Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Narodowe Centrum Badań Jądrowych PowerPoint Presentation
Download Presentation
Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

115 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Park Naukowo Technologiczny w ŚwierkuProjekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach Regionalnego Programu OperacyjnegoWojewództwa Mazowieckiego 2007-2013RPMA.01.04.00-14-008/10

 2. Narodowe Centrum Badań Jądrowych • Największy instytut badawczy w Polsce • Utworzony 1.9.2011 przez połączenie dwóch instytutów • 1114 pracowników, w tym 60 profesorów & 122 doktorów • Osiągnięcia naukowe: • ~320 publikacji, ponad 5000 cytowań co roku • Indeks Hirsha 103,  siódme miejsce w Polsce • Działalność komercyjna • Budżet: 79 mln PLN (2011) • Dotacja statutowa 16 mln PLN, granty badawcze 28 mln PLN • Przychody z usług, wdrożeń i produkcji: 35 mln PLN

 3. Kompetencje NCBJ • Jedyny w Polsce i najnowszy w Europie jądrowy reaktor badawczy • Centrum kompetencyjne dla programu energetyki jądrowej • Światowy producent prekursorów i radiofarmaceutyków(18% światowej produkcji Mo99) • Centrum doskonałości w zakresie zagadnień ochrony środowiska i jego monitorowania • Centrum B+R dla wielu projektów krajowych i międzynarodowych

 4. Świerk – trzy filary rozwoju DZIAŁALNOŚĆKOMERCYJNA BADANIAPODSTAWOWE ENERGETYKAJĄDROWA

 5. Trzy filary - synergia Badaniapodstawowe Działalnośćkomercyjna Badaniastosowane Infrastrukturabadawcza Fizyka reaktorów i paliwa Badaniamateriałowe Otoczenie społeczne i gospodarcze NCBJ Energetykajądrowa (TSO)

 6. NCBJ: od nauki do przemysłu • Od prototypów dedykowanych dla nauki do rozwiązań komercyjnych • Inkubacja firm • Istniejące firmy technologiczne • Synergia i współistnienie

 7. Plany rozwoju ośrodka w Świerku • Infrastruktura i zaplecze naukowe • Urządzenia wiodące • Projekty krajowe, transregionalne i unijne • Rozbudowa oferty komercyjnej • Unikalne kompetencje

 8. Etapy realizacji projektu 1. Wydzielenie obszaru Park Naukowo Technologiczny • Budynek: adaptacja 7 tys. m2 • uruchomienie sieci laboratoriów i programów wdrożeniowych 2. Uruchomienie usług oferowanych przez PNT (NCBJ) 3. Uruchamianie spółek spin-off 4. Komercjalizacja wyników działalności spółek spin-off

 9. PNT – narzędzie do transferu technologii i komercjalizacji • Badania dedykowane • Projekty badawcze z partnerami komercyjnymi • Testy, prototypowanie • Analizy biznesowe • Wsparcie komercjalizacji • Usługi prawne i ochrony własności przemysłowej

 10. Główne kierunki transferu PNT ProjektyB+R: • fartuchy radiologiczne • osłony neutronowe • ochrona EMC • lampa rentgenowska • obrazowanie sensoryczne • wykrywanie materiałów niebezpiecznych • badania niezawodnościowe Planowane Laboratoria: • Radiacyjne • Radiograficzne • Badań Strukturalnych Powierzchni • Ferrimagnetyczne • MEMS • Modyfikacji Materiałów Analizy ekonomiczne, rynkowe,, ochrony patentowej, wsparcie prawne • Zastosowania: • energetyka konwencjonalna • energetyka jądrowa • przemysł ciężki • medycyna • środowisko • bezpieczeństwo Technologie: • jądrowe • akceleratorowe • detektorowe • materiałowe • informatyczne

 11. PNT – partnerstwa Park Naukowo Technologiczny, dla sprawnego funkcjonowania nie może jednak opierać się wyłącznie na zasobach NCBJ. W tym celu nawiązywane są nowe partnerstwa, jak na przykład inicjatywa Otwockiego Klastra Technologicznego, łączącego PNT Świerk i Park Technologiczny Celestynów Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk. Komplementarność kompetencji i planów wyposażenia obu parków i ich geograficzna bliskość pozwalają planować wykorzystanie synergii dla poprawy skuteczności działań badawczych, usługowych i komercjalizacyjnych.