Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MY FAVORITE PowerPoint Presentation
Download Presentation
MY FAVORITE

MY FAVORITE

231 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

MY FAVORITE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. MY FAVORITE PHILOSOPHY (En Sevdiğim Felsefe)

 2. A man with one watch knows what time it is;(tek saati olan saatin kaç olduğunu bilir; A man with two watches is never quite sure İki saati olan ise asla emin olamaz.)

 3. Don’t look where you fall,(düştüğün yere bakma, but where you slipped. ayağının nerde kaydığına bak.)

 4. Look at life through the wind-shield,(hayata ön camdan bak, not the rear-viewmirror. dikiz aynasından değil.)

 5. People may doubt what you say Sözlerinden şüphe duyabilir insanlar But they will believe what you do Ama davranışlarına inanacaklardır

 6. Be nice to people on your way up Çıkarken insanlara nazik davran Because you’ll need them on your way down İnerken onlara ihtiyacın olacak

 7. Never explain. Asla açıklama Your friends do not need itdostlarının buna ihtiyacı yok and you enemies will not believe it. Düşmanlarınsa inanmayacaklardır.

 8. While seeking revenge, dig two graves intikam ararken iki mezar kaz • one for yourself • Biri kendin için

 9. Time you enjoyed wasting harcamaktan haz aldığın zaman was not wasted harcanmış değildir

 10. Courage is not a lack of fear, cesaret korku yoksunluğu değildir but the ability to act while facing fear Korkuyla yüz yüzeyken harekete geçebilme yeteneğidir

 11. You’ve got to do your own growing,kendini kendin büyütmelisin no matter how tall your father was Babanın boyunun bir önemi yok

 12. The best way to predict your future geleceğini öngörebilmenin en iyi yolu is to create it Onu yaratmaktır.