1 / 14

MOCNINY S PŘIROZENÝMI MOCNITELI A OPERACE S NIMI

Mgr. Šárka Stanková ZŠ a MŠ Višňová. MOCNINY S PŘIROZENÝMI MOCNITELI A OPERACE S NIMI. 8. ročník základní školy Projekt EU-OPVK Šablona č. III/2: Zvyšování kvality výuky prostřednictvím ICT. ZÁPIS VELKÝCH ČÍSEL V DESÍTKOVÉ SOUSTAVĚ.

dunn
Télécharger la présentation

MOCNINY S PŘIROZENÝMI MOCNITELI A OPERACE S NIMI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Mgr. Šárka Stanková ZŠ a MŠ Višňová MOCNINY S PŘIROZENÝMI MOCNITELI A OPERACE S NIMI 8. ročník základní školy Projekt EU-OPVK Šablona č. III/2: Zvyšování kvality výuky prostřednictvím ICT

 2. ZÁPIS VELKÝCH ČÍSEL V DESÍTKOVÉ SOUSTAVĚ Autor: Mgr. Šárka Stanková, ZŠ a MŠ Višňová, s.stankova@zsvisnova.cz Předmět: Matematika Třída: 8. ročník základní školy Období: Říjen 2011 OBSAH: Interaktivní test sloužící k ověření znalostí zápisu velkých čísel v desítkové soustavěs okamžitou zpětnou vazbou .

 3. 8,3 . 104 830 8 300 000 830 000 83 000 8 300 Správně, kliknutím sem pokračuj Špatně, zkus to znovu

 4. 3,5 . 102 35 3 500 350 0,035 35 000 Správně, kliknutím sem pokračuj Špatně, zkus to znovu

 5. 0,07 . 103 0,070 00 0,007 7 000 700 70 Správně, kliknutím sem pokračuj Špatně, zkus to znovu

 6. 0,028 . 105 0,028 00 280 28 000 280 000 2 800 Správně, kliknutím sem pokračuj Špatně, zkus to znovu

 7. 0,5 . 106 50 000 0,000 005 5 000 0,500 000 500 000 Správně, kliknutím sem pokračuj Špatně, zkus to znovu

 8. 0,006 . 102 6 0,06 60 0,000 06 0,6 Správně, kliknutím sem pokračuj Špatně, zkus to znovu

 9. 2,1 . 103 2,000 1 2 100 210 21 000 2,100 0 Správně, kliknutím sem pokračuj Špatně, zkus to znovu

 10. 0,008 . 104 800 0,08 80 8 0,008 0 Správně, kliknutím sem pokračuj Špatně, zkus to znovu

 11. 5 . 105 50 000 5 000 50 500 500 000 Správně, kliknutím sem pokračuj Špatně, zkus to znovu

 12. 0,09 . 106 9 000 000 0,090 000 90 000 9 000 900 Správně, kliknutím sem pokračuj Špatně, zkus to znovu

 13. 1,5 . 102 150 0,001 5 15 1 500 1,500 Správně, kliknutím sem pokračuj Špatně, zkus to znovu

 14. 0,007 . 103 7 70 700 7 000 0,7 Byl/a jsi úspěšný/á Špatně, zkus to znovu

More Related