Download
hospitalsenheden vest n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hospitalsenheden VEST PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hospitalsenheden VEST

Hospitalsenheden VEST

102 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Hospitalsenheden VEST

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Hospitalsenheden VEST Fælles medicinkort www.regionmidtjylland.dk

  2. FMK : fælles medicinliste, recepter og medicin køb fra de seneste 2 år DOKUMENTATION - 10 år KOMMUNIKATION - 2 år Hospitalsenheden VEST 2 ▪ www.vest.rm.dk

  3. Hvorfor har vi brug for to medicinlister? • FMK medicinlisten er til Kommunikation • EPJ medicinlisten er til Dokumentation • Lovgivning: • Data i FMK må kun gemmes i to år • Data i EPJ skal gemmes i mindst ti år Hospitalsenheden VEST 3 ▪ www.vest.rm.dk

  4. Aktører på FMK Hospitalsenheden VEST 4 ▪ www.vest.rm.dk

  5. Fælles medicinkort i Hospitalsenheden Vest Ibrugtagningsdato d. 17.6.2013 Fra d. 30.6.2013: • Ved udskrivelsen, er patientens medicinoplysninger opdateret på FMK • I ambulatoriet: Man skal altid opdatere sine ”egne” medicinordinationer i EPJ og på FMK. Patientens øvrige medicin skal opdateres i det omfang man kan nå det. Fra årsskiftet 2013-2014 skal al medicin opdateres i FMK. • Recepter sendes fra FMK Hospitalsenheden VEST 5 ▪ www.vest.rm.dk

  6. Udfordringer på FMK • Doseringsenheder • Doseringstidspunkter • Op- og nedtrapninger (efter skema) • Suspendering (glem det!) • Dobbeltordinationer (ret det!) • Seponering Hospitalsenheden VEST 6 ▪ www.vest.rm.dk