Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A kezdet PowerPoint Presentation

A kezdet

197 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

A kezdet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. A kezdet

 2. ”Critical Infrastructure Protection Research” (TAMOP-4.2.1.B-11/2/KMR-0001) project Tibor Babos Tibor (PhD) projectmanager 17 September 2012

 3. A ”Kritikus infrastruktúra védelmi kutatások” (TAMOP-4.2.1.B-11/2/KMR-0001) projekt bemutatása Babos Tibor (PhD) projektmenedzser 2012. szeptember 17., BM Duna Palota, Budapest

 4. „Kutatni nem kötelező. És túlélni sem.” W. Edwards Deming

 5. Tartalom • 9/11 • A kezdet • NATO • EU • Magyarország • Fenyegetések • Projekt-indítás • Projekt-cél • Projekt-feladat • Projekt-fókusz • Projekt-elemek • Projekt-indikátorok • Projekt-diagnosztika • Projektstruktúra

 6. Tartalom • 9/11 • A kezdet • NATO • EU • Magyarország • Fenyegetések • Projekt-indítás • Projekt-cél • Projekt-feladat • Projekt-fókusz • Projekt-elemek • Projekt-indikátorok • Projekt-diagnosztika • Projektstruktúra

 7. 9/11

 8. 9/11

 9. 9/11

 10. 9/11

 11. 9/11

 12. Tartalom • 9/11 • A kezdet • NATO • EU • Magyarország • Fenyegetések • Projekt-indítás • Projekt-cél • Projekt-feladat • Projekt-fókusz • Projekt-elemek • Projekt-indikátorok • Projekt-diagnosztika • Projektstruktúra

 13. A kezdet Az Egyesült Államok birtokolja a világ legerősebb haderejét és legnagyobb nemzetgazdaságát. E két hatalmi tényező kölcsönösen erősíti egymást, egyúttal függ is egymástól. Növekvő mértékben függnek továbbá bizonyos kritikus infrastruktúráktól és informatikai rendszerektől . A kritikus infrastruktúráknak azon fizikai és virtuális alapú rendszereket nevezzük, amelyek létfontosságúak a gazdaság és a kormányzat minimális működése szempontjából. Ezek magukba foglalják, de nem korlátozódnak az alábbi területekre: telekommunikáció; energetika; bakrendszer; pénzügyi rendszerek; közlekedés; vízhálózatok…

 14. A kezdet Az Elnök szándéka: az Egyesült Államok minden szükséges lépést megtesz a fizikai és virtuális kritikus infrastruktúrák folyamatos működtetése és védelme érdekében, illetve fellép minden olyan cselekménnyel szemben, amely a struktúrák sebezhetőségét előidézi.

 15. A kezdet A magánszféra támogatása Az infrastruktúra-biztonság elérése érdekében az illetékes szervek dolgozzák ki azt a célrendszert, amely ösztönzi a magánszféra szereplőit időszaki ellenőrzések lefolytatására. Az állami szervek dolgozzanak közösen a magánszektor szereplőivel annak érdekében, hogy a szakmai álláspontok ütköztetése után kialakulhassanak a legjobb eljárások és sztenderdek. Az igazságügyi és a pénzügyi tárca gondozásában készüljön el egy átfogó tanulmány, amely bemutatja az összes releváns kihívást, amelyek veszélyt jelentenek a kritikus infrastruktúrákra.

 16. Tartalom • 9/11 • A kezdet • NATO • EU • Magyarország • Fenyegetések • Projekt-indítás • Projekt-cél • Projekt-feladat • Projekt-fókusz • Projekt-elemek • Projekt-indikátorok • Projekt-diagnosztika • Projektstruktúra

 17. NATO • 2001 óta a NATO összes stratégiai dokumentumában megjeleníti • a polgári veszélyhelyzeti tervezés keretében, közvetlenül a Tanács alárendeltségében (Felsőszintű Polgári Veszélyhelyzeti Tervező Bizottság - SCEPC ) kezeli • tervezésben, felkészítésben segíti a nemzetekre fókuszál • 2003-ban adta ki a Kritikus Infrastruktúra Védelmi Irányelveket • a katonai követelmények érvényesítése elsődleges • világelső a polgári szektor támogatásában, valamint a • nemzetközi együttműködés ösztönzésében • 2009 óta önálló, interdiszciplináris tevékenységként kezeli

 18. Tartalom • 9/11 • A kezdet • NATO • EU • Magyarország • Fenyegetések • Projekt-indítás • Projekt-cél • Projekt-feladat • Projekt-fókusz • Projekt-elemek • Projekt-indikátorok • Projekt-diagnosztika • Projektstruktúra

 19. EU • 2003 óta az EU biztonsági stratégiában is említésre kerül • 2005-ig a terrorizmus elleni védelemhez kötötte (létfontosságú infrastruktúrákat fenyegető terrortámadások) • 2004-ben a Tanács utasította a Bizottságot a kritikus infrastruktúrák védelmére vonatkozó stratégia kialakítására • 2005-ben kiadja a Kritikus Infrastruktúrák Védelmének Európai Programját (EPCIP) • A Zöld könyvben irányelvek szerepelnek (1) a kritikus infrastruktúra védelem átfogó megközelítésére és (2) a konkrét kritikus infrastruktúrák jegyzékének összeállítására • 2006-ban javaslat információs figyelmeztető hálózatra

 20. Tartalom • 9/11 • A kezdet • NATO • EU • Magyarország • Fenyegetések • Projekt-indítás • Projekt-cél • Projekt-feladat • Projekt-fókusz • Projekt-elemek • Projekt-indikátorok • Projekt-diagnosztika • Projektstruktúra

 21. Magyarország • 2112/2004 (V.7.) Korm. határozat – Szektorok meghatározása • Zöld Könyv – A kritikus infrastruktúrák védelmére vonatkozó nemzeti programról (2007)‏ • 2046/2007 (III.19.) Korm. határozat 1. sz. melléklet 2.3.1. - Keretrendszer, ágazatközi összehangolásról szóló előterjesztés • 1/2007 (III.29.) Kormányzati Koordinációs Bizottság határozat 5.b) – KIV nemzeti program kidolgozásának megkezdése, hazai koordinációról és feladatokról szóló kormány előterjesztés előkészítése • A Kritikus Infrastruktúra Védelem Nemzeti Programjáról szóló 2080/2008. (VI. 30.) Korm. Határozat. • A 2008/114/EK Tanácsi irányelvnek való megfelelés érdekében végrehajtandó kormányzati feladatokról szóló 1249/2010. (XI. 19.) Korm. Határozat. • 2012. évi …. törvény a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről.

 22. Magyarország • A terrorizmus elleni küzdelem aktuális feladatairól szóló 2112/2004 (V.7.) Korm. határozat – szektor-meghatározás • energia ellátás • közművek • közlekedés és szállítás • elektronikus hírközlés, elektronikus adatforgalom és informatikai hálózat • bankrendszer • szolgáltatások • média • ivóvíz és élelmiszer alapellátás • egészségügyi és járványügyi szolgálat

 23. Magyarország • A Kritikus Infrastruktúra Védelem Nemzeti Programjáról szóló 2080/2008. (VI. 30.) Korm. határozat: • Előírja a különböző ágazati feladat- és hatáskörbe tartozó kritikus infrastruktúra védelmi tevékenységek közös keretrendszerbe foglalását, ágazati összehangolását. • A Korm. határozat 1. sz. melléklete a kritikus infrastruktúrák védelmére vonatkozó nemzeti programról szóló „Zöld Könyv” megalkotását (célja: [1]a hazaiinfrastruktúra létfontosságúelemeinek védelméhez kapcsolódó további konzultációk alapjául szolgáljon; (2) biztosítsa a nemzeti kritikus infrastruktúrák védelméről szóló nemzeti program megvalósítását). • A Korm. határozat 2. sz. melléklete felsorolja a kritikus infrastruktúra szektorokat (ágazatokat).  

 24. Magyarország A ZöldKönyvszerinti kritikusinfrastruktúra-szektorok 2080/2008. (VI. 30.) Korm. Határozat 2. sz. melléklet Egészségügy Pénzügy Ipar Jogrend – Kormányzat Közbiztonság-védelem Energia Infokommunikációstechnológiák Közlekedés Víz Élelmiszer

 25. Magyarország • A 2008/114/EK Tanácsi irányelvnek való megfelelés érdekében végrehajtandó kormányzati feladatokról szóló 1249/2010. (XI. 19.) Korm. határozat • Kijelölte ECIP kapcsolati felelősként a belügyminisztert • Létrehozott egy munkacsoportot, amelynek a feladata az európai és a nemzeti kritikus infrastruktúrákra vonatkozó kritériumrendszer kidolgozása és egyben a javaslattétel az ECI-k kijelölésre. • A kritériumrendszerek kidolgozására az európai és a nemzeti kritikus infrastruktúrák körében is sor került. • ECI-t Magyarország nem jelölt ki, erről a Bizottságot Magyarország tájékoztatta

 26. Magyarország • 2012. évi …. törvény a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről • meghatározza a létfontosságú rendszereket, létesítményeket • kategorizál • megnevezi az üzemeltetők körét • követelményt támaszt az adatszolgáltatásra • definiálja az állami hatóságokat • szabályozza a működtetést • leírja a nyilvántartás menetét, szempontrendszerét • feladatokat, határidőket szab, felelősöket nevez meg • felsorolja a tervezési időszakokat, ellenőrzések ütemezését • horizontálisan, vertikálisan, fő és ágazati bontásban egyaránt intézkedik • relatív kapcsolatot vázol az EU-val

 27. Tartalom • 9/11 • A kezdet • NATO • EU • Magyarország • Fenyegetések • Projekt-indítás • Projekt-cél • Projekt-feladat • Projekt-fókusz • Projekt-elemek • Projekt-indikátorok • Projekt-diagnosztika • Projektstruktúra

 28. Fenyegetések Haiti, 2010

 29. Fenyegetések Mount Merapi Vulkán, Indonézia, 2010

 30. Fenyegetések Dolginino, Oroszország, 2010

 31. Fenyegetések Fukushima, Japán, 2011

 32. Fenyegetések Budapest, 2010

 33. Fenyegetések Budapest, 2010

 34. Fenyegetések Kolontár 2010

 35. Fenyegetések Kolontár 2010

 36. Fenyegetések

 37. Tartalom • 9/11 • A kezdet • NATO • EU • Magyarország • Fenyegetések • Projekt-indítás • Projekt-cél • Projekt-feladat • Projekt-fókusz • Projekt-elemek • Projekt-indikátorok • Projekt-diagnosztika • Projektstruktúra

 38. Projekt-indítás • ÓE-ZMNE együttműködés: • Tudományos-szakmai együttműködési megállapodás 2011 elején • Kapcsolatok elmélyítése, fejlesztése az együttműködő felek közt • Az intézményekben folyó képzések elméleti és gyakorlati oktatásának, valamint a K+F+I+O tevékenység elősegítése • Folyamatos és közvetlen információcsere fenntartása, folyamatos konzultáció a rektorok között • Közös pályázatok készítése olyan területek kutatására, amelyekben mindkét intézmény érdekelt

 39. Projekt-indítás • Közös pályázat: • 2011 első negyedévében közös jelentkezés a ”TÁMOP-4.2.1.B-11/2/KMR-2011-0001 Kutatási projektek és kutatási szolgáltatások támogatása a közép-magyarországi régióban” címmel meghirdetett pályázatra • A pozitív elbírálás eredményeképpen a két egyetem összesen 989 531 511 Ft. összegű támogatást nyert • A sikeres pályázatot követően a két kedvezményezett tudományos kutatási konzorciumot hozott létre ”Kritikus infrastruktúra védelmi kutatások” megnevezéssel

 40. Tartalom • 9/11 • A kezdet • NATO • EU • Magyarország • Fenyegetések • Projekt-indítás • Projekt-cél • Projekt-feladat • Projekt-fókusz • Projekt-elemek • Projekt-indikátorok • Projekt-diagnosztika • Projektstruktúra

 41. Projekt-cél Általános cél: A kritikus infrastruktúra védelem területén nemzetközi színvonalon és együttműködésben végzett kutató-fejlesztő tevékenységhez szükséges (1) kritikus tömegű humánkapacitás konszolidációja;(2) szükség szerinti fejlesztése, valamint (3) az e területeken végzett innováció támogatása.

 42. Projekt-cél • Stratégiai célok • Egységes, nemzeti szinten elfogadott kutatási keret („fogalomtár”) kidolgozása és elfogadtatása • A legújabb generációs számítási és kommunikációs technológiák hatásainak elemzése, beépítése a stratégiákba • Rugalmas, ön-diagnosztizáló és ön-gyógyító fizikai- és kiber-infrastrukturális elemek (módszerek, eljárások, technológiák, szolgáltatások) kidolgozása

 43. Tartalom • 9/11 • A kezdet • NATO • EU • Magyarország • Fenyegetések • Projekt-indítás • Projekt-cél • Projekt-feladat • Projekt-fókusz • Projekt-elemek • Projekt-indikátorok • Projekt-diagnosztika • Projektstruktúra

 44. Projekt-feladat • Meglévő technológiák optimális és összehangolt használatának biztosítása a polgári és katonai biztonság javára • Polgári biztonsági megoldások szolgáltatói és felhasználói közötti együttműködések serkentése • Polgári és katonai tudományos kutatás konzorciumi együttműködésben való elősegítése • Rendszerelméleti és költséghatékonysági megközelítés

 45. Tartalom • 9/11 • A kezdet • NATO • EU • Magyarország • Fenyegetések • Projekt-indítás • Projekt-cél • Projekt-feladat • Projekt-fókusz • Projekt-elemek • Projekt-indikátorok • Projekt-diagnosztika • Projektstruktúra

 46. Projekt-fókusz • Négy kiemelt kutatási terület: • a nagy megbízhatóságú, hibatűrő, ún. „öngyógyító” infrastrukturális alrendszerek • az egyes alrendszerekből származó adatok integrált kezelése • az alrendszerekben történő elosztott számítások és az alrendszerek közötti biztonságos kommunikáció; illetve • a biztonsági szint állami intézményrendszer, üzemeltetők és tulajdonosok, állampolgárok együttműködése révén történő fenntartható növelése.

 47. Tartalom • 9/11 • A kezdet • NATO • EU • Magyarország • Fenyegetések • Projekt-indítás • Projekt-cél • Projekt-feladat • Projekt-fókusz • Projekt-elemek • Projekt-indikátorok • Projekt-diagnosztika • Projektstruktúra

 48. Projekt-elemek

 49. Tartalom • 9/11 • A kezdet • NATO • EU • Magyarország • Fenyegetések • Projekt-indítás • Projekt-cél • Projekt-feladat • Projekt-fókusz • Projekt-elemek • Projekt-indikátorok • Projekt-diagnosztika • Projektstruktúra