Download
hospitalsenheden vest n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hospitalsenheden VEST PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hospitalsenheden VEST

Hospitalsenheden VEST

131 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Hospitalsenheden VEST

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Hospitalsenheden VEST Velkommen til mulighedernes hospital! www.regionmidtjylland.dk

 2. Vi får ting til at ske: Danmarks første triage på mobil APP KBU -læge foreslår ved morgenkonference, at en ny papirbåren triagemanual omsættes til en håndholdt app i lommeformat. I dag DK´s første akut-app og på vej med uddannelses-app for de yngre læger i akutafdelingen. Hospitalsenheden VEST 2 ▪ www.vest.rm.dk

 3. Vi får ting til at ske…… Januar 2014: Et samarbejde mellem Medicinsk afdeling Hospitalsenheden Vest og Holstebro Kommune om at skabe bedre forløb for de ældre patienter er kommet i stand via støtte fra Sundhedsstyrelsen med 5,5 mio. De første resultater tyder på færre indlæggelser og kortere indlæggelsestid.

 4. Vi får ting til at ske: ”Kendt jordemoder" giver stor tryghed for gravide og nybagte forældre Et kendt ansigt der følger den gravide før, under og efter fødslen. Det er det centrale i ordningen ”kendt jordemoder”, som i dag er udbredt til alle førstegangsfødende i Hospitalsenheden Vest. Målt på patienttilfredsheden er det en overordentlig god ide. Den ny LUP viser nemlig, at nybagte forældre har oplevet, at opholdet på fødeafdelingen i Holstebro, hvor ordningen har været afprøvet med succes siden 2011, er helt i top. Tre ud af fire gravide scorer opholdet på fødeafdelingen helt i top i det vestjyske, mens andelen af "meget tilfredse" på landsplan er to ud af fire. Tilsvarende oplever hver syvende gravide kvinde på andre hospitaler landet over, at det er svært at få kontakt til en jordemoder, når der er brug for det. På fødeafdelingen i Holstebro har alle gravide (100 procent) tilkendegivet, at det ikke er et problem for dem. 

 5. Patientens hospital Hospitalsenheden VEST 5 ▪ www.vest.rm.dk

 6. Hospitalsenheden Vest Hospitalsenheden VEST 6 ▪ www.vest.rm.dk

 7. Organisation Danske Regioner Sundhedsstyrelsen Staben RM IT Hospitals-ledelsen Klinisk Biokemisk Afdeling Teknisk Afdeling Driftsafdelingen Hospitalsapoteket Klinisk Mikrobiologisk Afdeling1 Røntgenafdelingen Akutafdelingen Øjenafdelingen Nuclearmedicinsk Afdeling Anæstesiologisk Afdeling Ernæringsenheden Neurologisk Afdeling Medicinsk Afdeling Patologisk Institut Ergo- og fysioterapien Kirurgisk Afdeling Urologisk Afdeling Ortopædkirurgisk Afdeling Øre-Næse-Halsafdelingen Onkologisk Afdeling Arbejdsmedicinsk Klinik Gynækologisk.-/Obstetrisk Afdeling Århus Universitet Primær sektor Pædiatrisk Afdeling Praktiserende læger Regionens hospitaler 1Afdelingsledelsen refererer til hospitalsledelsen RH Viborg Hospitalsenheden VEST 7 ▪ www.vest.rm.dk

 8. Organisation - Regionsrådet og direktion Foto på vej Bent HansenFormand for regionsrådet Regionsrådet 2014-2018 • Anne JastrupKoncerndirektør • Særligt ansvar for: • Psykiatri-, social- og specialundervisningsområdet samt nære sundhedstilbud • HR • Folkesundhed • Kvalitetsudvikling Bo JohansenRegionsdirektør • Ole ThomsenKoncerndirektør • Særligt ansvar for: • Sundhedsområdet • Undtaget nære sundhedstilbud • Folkesundhed • Kvalitetsudvikling Hospitalsenheden VEST 8 ▪ www.vest.rm.dk

 9. Regionens hospitaler Skive Randers Lemvig Norddjurs Struer Viborg Syddjurs Holstebro Favrskov Herning Silkeborg Aarhus Herning Ikast-Brande Skander-borg Ringkøbing-Skjern Horsens Samsø Heden-sted Sundhedshus med akutklinik Akuthospital Hospital Sundhedscenter Livsstilscenter Sundheds- og Akuthus Rehabiliteringshospital

 10. DNV – Gødstrup Fremtiden er flyttet ind i Hospitalsenheden Vest med etableringen af Vestjyllands største byggeprojekt: Det Nye hospital Vestjylland i Gødstrup Hospitalsenheden VEST 10 ▪ www.vest.rm.dk

 11. DNV – Gødstrup: Fakta • Tal og fakta • Optageområde ca. 300.000 borgere, 5000 km² • Grundareal 360.000 m² - 375.000 m² • Etageareal ca. 135.000 m² inkl. psykiatri • Anlægsøkonomi kr. 3,5 mia. inkl. psykiatri • Tidsplan for byggeriet • 1. spadestik september 2012 • Første indflytning 2017 • Efterfølgende indflytning løbende frem mod 2019 Hospitalsenheden VEST 11 ▪ www.vest.rm.dk

 12. Se os bygge her: supersygehuset.tv klik på billede! Hospitalsenheden VEST 12 ▪ www.vest.rm.dk

 13. Hospitalsenheden VEST 13 ▪ www.vest.rm.dk

 14. Strategikort

 15. Grundfortællingen:en fælles motor for profilering Mulighedernes Hospital er Hospitalsenheden Vest på vej mod DNV - Gødstrup Vi tror på, at alle har noget at bidrage med • vi står på de faglige specialer og uddannelse og forskning • patienten skal ”slippes fri”, de pårørende inddrages • vi baserer os på partnerskaber, teams og fællesskaber Vi fokuserer, har vilje og handlekraft • alle ved, hvad vi vil opnå og prioriterer det, der bidrager • dialog baseret på fakta er grundlaget for ledelse og handling - det gode arbejdsmiljø er en forudsætning Vi er kendt for at holde ord - social kapital på bogen Velkommen til Mulighedernes Hospital! Hospitalsenheden VEST 15 ▪ www.vest.rm.dk

 16. Opgavens løsning er i centrum Samarbejde fører til mål (realiserer ejerens krav) Effektiv udnyttelse af hver eneste skattekrone  service og kvalitet Dialog (reel inddragelse i beslutningsprocesserne) Vi styrer via værdier Dygtighed, dristighed og dialog Faglig kvalitet er forudsætningen for alt, hvad vi gør Faglig, personlig og organisatorisk udvikling Viden skal deles Decentral beslutning/selvledelse Klare mål – vilje til at tage ansvar Det gode arbejdsmiljø MEDaftalen – holdninger og tilgange Hospitalsenheden VEST 16 ▪ www.vest.rm.dk

 17. Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag • Personalepolitik • MED– og Arbejdsmiljøaftalen ”En fælles ramme for samarbejde og dialog mellem ledelse og medarbejdere i Region Midtjylland om at løse opgaverne bedst muligt til gavn for borgerne og sikre et godt og sikkert arbejdsmiljø for alle ansatte” Uddrag fra MED- og Arbejdsmiljø

 18. Struktur for medindflydelse og medbestemmelse Regionens MEDudvalg[Formand: Regionsdirektøren] Hoved MEDudvalg (HMU) for Hospitalsenheden Vest[Formand: Hospitalsdirektøren] Lokale MEDudvalg (LMU) [Formand: Afdelingslederen] Arbejdsmiljøgrupper [Lederrepræsentant: Funktionslederen] Hospitalsenheden VEST 18 ▪ www.vest.rm.dk

 19. MED organisationen arbejder løbende for forebyggelse og vedligeholdelse • APV (ArbejdsPladsVurdering) og TULE (TrivselsUndersøgelse og LedelsesEvaluering)er temperaturmålinger der foretages hver 2. år De danner grundlag for dialog om arbejdsmiljø og trivsel og skal munde ud i konkrete handlinger

 20. Samarbejde- med inddragelse af medarbejdere Leder AmiR TR Flere forskellige nøglepersoner

 21. Virksomhedens sociale kapital Kerneopgaven er den opgave, som organisationen er sat i verden for at løse. …Kerneydelse er den ydelse, der leveres. At sikre sammenhængende patientforløb, herunder undersøgelse, behandling, pleje og inddragelse af patienter. Samarbejds- evne Tillid Retfærdighed Kerne-opgave Virksomhedens sociale kapital er en egenskab ved virksomheden som sætter organisationens medlemmer i stand til at løse kerneopgaven i fællesskab. For at kunne løse denne kerneopgave er det nødvendigt, at medlemmerne evner at samarbejde, og at samarbejdet er baseret på et højt niveau af tillid og retfærdighed. 21

 22. Personaletilbud • Personaleforeninger - spændende og sjove arrangementer http://www.vest.rm.dk/fagpersoner/for+ansatte/personaletilbud/foreninger • Motionsforeninger – billig motion • Holstebro/Lemvig: http://www.pehoc.dk/motion/news.php • Herning: http://www.ch-motion.dk • Ringkøbing: http://www.trivselsrum.dk/4732-1 • Kunstforening http://www.vest.rm.dk/fagpersoner/for+ansatte/personaletilbud/foreninger • Fælles personaleblad – Under Vesten http://www.vest.rm.dk/fagpersoner/for+ansatte/under+vesten • Fælles rabatordninger http://www.vest.rm.dk/fagpersoner/for+ansatte/personaletilbud • Feriefonden http://www.vest.rm.dk/fagpersoner/for+ansatte/personaletilbud/feriefonden Hospitalsenheden VEST 23 ▪ www.vest.rm.dk