Download
asia de vest i de sud vest n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ASIA DE VEST ŞI DE SUD-VEST PowerPoint Presentation
Download Presentation
ASIA DE VEST ŞI DE SUD-VEST

ASIA DE VEST ŞI DE SUD-VEST

370 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

ASIA DE VEST ŞI DE SUD-VEST

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Document de lucru ASIA DE VEST ŞI DE SUD-VEST (Adaptat după Manualul de Geografie, clasa a VII -a, Silviu Neguţ, Gabriela Apostol) Filip Ana

  2. Această regiune geografică se află în partea de vest a continentului, la contactul cu Europa şi Africa. Are, în cea mai mare parte, limite marine, cele terestre fiind prezente numai în est, unde se învecinează cu Asia de Sud, şi pe o mică porţiune în nord, unde se întinde lanţul muntos Caucaz, care constituie graniţa dintre Asia şi Europa. Deşi deţine numai o şeptime din suprafaţa Asiei şi mai puţin de o zecime din populaţia acesteia, Asia de Vest şi de Sud-Vest concentrează peste o treime din ţările continentului.Totodată este regiunea din Asia cu cea mai mare varietate de populaţii: arabi, persani şi turci – care formează majoritatea, evrei, armeni, greci, azeri, georgieni ş.a. Armenii, evreii şi grecii sunt printre cele mai vechi popoare ale lumii. Asia de Vest şi de Sud-Vest este cea mai bogată regiune din lume în petrol şi gaze naturale. Ca dezvoltare economică, ţările de aici au niveluri diferite. În ansamblu, Asia de Vest şi de Sud–Vest este o regiune de platouri vechi, constând din: două peninsule, Arabia şi Asia Mică, ocupate de platouri înconjurate de munţi; Podişul Iranian, desfăşurat la est de Golful Persic; o câmpie joasă şi fertilă, Câmpia Mesopotamiei.[…] Câmpia Mesopotamiei este singura câmpie mai întinsă din Asia de Vest şi de Sud–Vest. Este foarte fertilă, datorită celor două fluvii care o delimitează: Tigru şi Eufrat. Fertilitatea ei a favorizat încă din vechime dezvoltarea unor mari civilizaţii: sumeriană, akkadiană, babiloniană. […] Filip Ana

  3. Filip Ana

  4. Filip Ana

  5. EVALUARE Filip Ana