1 / 53

Semin ár k tvorbe vzdelávacieho obsahu

Semin ár k tvorbe vzdelávacieho obsahu. Ing. Miroslav Michalko, PhD. Práca s fotografiou. Miroslav Michalko. Čo nás čaká . Teoretický úvod. Praktické cvičenia. Definovanie zákl. pojmov Ako fotografovať? Spracovanie fotografie na počítači Export medzi rozdielnými formátmi.

elijah
Télécharger la présentation

Semin ár k tvorbe vzdelávacieho obsahu

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Seminár k tvorbe vzdelávacieho obsahu Ing. Miroslav Michalko, PhD.

 2. Práca s fotografiou Miroslav Michalko

 3. Čo nás čaká ... Teoretický úvod Praktické cvičenia Definovanie zákl. pojmov Ako fotografovať? Spracovanie fotografie na počítači Export medzi rozdielnými formátmi Tvorba fotografie Základná úprava fotografie Pokročilé techniky úpravy (editor GIMP) Publikovanie fotografie

 4. Digitálna fotografia na rozdiel od filmovej fotografie, používa elektronické zariadenia na nahrávanie obrázkov v binárnej forme. Toto uľahčuje ich uloženie a úpravu na osobných počítačoch a taktiež schopnosť vidieť a vymazať nevydarené obrázky z fotoaparátu. Wikipedia

 5. Pixel Základný bod každého obrázku Počet pixelov je jedným z najdôležitejších parametrov dig. fotografie Udáva veľkosť rastrového obrázku (tzv. bitmapy) DPI (dot pre inch) – počet bodov na palec, udáva „jemnosť“ obrázku – resp. zjednodušene „aký pekný obrázok bude“

 6. Pixel na monitore PC udáva rozlíšenie obrazovky Príklad: rozlíšenie monitora je nastavené na 1024 x 768 pixelov (bodov) 1024 obrazových bodov horizontálne 768 obrazových bodov vertikálne

 7. Čo znamenajú MegaPixely? Príklad: Fotoaparáty udávajú rozlíšenie počtom bodov rastrového obrázka, ktorý dokážu urobiť. 1,3 Mpix – 1280 x 1024 = 1 310 270 pixelov 4 Mpix – 2272 x 1704 7 Mpix – 3072 x 2304 10 Mpix – 3648 x 2736

 8. DPI 500 dots per inch 50 dots per inch

 9. DPI v praxi Monitor má 72 až necelých 100 DPI Tlačiareň má zvyčajne 300 / 600 DPI Príklad: Monitor má fotku zobrazenú na celej obrazovke, rozlíšenie obrazovky je 1024 x 768 pixelov. Maximálna veľkosť fotografie po vytlačení na tlačiarni bude 10 cm x 7,7 cm.

 10. Raster versus vektor Rastrová grafika Vektorová grafika obr. Wikipedia

 11. Grafické aplikácie Rastrová grafika Vektorová grafika Adobe Photoshop GIMP CorelPhoto-Paint Adobe ImageReady Paint a iné CorelDraw Inkscape Adobe Illustrator OpenOffice.orgDraw Ipe XaraXtreme a iné

 12. Grafické formáty Rastrové formáty Vektorové formáty BMP GIF JPG PNG PCX TIFF a iné EPS PDF WMF SVG VML a iné

 13. Veľkosť obrázku 1 – vysvietený bod (biela) 0 – zhasnutý bod (čierna) 1 bod = 1 bajt 256 odtieňov obr. má 54 bajtov každý bod obrazu zaberá určitú veľkosť – vychádza to z počtu pixelov a farebnej hĺbky Príklad: ukážka kódovania obrázku

 14. Veľkosť farebného obrázku veľkosť obrázka: 162 bajtov (9 pixelov* 6 pixelov*3 bajty) každý bod je zakódovaný prostredníctvom troch farieb (záležia od farebného modelu) t.j. 3 bajty na každý pixel

 15. Veľkosť farebného obrázku veľkosť obrázku = počet pixelov vertikálne * počet pixelov horizontálne * farebná hĺbka obrazu Príklad: Kúpime si 10 Mpix fotoaparát. Akú veľkú fotografiu urobí? Štandardná farebná hĺbka je 16,7 milióna farieb (3 bajty = 256 * 256 * 256). 10 Mpix x 3 bajty = 30 MB (30 miliónov bajtov) bez kompresie

 16. Kompresie obrázkov Kompresia je spôsob zníženia pamäťovej náročnosti obrázka. Poznáme kompresie: stratová bezstratová

 17. Bezstratová kompresia Princíp bezstratovej kompresie spočíva v tom, že ak sa pixel s rovnakou farbou vyskytuje viackrát za sebou, do pamäte neukladáme jednotlivé pixely, ale uložíme koľko krát sa pixel danej farby vyskytol. Príklad: 8krát červená, 3krát modrá atď.

 18. Stratová kompresia zdroj: Wikipedia Stratová kompresia je založená na vynechávaní, niektorých málo viditeľných detailov obrazu. V praxi to znamená, že ak je niekde napríklad jedna svetložltá bodka uprostred veľkého bieleho poľa, jednoducho sa vymaže. Ďalej ak je niekde tenká čiara medzi dvoma plochami, tak sa farba tejto čiary upraví tak, aby sa jej farba dala vypočítať zložením farieb plôch, ktoré obklopuje (zjednodušene povedané).

 19. Algoritmy pre kompresiu Bezstratová kompresia Stratová kompresia Run-Lenght kódovanie (RLC) Entropické kódovanie angl. Entropycoding) ako napríklad Huffmanov kód Kódovanie s použitím dynamicky vytváraného slovníka ako napríklad (LZW) Redukovanie farebného priestoru Prevzorkovanie sýtosti farieb Transformačné kódovanie ako napríklad furierova transformácia. Fraktálová kompresia

 20. Formáty obrázkov RAW formát (z angl. surový) – dáta zo zdroja v originálnej podobe bez kompresie (teda bez akýchkoľvek kompresných strát). Daňou je veľkosť. JPEG – stratová kompresia, možnosť nastaviť kvalitu kompresie, zníženie RAW veľkosti až 10x. TIFF – bezstratová kompresia, nevynechá a nezmení ani bod, nízky kompresný pomer.

 21. Formát JPEG Vzrastajúci kompresný pomer zľava doprava.

 22. Farebné modely Farebný model opisuje základné farby a schémy miešania týchto základných farieb do výslednej farby. Farba je v prírode daná zmesou svetla rôznych vlnových dĺžok a rôzne farebné modely sa snažia napodobniť farbu čo najvernejšie. V praxi sa používajú modely, u ktorých je zvolený vhodný kompromis medzi presnosťou farebného dojmu a zložitosťou konkrétneho modelu.

 23. Model RGB • základné farebné zložky: • RED (červená) • GREEN (zelená) • BLUE (modrá) Príklad: čierna farba: 0 00 (R G B) biela farba: 255 255255 (R G B)

 24. Model CMYK • základné farebné zložky: • CYAN (azúrová) • MAGENTA (purpurová) • YELLOW (žltá) • KEY (resp. blacK) – označovaná ako Kľúčová farba Príklad: zmiešaním všetkých troch farieb (CMY) získame (nedokonalú) čiernu

 25. Farebné modely Model RGB Model CMYK

 26. Praktické využitie modelov PC monitor (CRT, LCD) využíva model RGB Tlačiareň využíva model CMY(K) Príklad: Obrazovka monitora je štandardne čierna. Rozsvietením všetkých bodov získame bielu. Avšak papier v tlačiarni je biely. Preto potrebujeme zmiešaním farieb získať čiernu. Čierna kazeta sa však dodáva samostatne. Prečo?

 27. Prevod medzi RGB a CMYK existuje spôsob prevodu obrázku medzi jednotlivými farebnými modelmi jednoduchým vzťahom: C = (255 - R); M = (255 - G); Y = (255 - B) v praxi je to veľmi využívané. Pri spájaní dvoch obrázkov do jedného musia mať rovnaký farebný model. Potreba prevodu.

 28. Farebná vernosť, kalibrácia

 29. Tvorba fotografie

 30. Digitálny fotoaparát počet snímacích prvkov kvalita optiky automatické versus manuálne zaostrovanie kapacita pamäťovej karty výdrž baterií rýchlosť reakcií (do expozície)

 31. Snímanie obrazu fotoaparátom uchováva sa jasová intenzita každej farebnej zložky

 32. Zrkadlovka zdroj: http://www.infoborder.com/Principe_of_work/cam_inside1.gif

 33. Zrkadlovka

 34. Kompaktný fotoaparát zdroj: http://newsinfographics.com/wp-content/uploads/2008/03/camera.jpg

 35. Kompozícia fotografie dokumentačná fotografia – dôležité veci na stred umelecká, estetická fotografia – cieľ fotenia dávame mimo stred prázdnymi miestami vytvárame pocit priestoru Murphyho zákon: „Čím menej odfotíte, tým viac bude vyzerať, že toho je. “

 36. Kompozícia fotografie umiestniť predmet záujmu čo najbližšie – napr. dať sa vyfotiť na pláži z jedného kilometra – „kde som ja?“ nebáť sa využívať statív tmavé miesta na fotografií majú ísť dole, hore pôsobí tma znepokojujúco pozor na fotky zhora, snažíme sa dodržať výšku očí na amatérskych fotkách majú všetci hlavy v strede

 37. Kompozícia fotografie tretinový princíp zdroj: digi-foto.sk vyhnite sa tomu, aby ste niečo umiestnili presne do stredu

 38. Clona s väčšou clonou rastie i hĺbka ostrosti

 39. Prenos fotografie do PC USB rozhranie (kábel, priložený softvér) vybratím pamäťovej karty a jej vložením do príslušnej čítačky v PC (neplatí pre integrované pamäte v fotoaparátoch) iné dostupné rozhranie (WiFi, Bluetooth)

 40. Požiadavky na počítač OS kompatibilný s ovládačom výrobcu zariadenia HW požiadavky (rozhrania, ...) softvér pre prehliadanie a prípadnú úpravu fotografii dostatok diskového priestoru základná počítačová zručnosť ;-)

 41. Základné aplikácie dostupné v OS Windows Sprievodca pre skenery a kamery MS Windows Picture and Fax Viewer Paint (rastrová grafika) Windows Explorer

 42. Prehliadače fotografií Komerčné aplikácie Bezplatné aplikácie ACDSee ZonerPhotoStudio Adobe Bridge Adobe PhotoshopLightroom a iné IrfanView FastStone Picasa XnView a iné

 43. Grafické aplikácie – pokročilá úprava fotografií Rastrová grafika Vektorová grafika Adobe Photoshop GIMP CorelPhoto-Paint Adobe ImageReady Paint a iné CorelDraw Inkscape Adobe Illustrator OpenOffice.orgDraw Ipe XaraXtreme a iné

 44. ACDSee

 45. IrfanView

 46. GIMP

 47. Adobe Photoshop

 48. Čo dokážu editory fotograf.

 49. Praktická úloha urobiť fotografiu na digitálnom fotoaparáte stiahnuť ju do PC prehliadnuť ju pomocou ľubovoľného prehliadača

 50. Základné modifikácie fotografií otáčanie a orezanie fotografie jas, kontrast, úprava farebnosti dopĺňanie vlastného textu do fotografie konverzia obrázkov medzi rozdielnými formátmi (porovnanie veľkostí súborov)

More Related