Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Klinisk sygeplejespecialist Annette Bering Sygeplejerske Janni Mendahl Lungemedicinsk afdeling Y Gentofte Hospital Juni PowerPoint Presentation
Download Presentation
Klinisk sygeplejespecialist Annette Bering Sygeplejerske Janni Mendahl Lungemedicinsk afdeling Y Gentofte Hospital Juni

Klinisk sygeplejespecialist Annette Bering Sygeplejerske Janni Mendahl Lungemedicinsk afdeling Y Gentofte Hospital Juni

558 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Klinisk sygeplejespecialist Annette Bering Sygeplejerske Janni Mendahl Lungemedicinsk afdeling Y Gentofte Hospital Juni

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Klinisk sygeplejespecialistAnnette BeringSygeplejerskeJanni MendahlLungemedicinsk afdeling YGentofte HospitalJuni 2012 Pleuradræn

 2. Pleuradræn • Information til patienten • Definition • Dræntyper • Observation i forbindelse med drænbehandling • Skift af drænforbinding • Dræn til sug • Udtagning af pleuravæske til undersøgelse • Seponering af dræn • Dokumentation

 3. Information til patienten • Identifikation af patient • Årsagen til anlæggelse af pleuradræn • Hvordan anlægges et pleuradræn • Bivirkninger ved pleuradræn • Patientens accept • Lægener ansvarlig for at relevante rtg. billeder foreligger samt dokumentation i journalen

 4. Definition • Pleuradræn: dræn der indføres mellem pleura parietale og pleura viserale mhp. drænering af: luft, pleuravæske, blod,pus • Pneumothorax: luft mellem pleurae • Hydrothorax: væske mellem pleurae • Hæmothorax: blod mellem pleurae • Pleuraempyem: pus mellem pleurae

 5. Dræntyper • Portexdræn • Stort dræn • Grisehalekateter • Portexdræn tilsluttes ventilpose eller drænkasse som kan sættes til sug • Stort dræn (anlægges af kirurg) tilsluttes drænkasse eller ventilpose • Grisehalekateter tilsluttes ventilpose, kan ikke sættes til sug

 6. Portexdræn samt stort dræn anvendes til drænering af :luft, væske, blod og pus • Grisehalekateter anvendes til drænering af luft eller ”tynd” pleuravæske

 7. Observation i forbindelse med drænbehandling Pleuravæsken: • Døgn sekretionen aflæses kl. 24.00 Udseende: • Serøst, blodig serøst, purulent, blod Drænsted: • Gennemsivning af forbindingen • Rødme, hævelse, ømhed af huden omkring drænet • Utætheder omkring drænet • Subcutant emfysem, der tegnes omkring, dato noteres

 8. Dræn som er tilkoblet drænkasse +/- sugDræn tilkoblet ventilpose • Boblen i vandlåsen( udtryk for pneumothorax) • respirationssynkrone udsving • 2 cm vand i vandlås • Vandniveauet i sugekammeret kontrolleres dgl • Hvis drænet er til sug, skal det boble svagt i sugekammeret (det er udtryk for at drænet fungerer) • Drænet observeres med henblik på fri passage til drænkassen/ventilposen • Drænkassen/ventilposen må ikke hæves over drænindstiksstedet pga. risiko for tilbageløb • Drænet kan kortvarigt afklemmes med to peaner • Drænkassen/ventilposen skiftes på henholdsvis 7.og 3.dag tidligere ved behov • Der anvendes non-touch metode.Desinfektion med hospitals aftørringsserviet

 9. Der skal altid sidde to peaner på sengen i drænsiden. Bruges i tilfælde af diskonnection mellem dræn og drænkasse/ventilpose • I tilfælde af diskonnect, samles drænet forudgået af desinfektion af enderne. • Lægen informeres • Pt.observeres mhp. dyspnø, cyanose, smerter • Der tages evt. røntgen af thorax

 10. Patient relateret observationer • Respirationen: frekvensen,dybde • Perifer cyanose • Smerter, det er ofte smertefuldt at have pleuradræn. Det er derfor vigtigt at patienten er godt smertedækket af hensyn til sufficient respiration, hostekraft og mobilisering • Sørg altid for en fast eller pn. Ordination, f.eks . Panodil, NSAID præp. • morfin er ofte nødvendigt

 11. Skift af drænforbinding ved stort dræn • Drænet er sutureret fast med tobaksposesutur • Der anvendes steril teknik eller non- touch teknik • Forbindingen skiftes hver 3. dag eller før ved behov (gennemsivning, tegn på infektion) • Drænstedet desinficeres med hospitals aftørringsserviet, evt. forudgået af afvaskning med sterilt nacl Drænforbinding: • Atrauman 10x10 cm, vikles om drænet tæt på huden • Metalline 8x9 cm(metalfladen mod huden) • Mesorb 10x10 cm • Mefix til fixering

 12. Drænfix forbinding Portexdræn og grisehalekateter • Der anvendes drænfix forbinding som lades urørt indtil dræn seponering, da disse dræn ikke er sutureret fast

 13. Tilslut dræn til sug • Et pleuradræn sættes altid til svagt sug • Sugestyrken måles i cm H2O • Suget aktiveres ved hjælp af aggregatet på væggen • Der suges med det antal cm H2O, der er hældt på sugesektionen i drænkassen • Patienten kan fra kobles sug i forbíndelse med toiletbesøg eller røntgen • Fra kobling af sug:der lukkes for suget på aggregatet på væggen og slangen tages fra aggregatet

 14. Udtagning af pleuravæske fra drænkassen til undersøgelse • Pleuravæske udtages ved hjælp af sprøjte og kanyle gennem lille gummimembran i øverste højre hjørne på drænkassen • Inden prøvetagning desinfiseres med alkohol swabs • Der anvendes spidsglas til prøvematerialet Pleuravæsken undersøges: • D+R • Proteinbestemmelse • Tumorceller • TB

 15. Seponering af pleuradræn Indikation: • Rtg. af thorax viser at lungen er udfoldet • Rtg. af thorax viser at mængden af pleuravæske er minimal • Hvis der er flere dræn, fjenes et dræn ad gangen

 16. Procedure ved drænfjernelse • Patienten informeres • Proceduren udføres af to personer: en læge og et plejepersonale • Der anvendes non-touch metode, sterile instrumenter og steril forbinding • Lejring: dræn på thorax forflade lejres pt. på ryggen med let eleveret hovedgærde • Lejring: dræn i medioaxillærlinien lejres pt. på siden

 17. Seponering af portexdræn og grisehalekateter som ikke er sutureret fast • Huden desinficeres med hospitals aftørringsserviet, forudgået af evt. afvaskning med sterilt nacl • Patienten instrueres i korrekt vejrtrækning • Drænet trækkes ud • Der påsættes lufttæt forbinding: Tegaderm + Pad • Det store lungedræn er sutureret fast med tobaksposesutur. Denne sutur løsnes inden drænet trækkes ud og strammes i samme øjeblik drænet er ude. Der anvendes samme forbinding som ved de øvrige dræn. • Til suturen anvendes sterilt knivblad samt steril pinset

 18. Seponering af stort dræn der er sutureret fast • Huden desinficeres med hospitals aftør- ringsserviet, evt. forudgået af vask med Nacl • Tobaksposesuturen klargøres • Pt. Instrueres i korrekt vejrtrækning • Drænet trækkes ud af plejepersonale, lægen afslutter suturen • Der påsættes lufttæt forbinding: Tegaderm+ Pad • Der tages rtg. af thorax efter dræn seponering • Suturen fjernes på 10. dag

 19. Er der ikke anvendt tobaksposesutur, men anden sutur, fjernes denne inden drænet trækkes ud • Der anvendes lufttæt forbinding ”fedtemad” be- Stående af: • 2 stk Atrauman 7,5 cmx10 cm • Mesorb blå pude 10x10 cm • Tensoplast. • Forbindingen lades urørt i 3 dage • Ved gennemsivning forstærkes den • Forbindingen må ikke blive våd

 20. Dokumentation • Al dokumentation føres på drænpleje- Planen som følger patienten Bilag: • Drænplejeplan • Illustration af Redax pleuradrænage