Download
la hist ria de la terra n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
LA HISTÒRIA DE LA TERRA PowerPoint Presentation
Download Presentation
LA HISTÒRIA DE LA TERRA

LA HISTÒRIA DE LA TERRA

142 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

LA HISTÒRIA DE LA TERRA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. LA HISTÒRIA DE LA TERRA Col·legi Santa Dorotea BiG4t ESO Anna Viladrich

 2. FORMACIÓ DE LA TERRA • 13.700 M.a Origen de l’univers: Big-Bang. • 4700 M.a :Formació de la Via Làctea, amb 100.000 milions d’estrelles. • Sabem que hi ha 100milions de galàxies. Col·legi Santa Dorotea BiG4t ESO Anna Viladrich

 3. El Sol es forma per la condensació de gel, pols i gas que giraven al voltant d’estels més antics…reaccions termonuclears. • Per acreció es formen els planetèsims, que acaben forman els planetes, fa 4600Ma Col·legi Santa Dorotea BiG4t ESO Anna Viladrich

 4. La Lluna es forma per l’impacte, sobre la Terra, duncosmolt gran, es forma un anell de material. Col·legi Santa Dorotea BiG4t ESO Anna Viladrich

 5. ESTRUCTURA DE LA TERRA • Mètodes indirectes per conèixer l’interior: • Meteorits. • Ones sísmiques (varien la velocitat segons el material, estructura i estat físic) • Tipus d’ones: • P (principals), longitudinals. Col·legi Santa Dorotea BiG4t ESO Anna Viladrich

 6. ESTRUCTURA DE LA TERRA • Tipus d’ones: • S (secundàries), transversals. En medi sòlid Col·legi Santa Dorotea BiG4t ESO Anna Viladrich

 7. ESTRUCTURA DE LA TERRA Col·legi Santa Dorotea BiG4t ESO Anna Viladrich

 8. EL TEMPS GEOLÒGIC • James Hutton (S.XVIII). • Principid’uniformitat: elsfenòmensgeològicss’hananatproduint de manera constantdurant la vida de la Terra • La història de la terras’ha de deduir de l’observació de les roques. Col·legi Santa Dorotea BiG4t ESO Anna Viladrich

 9. Edat de la Terra Fins al s. XVII es creia que la Terra tenia 6000 anys, deduït de la Biblia. L’any de “La Creació” es va fixar al 4004 a. C. L’any 1953, amb tècniques de datació per radioisòtops, es fixa la formació del planeta fa 4600 M.a. Col·legi Santa Dorotea BiG4t ESO Anna Viladrich

 10. Isòtops Col·legi Santa Dorotea BiG4t ESO Anna Viladrich

 11. Història dels processos geològics • Hem de mirar els minerals, les roques no es conserven tant de temps (per la meteorització, la fusió i el metamorfisme). • El Zircó és un mineral que resisteix les transformacions, els més antics els trobem a Austràlia (4400M.a.) • Les roques més antigues tenen 4000M.a., són Gneis al Canadà Col·legi Santa Dorotea BiG4t ESO Anna Viladrich

 12. Tècniques de datació Relativa: Per la localització...”Principi de superposició d’estrats”. Absoluta: Amb radioisòtops (elements que es desintegren espontàniament,alliberant energia). El període de semidesintegració del C14,K 40 i U 38, ens permetrà saber l’edat del material. Col·legi Santa Dorotea BiG4t ESO Anna Viladrich

 13. Desintegració Col·legi Santa Dorotea BiG4t ESO Anna Viladrich

 14. La vida mitjana d’un element radioactiu és el temps que tarden la meitat dels àtoms inestables de l’element pare a desintegrar-se en àtoms d’un element fill més estable. Col·legi Santa Dorotea BiG4t ESO Anna Viladrich

 15. Estratigrafia • Estrat..dipòsit de roques superposades, on podem trobar restes d’éssers vius. • Sèrie estratigràfica...successió d’estrats que estan en un lloc determinat, i que ens serviran per deduir la història geològica. • Segueixen els principis de... • Superposició • Horitzontalitat original • Continuïtat lateral • Relacions encreuades • Inclusió • Actualisme. Col·legi Santa Dorotea BiG4t ESO Anna Viladrich

 16. Escala del temps geològic

 17. La immensitat del temps geològic Col·legi Santa Dorotea BiG4t ESO Anna Viladrich

 18. 4600 M.a. d’història Fi?.... Col·legi Santa Dorotea BiG4t ESO Anna Viladrich

 19. Indaguem…… Per saber més de cadascuna de les etàpes de la història de la terratreballarem en equip Mitjançant una WebQuest……. “Història de la Terra en 365 dies” Col·legi Santa Dorotea BiG4t ESO Anna Viladrich