NAUK.si – interaktivna e-gradiva iz fizike - PowerPoint PPT Presentation

nauk si interaktivna e gradiva iz fizike n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
NAUK.si – interaktivna e-gradiva iz fizike PowerPoint Presentation
Download Presentation
NAUK.si – interaktivna e-gradiva iz fizike

play fullscreen
1 / 25
NAUK.si – interaktivna e-gradiva iz fizike
188 Views
Download Presentation
dusty
Download Presentation

NAUK.si – interaktivna e-gradiva iz fizike

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. NAUK.si – interaktivna e-gradiva iz fizike prof. dr. Mojca Čepič, dr. Boris Horvat, prof. dr. Gorazd Planinšič, (Aleš Matijevič, Monika Cerinšek in soavtorji)IMFM & Fakulteta za matematiko in fiziko ULboris.horvat@fmf.uni-lj.siSirikt 2010, 15.4.2010

 2. Soavtorji? • Ana G. Blagotinšek, • Jerneja Pavlin, • Katarina Susman, • Sergej Faletič, • Peter Gabrovec, • Aleš Mohorič, • Timotej Maroševič, • Matija Lokar, • Iztok Kavkler, • Alen Orbanić, • Primož Lukšič, • Aleš Matijevič, • Monika Cerinšek, • in ostali

 3. DVA PROJEKTA – RAZLIČNI CILJI, METODE, PRISTOPI POMEMBNO JE DA SE UČENCI ČIMVEČ NAUČIJO

 4. Naši (dodatni) cilji (dveh projektov iz fizike) Dijaki naj bodo aktivni Digitalni domačini – motivacija, sodelovanje, nagrajevanje, “igra”, “pametne” naloge učitelj naj dobi bogato povratno informacijo Učitelju naj bodo ob nalogah na voljo didaktična priporočila Gradivo naj vključuje sveže primere iz resničnega sveta, ki je blizu dijakom Gradivo naj na aktiven način vključuje meritve 4

 5. Prednosti interaktivnih e-gradiv Dinamično prilagajanje nivoja zahtevnosti, obsega vsebin in tempa reševanja, glede na učenčeve odzive Nelinearna struktura! Iterativno učenje na podlagi takojšnje povratne informacije učencu Združitev sodelovalnega učenja s samoučenjem Mogoče ponavljanje oz. učenje od doma 5

 6. Pomanjkljivosti in nevarnosti e-gradiv Izguba stika z realnostjo, Osnovna šola =/= Srednja šola Nekatere poskuse lahko (moram!) narediti sam “v živo” Gugalnica, vrenje vode ... Neustrezna in pretirana raba tehnologij lahko zasitita učenca in zavirata učenje Ukvarjanje z računalnikom in ne z vsebino 6

 7. ORODJA, ki jih uporabljamo pri “naših e-gradivih”.

 8. Klasična – vsem poznana orodja • Vpiši vrednost (rezultat) • Izberi odgovor (ena izbira) • Izberi več odgovorov • Kvizi 8/12

 9. Vpiši vrednost Za vnos številskih vrednosti. Dovoljeno je odstopanje, ki ga določi avtor (absolutno, relativno, interval). 9/12

 10. Kviz z eno izbiro • Dva načina izpisa: gumbi ali krogci (HTML, OS). • Poljubni odgovori glede na izbiro. • Prehod na novo zaslonsko sliko. • Poljubne omejitve števila poskusov. 10/12

 11. Kviz v več izbirami Poljubni odgovori glede na izbiro, Narobe če so izbrane vse pravilne in katera napačna, Narobe, če niso izbrane vse pravilne, Poljubne možnosti povratne informacije - glede na izbrane odgovore. 11/12

 12. Dodatna – NAUK orodja • Odčitavanje z grafa dejanske meritve (Vernier) • Merjenje razdalj • Merjenje kotov • Risanje črt na slike • Risanje vektorjev na slike • Zvezdna karta • Povezovanje (“parčkanje”) • Risanje grafov / prostoročnih črt (še v delu) • Risanje lomljenih črt (še v delu) 12/12

 13. Odčitavanje z grafa dejanske meritve Graf je uvožen iz podatkov v .csv datoteki, .csv se da izvoziti iz Vernierjeve programske opreme, .csv se da narediti iz Excela in podobnih programov. 13/12

 14. Merjenje razdalj in risanje črt • Izberemo orodje, • narišemo črto, • odčitamo razdaljo. • Odgovorimo! 14/12

 15. Merjenje kotov • Izberemo orodje, • narišemo poltraka, • odčitamo kot. • Odgovorimo! 15/12

 16. Risanje vektorjev na slike • Izberemo orodje, • narišemo vektor, • označimo kot odgovor. 16/12

 17. Zvezdna karta • Povečamo, • vrtimo mapo, • vrtimo indikator • Odgovorimo! 17/12

 18. Povezovanje (“parčkanje”) • Povleci in spusti. • Lahko je več odgovorov kot prostih mest. • Lahko gre več odgovorov na eno prosto mesto. 18/12

 19. Prostoročna črta (grafi) y • Prostoročno rišemo • Ko smo zadovoljni označimo in oddamo odgovor (kot pri vektorjih), x • Lahko preverjamo vrednosti v posameznih točkah oz. okolicah. 19/12

 20. Lomljena črta • Za enostavnejše grafe, x • npr.: kaj če bi bili hitrosti ravno zamenjani? • Ko preverjamo samo obliko (nad/pod, strmejše/položnejše, ...) t 20/12

 21. TEHNIČNE REŠITVE

 22. Tehnologije prikaza HTML JavaScript (AJAX) Flash (kar se da malo) Vse tri tehnologije so preprosto dostopne v vsakem sodobnem brskalniku. 22

 23. Vmesnik za avtorja fWiki Vizualni urejevalnik (še v delu) Besedilo Besedilo = Merjenje kota |3= [[image:./datoteke/smrekca.png, height=441, width=572, --- tools --- | [[tool:angle, name="kot_nagiba"]] ]] [[button:+|Naprej]] = Več izbir |3a= Označi pravilne trditve: [?multichoice:mc |+ Lik je trikotnik. |- Lik je kvadrat. |- Lik je krog. |+ Lik je rdeč. |- Lik je moder. |- Lik je zelen. ?] [[image:./datoteke/lik.png]] [[button:+|Naprej]] = Odčitavanje z grafa |1 = [[ vernier:podatki.csv, height=250, width=600, plotters=graf1.xml |graf_meritve_t]] [[button:+|Naprej]] 23

 24. Zaključek Dva tipa gradiv: izbirne in vsebinsko bogate naloge, Standardni tipi nalog: vpiši vrednost, izberi eno, izberi več, trudimo se za resnično interaktivnost, skoraj kot na papirju, možnost esejskih odgovorov, računalniško pregledovanje in vrednotenje, takojšnja povratna informacija učencu in po potrebi tudi povratna informacija učitelju, Vsem dostopne tehnologije: brez dodatnih namestitev, Izvoz v SCORM. Dodatne interaktivnosti (virtualna knjiga, ...). Že sedaj gradimo interaktivne e-učbenike! 24/12

 25. @ Obiščite nas nahttp://www.nauk.si Če želite izvedeti več nam zaupajte svoj e-naslov (na listu ki kroži naokoli).