Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Komenda Miejska Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24 (0-12)61-52-908 31-137 Kraków PowerPoint Presentation
Download Presentation
Komenda Miejska Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24 (0-12)61-52-908 31-137 Kraków

Komenda Miejska Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24 (0-12)61-52-908 31-137 Kraków

295 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Komenda Miejska Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24 (0-12)61-52-908 31-137 Kraków

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Komenda Miejska Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24 (0-12)61-52-908 31-137 Kraków

 2. Komisariaty Policji KMP w Krakowie

 3. WYDZIAŁ PREWENCJI KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W KRAKOWIE sekretariat: 012-6152470 faks. 012-6152487ZESPÓŁ DS. PROFILAKTYKI NIELETNICH asp. Agnieszka Hońcast. sierż. Katarzyna Mazurektel. 012-6152478nadkom. Andrzej Orchelmł.asp. Michał Podolecki tel. 012-6153112

 4. Twój Komisariat Komisariat Policji I w Krakowie 31-053 Kraków, ul. Szeroka 35 tel. 61-52-914, fax. 615-73-19 • Dyżurny Komisariatu tel. 61-57-711, • Specjalista ds. Nieletnich tel.61-57-039

 5. Twój Komisariat Komisariat Policji II w Krakowie 31-503 Kraków, ul. Lubicz 21 tel. 61-52-915, fax. 615-70-46 • Dyżurny Komisariatu tel. 61-57-222, • Specjalista ds. Nieletnich tel.61-57-027

 6. Twój Komisariat Komisariat Policji III w Krakowie 31-148 Kraków, ul. Rozrywka 26 tel. 61-52-912, fax. 615-72-45 • Dyżurny Komisariatu tel. 61-57-034 • Specjalista ds. Nieletnich tel.61-57-126

 7. Twój Komisariat Komisariat Policji IV w Krakowie 31-045 Kraków, ul. Królewska 4 tel. 61-52-913, fax. 615-13-26 • Dyżurny Komisariatu tel. 61-51-025 • Specjalista ds. Nieletnich tel.61-51-024

 8. Twój Komisariat Komisariat Policji V w Krakowie 30-523 Kraków, ul. Zamoyskiego 20/22 tel. 61-52-916, fax. 615-22-36 • Dyżurny Komisariatu tel. 61-52-045 • Specjalista ds. Nieletnich tel.61-52-556

 9. Twój Komisariat Komisariat Policji VI w Krakowie 31-812 Kraków, ul. Bieżanowska 70 tel. 61-52-917, fax. 615-23-20 • Dyżurny Komisariatu tel. 61-52-711, • Specjalista ds. Nieletnich tel.61-52-044

 10. Twój Komisariat Komisariat Policji VII w Krakowie 31-827 Kraków, os. Złotej Jesieni 11C tel. 61-52-911, fax. 615-33-19 • Dyżurny Komisariatu tel. 61-53-611 • Specjalista ds. Nieletnich tel.61-53-224

 11. Twój Komisariat Komisariat Policji VIII w Krakowie 31-590 Kraków, os. Zgody 10 tel. 61-52-910, fax. 615-32-36 • Dyżurny Komisariatu tel. 61-53-035 • Specjalista ds. Nieletnich tel.61-53-521