Download
ole gade s rensen afdelingsl ge phd n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Forskning ved ortopædkirurgisk afdeling Hospitalsenheden Vest PowerPoint Presentation
Download Presentation
Forskning ved ortopædkirurgisk afdeling Hospitalsenheden Vest

Forskning ved ortopædkirurgisk afdeling Hospitalsenheden Vest

189 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Forskning ved ortopædkirurgisk afdeling Hospitalsenheden Vest

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ole Gade Sørensen Afdelingslæge, PhD Forskning ved ortopædkirurgisk afdeling Hospitalsenheden Vest

 2. Ansatte • Fastansatte • 1 Forskningsleder (1/2 tid) • 1 ph.d.-studerende (3 på vej) • 1 Forskningssygeplejerske • Sekretariat • Projekttilknyttede • Speciallæger/reservelæger/sygeplejersker/fysiotera-peuter • Forskningsårs-medicinstuderende

 3. Forskningsafsnit Vision/strategi • At være blandt de førende forskningsenheder der producerer ny viden om sammenhængende patientforløb for almindelige ortopædkirurgiske patienter

 4. Forskningsområder • Patientforløb • Accelererede og optimerede indlæggelsesforløb • Protesekirugi ved hofte, knæ, hånd • Hånd+håndledskirugi • Idrætstraumatologi

 5. Forskningsområder • Accellerede forløb: -blandt de første i verden, der har dokumenteret, at en accelereret indsats er effektiv og gavnlig til hofte- og knæpatienter -liggetiden for primær hofte/knæalloplastik fra 10-12 dage i 2004 til 2.8 dage 2008 uden forringelse af behandlingsresultaterne -samarbejde med Århus Sygehus og Hvidovre Hospital

 6. Forskningsområder -TKA/Uni-knæ -Prediktive faktorer for Uni-knæ -Phd ved Daan Koppens

 7. Hvad er RSA? • RTG tekniksomkankvantificere 3-D mikrobevægelsermellem to objekter over tid. • Stor accuracy og precision muliggør små patientserier (n=25 pr gruppe) og kort follow-up (2 år). • RSA studier har vist, at de fleste reviderede implantater har tidlig fortsættende migration. • Predictiveoutcome før kliniske og radiologiske fund.

 8. Knogle- og implantatmarkører

 9. Stereorøntgen (hoftealloplastik)

 10. Stereorøntgen (knæalloplastik)

 11. RSA (rodledsalloplastik)

 12. Stereorøntgen (frakturkirurgi)

 13. RSA (ACL)

 14. Lunar Prodigy ADVANCE DXA

 15. DXA: Kirurgisk relevans • Relation mellem præ-op BMD og implantat overlevelse • Kvantificere forringelsen af periprostetisk BMD efter implantat-kirurgi. • Etablere en korrelation mellem BMD og migrerende implantater.

 16. Forskningsområder • Etablering af databaser for basispatienter. • Internetbaserede outcome-scores. • Stort volumen/mange variable. • Phd ved Carmen Hengst.

 17. Status • 5 post-docs • 1 ansat Phd-studerende • 3 Phd-studerende på vej • 2008-2012 (61 publicerede videnskabelige arktikler)