1 / 15

TISKÁRNY

TISKÁRNY. SIMONA LESCHINGEROVÁ 4.Z. TISKÁRNY. JEHLIČKOVÉ TISKÁRNY LASEROVÉ TISKÁRNY TRYSKOVÉ TISKÁRNY BAREVNÉ TISKÁRNY VOSKOVÉ TISKÁRNY. POŽADAVKY: kvalita tisku rychlost tisku podpora české národní sady cena. Rozdělení podle principu tisku :

elga
Télécharger la présentation

TISKÁRNY

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. TISKÁRNY SIMONA LESCHINGEROVÁ 4.Z

 2. TISKÁRNY • JEHLIČKOVÉ TISKÁRNY • LASEROVÉ TISKÁRNY • TRYSKOVÉ TISKÁRNY • BAREVNÉ TISKÁRNY • VOSKOVÉ TISKÁRNY

 3. POŽADAVKY: kvalita tisku rychlost tisku podpora české národní sady cena Rozdělení podle principu tisku: impact printers (přítlak raznice nebo jehliček na pásku) non - impact printers TISKÁRNY

 4. JEHLIČKOVÉ TISKÁRNY

 5. LASEROVÉ TISKÁRNY

 6. LASEROVÉ TISKÁRNY

 7. Dělení laserových tiskáren: podle rozlišení: 300 dpi a více podle rychlosti: 4,5 str./min. a více podle velikosti paměti: 0,5 MB a více Systémový autotest po zapnutí, testuje se: ROM s programy ROM s vestavěnými fonty rozhraní tiskárny led diody LASEROVÉ TISKÁRNY

 8. TRYSKOVÉ TISKÁRNY

 9. TRYSKOVÉ TISKÁRNY

 10. VOSKOVÉ TISKÁRNY

 11. VOSKOVÉ TISKÁRNY • Tepelný přenos vosku. • Nejrozšířenější tiskárny s profesionálními nároky. • Barvonosným médiem je fólie z umělé hmoty, na které jsou za sebou v barevných plochách naneseny buď tři barvy CMY nebo čtyři barvy CMYK.

 12. VOSKOVÉ TISKÁRNY

 13. LASEROVÉ BAREVNÉ TISKÁRNY

 14. LASEROVÉ BAREVNÉ TISKÁRNY

 15. ČERPÁNÍ:www.maturita.cz VYPRACOVALA: SIMONA LESCHINGEROVÁ 4.Z

More Related