Download
radosna vest n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Radosna Vest PowerPoint Presentation
Download Presentation
Radosna Vest

Radosna Vest

197 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Radosna Vest

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Radosna Vest Slušajte sada svi Ovo priču što ću vam ispričati To je priča o tebi i meni I ona ovako glasi FilipTrajanovski

  2. Radosna Vest U grehu rođeni Robovi telu i požudi U tami smo živeli Vreme gubili FilipTrajanovski

  3. Radosna Vest Onda je doš’o On Od sveg nas oslobodio Naučio da živimo On nas spasio FilipTrajanovski

  4. Radosna Vest Slavite Gospoda On je Kralj, ljubav sva Pevajmo radosno Bogu se poklonimo FilipTrajanovski

  5. Radosna Vest Sada, ozbiljno pitanje Da li spreman si da njemu predaš se Božije dete postaneš U Njemu ostaneš FilipTrajanovski

  6. Radosna Vest Jer, On je vaskrsnuo Da bi ti večni život imao Zato, srca otvorimo Boga pozovimo FilipTrajanovski