingsplan 2 Proces Veiligheidszorg op Maat

 11. 3Sturing en beïnvloeding (knoppen)

 12. 3 Knop Maatschappelijk Belang / Sociale samenhang

 13. 3 Knoppen kazernebezetting, variabele voertuigbezetting en interregionale samenwerkingOpkomsttijden 8 (groen) en 10 (blauw) minuten Dekking gekazerneerd Dekking instroom variabele bezetting Dekking instroom TS 6

 14. 3 Opkomst en locatie maatschappelijk belang kazernering interregionale samenwerking variabele voertuigbezetting

 15. 3 Risicobeheersingsmaatregelen Objectgericht Gebiedsgericht Doelgroepgericht

 16. 3 Wettelijk Kader Opkomsttijden Het nieuwe dekkingsplan Brand-risicoprofiel Financieel / economisch Risicobeheeringsmaatregelen

 17. 4 Voorgenomen besluit bestuurlijke uitgangspunten

 18. Eén veiligheidsniveau

 19. en Gezamenlijk dragen en delen van de financiële gevolgen

 20. Maatschappelijk belang en (brand)veilig leven

 21. Veiligheidszorg is meer dan alleen opkomsttijden

 22. Veiligheidsniveau en kosten Zorgniveau Moeten Willen Huidig

 23. Andere samenstelling basisbrandweereenheid

 24. 5 Rol organisatie en gemeenteraden • Zienswijze gemeenteraden • Zienswijze eigen organisatie

 25. Hoe nu verder? • Najaar 2012: De zienswijzen van de gemeenteraden en de VRU-organisatie leveren input op uitgangspunten • Uw burgemeester neemt uw zienswijzen mee naar het Algemeen bestuur

 26. Gelegenheid tot stellen van vragen Veiligheidszorg op Maat