Digitalizacija gradiva - PowerPoint PPT Presentation

digitalizacija gradiva n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Digitalizacija gradiva PowerPoint Presentation
Download Presentation
Digitalizacija gradiva

play fullscreen
1 / 15
Digitalizacija gradiva
130 Views
Download Presentation
koren
Download Presentation

Digitalizacija gradiva

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Postupci i zaštita gradiva u izvanrednim okolnostima Ladislav Volić Državni arhiv u Varaždinu Digitalizacija gradiva

 2. Cilj predavanja... • upoznati proces spašavnja i zaštite gradiva

 3. Izvanredne okolnosti: Dva čibenika: • Prirodne katastrofe • čovjek

 4. Priordne katastrofe: • Potresi • Požari • Poplave

 5. Čovjek: • Ratna djelovanja i razaranja

 6. Ratni uvjeti ............ • Pristupiti evakuaciji najvrijednijeg gradiva u trezore u samom arhivu ili izvan njega • Izabrani prostor treba izdržati bombardiranje, požar i poplavu i da nie vlažan

 7. Prioritetna zadaća.... • Mirkofilmiranje inventarnih knjiga • Ili uraditi kserokskopije • Oboje se mora odvojeno čuvati od gradiva • Mikrofilmovi također moraju biti odvojeni od gradiva

 8. ...nastavak.... • Prvo spašavati najvrijednije gradivo • Svi moraju dobiti precizne upute o redoslijedu spašavanja

 9. ....nastavak... • Pojačati kontrolu ulaza,m izlaza i kretanja stranaka • Postaviti metalne kapke s unutarnje strane prozora te vreća s pijeskom na osjetljiva mjesta • Kopirati inventare • Izraditi plan evakuacije gradiva i zbirke mikrofilmova • Izraditi plan za spašavanje gradiva iz ruševina • Izraditi plan spašavanje namočenog gradiva

 10. Potresi: • Očisiti ruševine • Iznošenje gradiva na sigurno mjesto • Mekanim krpama očistiti kutije od žbuke

 11. Požari: • Preventivna zaštita • Gašenje vatre vodom u arh. sprmeštima nije dopušteno • Najidealnije sredszvo je halon • Ugljični dioksid i prah

 12. Poplave: • Prigodom gašenja požara • Pucanja vodovodnih i kan. cijevi i cijevi od centr. Grijanja

 13. Posljedice: • Pojava plijesni na papiru, pergameni i foto-dokumentima

 14. Što učiniti....... • Gradivo evakuirati na suho i zračno mjesto, zaštićeno od sunčevih zraka • Gradivo složiti u veće hrpe, na palete, da se samoprešanjem ocijedi što više vode • Gradivo pregledati i razvrstati

 15. Sušenje gradiva • Dio na prirodan način na sjenovitim i natkrivenim mjestima – ili na propuhu – čisti podrumi • Dio na umjetan način – sušare kod povišene temperature • Preporuča se temp. od 40-60 °C • Relativna vlažnost zraka 30-35% • Dio će biti podvrgnut dubokom zamrzavanju – temp. -7 – 10 °C